Szenátusi határozatok

2024. évi szenátusi határozatok

14/2024. (IV.12.) számú határozat rektori kinevezésről
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 14/2024. (IV.12.) számú határozattal egy tartózkodás mellett egyhangúlag javasolja Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB főiskolai docens rektori kinevezését 2024. július 1-től.

13/2024. (IV. 12.) számú határozata az Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia szakirányú továbbképzés indításáról, képzési és kimeneti követelményeinek, valamint mintatantervének elfogadásáról
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus 13/2024. (IV. 12.) számú határozattal egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja az Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia négy féléves szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, mintatantervét és támogatja indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

12/2024. (IV.12.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 12/2024. (IV.12.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Dr. Varga Kapisztrán kinevezését a Spirituális Teológia és Lelkigondozás Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2024. április 12. – 2028. június 30.

11/2024. (IV.12.) számú határozat az Spirituális Teológia és Lelkigondozás Tanszék létrehozásáról
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 11/2024. (IV.12.) számú határozattal egyhangúlag támogatja a Spirituális Teológia és Lelkigondozás Tanszék létrehozását.

10/2024. (III. 01.) számú határozat a Elsőáldozók szüleinek felkészítése felnőttképzés indításáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag jóváhagyta az Elsőáldozók szüleinek felkészítése felnőttképzés indítását.

9/2024. (III.01.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 9/2024. (III.01.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Szabóné Dr. Kármán Judit kinevezését a Pedagógia Tanszék tanszékvezetői és a Neveléstudományi Intézet intézetvezetői feladatainak ellátására 2024. március 1. – 2024. június 30.

8/2024. (III.01.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat II. Könyvének (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosításáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta a Főiskola Szervezeti Működési Szabályzat II. Könyvének (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosítását az alábbiak szerint:

 • 2.3.4.2. § (1) bekezdés módosítása
 • 2.3.5.4. § (4) és (5) bekezdés módosítása,
 • 2.8. fejezet létrehozása
 • 2.9. fejezet módosítása

7/2024. (III.01.) számú határozata  a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról
A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 7/2024. (III.01.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.

6/2024. (II. 02.) számú határozat a Közösségi színjátszó-vezető pedagógus-továbbképzés akkreditációjáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 6/2024. (II. 02.) számú határozattal egyhangúlag jóváhagyta a Közösségi színjátszó-vezető pedagógus-továbbképzés akkreditációját.

5/2024. (II. 02.) számú határozat a Csoport-szupervízió felnőttképzés indításáról
Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag jóváhagyta a Csoport-szupervízió felnőttképzés indítását.

4/2024. (II. 02.) számú határozat a 2024/2025. tanév rendjéről
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a 2024/25. tanév rendjét.

3/2024. (II. 02.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyvének (Hallgatói Követelményrendszer) módosításáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján – a javasolt módosításokkal – 3/2024. (II.02.) számú határozattal egyhangúlag elfogadta a Főiskola SzMSz III. Könyv alábbi pontjainak módosítását:

 • 3.8.3. Kurzusfelvétel
 • 3.8.13. Kollokvium és szigorlat

2/2024. (II. 02.) számú határozat a 2024/2025. tanév mintatanterveiről
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással egyhangúlag elfogadta a 2024/2025. tanév mintatanterveit.

1/2024. (I.05.) számú határozat az Ismerkedés az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta képzés módszerével felnőttképzés indításáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 2 tartózkodás mellett 7 igen szavazattal jóváhagyta az Ismerkedés az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta képzés módszerével felnőttképzés indítását.

 

2023. évi szenátusi határozatok

 

34/2023. (XI.15.) számú határozat a Szerzetesi és missziós pedagógia pedagógus-továbbképzés akkreditációjáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 3 tartózkodás, 6 igen szavazattal jóváhagyta a Szerzetesi és missziós pedagógia pedagógus-továbbképzés akkreditációját.

 

33/2023. (X.20.) számú határozat a 2024-2025. tanév tavaszi Sapientia-napjának dátumáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 33/2023. (X.20.) számú határozattal a 2024-2025. tanév tavaszi Sapientia-nap dátumát egyhangúlag 2025. 03. 08-ra tűzte ki.

 

32/2023. (X.20.) számú határozat a 2024/2025. tanévben meghirdetendő szakokról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) d. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 32/2023. (X.20.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az alábbi szakok indítását a 2024/2025. tanévben:

 

Indul

 

Szak

 

Képzési szint

 

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs katekéta specializáció

 

alapképzés

 

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros: hittanár-nevelőtanár – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osztatlan mesterképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Nem indul.

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

 

Szak

 

Képzési szint

 

Félév

Tagozat

N

E

L

 Tanárképzés osztott     

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2-4

 

X

 

Nem indul.

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

 

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

 

Nem indul.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

 

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

 

X

Antalfai fejlesztő művészetterapeuta

szakirányú

4

 

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

 

X

Emberközpontú gazdaság

szakirányú

2

 

X

 

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

 

Nem indul.

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

 

Nem indul.

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

 

Nem indul.

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

X

Roma társadalomismeret

szakirányú

4

 

X

 

X

Szupervizor

szakirányú

4

 

 

X

X

Vallásismeret

szakirányú

2

 

X

 

31/2023. (X.20.) számú határozat a Szerzetesi pedagógia pedagógus-továbbképzés akkreditációjának megújításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag jóváhagyta a Szerzetesi pedagógia pedagógus-továbbképzés akkreditációjának megújítását.

 

30/2023. (X.20.) számú határozat Dr. Bakos Gergely indítványáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 2 tartózkodás 6 nem szavazattal elutasította Dr. Bakos Gergely indítványát az SzMSz III. Könyv (Hallgatói Követelményrendszer) 3.8.11.1. § (2) bekezdésének módosításáról.

 

29/2023. (X.20.) számú határozat a Meseterápia szakirányú továbbképzés fejlesztéséről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján
a 29/2023. (X.20.) számú határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja a Meseterápia szakirányú továbbképzés fejlesztését.

 

28/2023. (IX.08.) számú határozat a 2023/2024. tanév rendjének módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 28/2023. (IX.08.) számú határozattal egyhangúlag elfogadta a 2023/24. tanév rendjének módosítását.

 

27/2023. (IX.08.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének (Hallgatói Követelményrendszer) módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján – a javasolt módosításokkal – 27/2023. (IX.08.) számú határozattal egyhangúlag elfogadta a Főiskola SzMSz III. Könyv 3.1.4. Az önálló hallgatói munka jogtisztasága című alfejezetének módosítását.


26/2023. (IX.08.) számú határozat a 2023/2024. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 26/2023. (IX.08.) számú határozattal – a javítási javaslatokkal együtt – tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 2023/24. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint.

 

25/2023. (IX.08.) számú határozat a 2022/2023. tanévről szóló minőségbiztosítási beszámolóról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 25/2023. (IX.08.) számú határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 2022/23. tanévről szóló minőségbiztosítási beszámolót a melléklet szerint.

 

24/2023. (VI.29.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Incze Katalin Hajnalka osztatlan hittanár-nevelőtanár és történelem és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatót terjeszti fel.

 

23/2023. (VI.29.) számú határozata a Vallásismeret szakirányú továbbképzés indításáról, valamint mintatantervének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A szenátus 23/2023. (VI.29.) számú határozattal egyhangúlag elfogadja a Vallásismeret két féléves szakirányú továbbképzési szak mintatantervét és támogatja indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

22/2023. (VI.29.) számú határozat a mintatantervek módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – 22/2023. (VI.29.) számú határozattal elfogadta a 2023/24. tanév mintatanterveinek módosítását:

 • Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzésen: Gyakorlatkísérő szeminárium II. tanegység minden III. és IV. féléves tanegység erős feltétele lesz,
 • a Főiskola minden alap- és mesterképzésének mintatantervébe bekerül az Idegen nyelvi követelmény kritériumtárgy (0 kredit).

 

21/2023. (IV.29.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének (Hallgatói Követelményrendszer) módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta a Főiskola Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének (Hallgatói Követelményrendszer) módosítását az alábbiak szerint:

 • 3.9.5. – 3.9.8. alfejezetek módosítása,
 • 3.9.11. alfejezet törlése,
 • 3.9.12. alfejezet módosítása.

 

20/2023. (IV.29.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat II. Könyvének (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta a Főiskola Szervezeti Működési Szabályzat II. Könyvének (Foglalkoztatási Követelményrendszer) módosítását az alábbiak szerint:

 • 2.6.2.2. § (2) bekezdés törlése,
 • 2.7. fejezet (Etikai Kódex) törlése

 

19/2023. (IV.29.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat I. Könyvének (Szervezeti és Működési Rend) módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta a Főiskola Szervezeti Működési Szabályzat I. Könyvének (Szervezeti és Működési Rend) módosítását az alábbiak szerint:

 • 1.2.3.2. § (2) bekezdés d) pontjának törlése,
 • 1.3.6.1. § (4) bekezdés módosítása,
 • 1.3.7. alfejezet létrehozása (Etikai Bizottság)

 

18/2023. (IV.29.) számú határozat az Etikai Bizottság tagjairól

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal az alábbi oktatókat választotta meg az Etikai Bizottság tagjává:

 • elnök: Dr. Bagyinszki Ágoston OFM,
 • tag: Dr. Papp Miklós,
 • póttag: Vizvárdy Rita SSS.

 

17/2023. (IV.29.) számú határozat az Etikai Bizottság létrehozásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangú döntéssel létrehozta a Főiskola Etikai Bizottságát.

 

16/2023. (IV.29.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat 13. mellékletének, az Etikai Kódexnek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 13. mellékletét, az Etikai Kódexet.

 

15/2023. (VI.29.) számú határozat Vizvárdy Rita alkalmazásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 15/2023. (VI.29.) számú határozattal egy tartózkodással egyhangúlag elfogadta Vizvárdy Rita 30 órás munkaviszonyos alkalmazását tanársegéd munkakörben.

 

14/2023. (VI. 29.) számú határozat a Közösségi színjátszóvezető felnőttképzés és pedagógus-továbbképzés kidolgozásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a Közösségi színjátszóvezető felnőttképzés és pedagógus-továbbképzés kidolgozását.

 

13/2023. (VI.09.) számú határozat az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzésének biztosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 49/A. §-ra, valamint a 114/O. §-ra hivatkozással – 12/2023. (VI.09.) számú számú határozattal az alábbi döntést hozta.

 1. A Főiskola jelenlegi és jövőbeli hallgatói számára nem kötelező a nyelvvizsga. Kivételt képeznek a teológia és teológia [lelkipásztor] osztatlan mesterképzés ama hallgatói, akik a római Szent Anzelm Egyetemhez baccalaureatus-i fokozatra szeretnék felterjeszteni diplomájukat. Nekik a záróvizsga megkezdése előtt be kell mutatniuk azt az okiratot, amely igazolja, hogy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tettek.
 2. Az idegen szaknyelvi tanulmányokra vonatkozó módosítások a tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben vagy azt követően megkezdő hallgatókra kell alkalmazni az alábbiak szerint:
  1. a szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek kötelező voltát rögzíteni kell a mintatantervben,
  2. a mintatantervi változásokat 2023. június 30-ig kell elvégezni,
  3. a mintatantervi változásokról értesíteni kell az érintett hallgatókat.
 3. A tanulmányaikat a 2022/2023. tanévet megelőzően megkezdő hallgatók – az eddigi, mintatantervben már meghatározott idegen nyelvi kötelezettségen túl –további idegen szaknyelvi tanulmányi követelményt a Szenátus nem határoz meg. Mintatantervük nem módosul.
 4. A Szenátus az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek elsajátítása érdekében létrehozza és a mintatantervbe beépíti az Idegen nyelvi ismeretek nevű kritériumtárgyat:
  1. értéke 0 kredit,
  2. értékelése kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg,
  3. bármely félévben felvehető,
  4. legkésőbb a végbizonyítvány megszerzéséig kell teljesíteni,
  5. teljesíthető az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelvein: angol, arab, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, kínai, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén, és ezeken felül katalán nyelven,
  6. katekéta – lelkipásztori munkatárs alapképzésen lovári nyelven is teljesíthető,
  7. teljesítését a Tanulmányi Osztályon kell igazolni,
  8. teljesítése osztatlan tanárszakon nem kötelező előfeltétele az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatnak.
 5. Az Idegen nyelvi ismeretek kritériumtárgyat a hallgató az alábbi módon teljesítheti:
  1. igazolja legalább egy idegen nyelvből B típusú nyelvvizsga valamely részének (írásbeli vagy szóbeli) sikeres teljesítését,
  2. igazol legalább egy hónap időtartamú, idegen nyelven külföldön végzett felsőoktatási tanulmányokat, külföldön végzett szakmai gyakorlatot,
  3. elvégez egy idegen nyelvű kurzust a Főiskolán vagy más felsőoktatási intézményben,
  4. bármely kurzuson a kurzus oktatójával egyeztetett idegen nyelven ír beadandó dolgozatot,
  5. bármely kurzuson – a kurzus oktatójával egyeztetett idegen nyelven – vizsgakötelezettségét teljesíti,
  6. adott témában feldolgoz a témafelelős tanár által meghatározott idegen nyelvi szakirodalmat (5 oldal),
  7. Tudományos Diákköri Konferenciára vagy Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciájára idegen nyelven készít dolgozatot,
  8. igazolja idegen nyelvű, saját publikáció megjelenését,
  9. igazol egy saját nevén, idegen nyelven megtartott konferencia-előadást.
 6. Mentesül az Idegen nyelvi ismeretek kritériumtárgy teljesítése alól az a hallgató,
  1. aki a 2022/2023. tanév tavaszi vagy a 2023/2024. tanév őszi félévében szerzi meg végbizonyítványát,
  2. akinek osztatlan tanárképzésen egyik szakpárja idegen nyelv és kultúra szak,
  3. aki olyan tanulási nehézséggel küzd, amely akadályozza őt egy idegen nyelv elsajátításában, és bemutatja a megfelelő hatóság szakvéleményét.

 

12/2023. (VI.09.) számú határozat az intézmény 2023. évi költségvetési tervének elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2023. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

11/2023. (VI.09.) számú határozat az intézmény 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2022. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

10/2023. (VI.09.) számú határozat a 2023/2024. tanév rendjének módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 9/2023. (VI.09.) számú határozattal elfogadta a 2023/24. tanév rendjének módosítását.

 

9/2023. (V. 05.) számú határozat a Közösségépítő munkatárs és cigánypasztorációs mentor felnőttképzés és pedagógus-továbbképzés kidolgozásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a Közösségépítő munkatárs és cigánypasztorációs mentor felnőttképzés és pedagógus-továbbképzés kidolgozását a Boldog Ceferino Intézettel való együttműködésben.

 

8/2023. (III. 31.) számú határozat a 2023/2024. tanév rendjének elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 8/2023. (III.31.) számú határozattal elfogadta a 2023/24. tanév rendjét.

 

7/2023. (III. 31.) számú határozat a mintatantervek módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – 7/2023. (III.31.) számú határozattal elfogadta a 2023/24. tanév mintatanterveinek módosítását:

 • hitéleti szakokon a Fundamentális teológia: Kinyilatkoztatás és hit tanegység új neve Teológiai ismeretelmélet.

 

6/2023. (III. 31.) számú határozat az Emberközpontú gazdaság szakirányú továbbképzés létesítéséről és indításáról, valamint képzési és kimeneti követelményeinek és mintatantervének elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadja az Emberközpontú gazdaság két féléves szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeit, mintatantervét, valamint támogatja létesítésének és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

5/2023. (III.31.) számú határozat a Könyvtár 2022. évi működési beszámolójáról és a 2023. évi tervéről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 5/2023. (III.31.) számú határozattal egyhangúlag elfogadta a Könyvtár 2022. évi működési beszámolóját és a 2023. évi tervét.

 

4/2023. (III. 31.) számú határozat az ELTE Társadalomtudományi Karával való együttműködési szerződésről

 A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta az ELTE Társadalomtudományi Karával való együttműködési szerződés megkötését.

 

3/2023. (III. 31.) számú határozat az Emberi méltóság pedagógus-továbbképzés akkreditálásáról és indításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta az Emberi méltóság pedagógus-továbbképzés akkreditálását és indítását a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájával való együttműködésben.

 

2/2023. (II. 24.) számú határozat Rector Emeritus cím adományozásáról Dr. Lukács László tanár úrnak

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy Főiskolánk alapító rektorának, Dr. Lukács László SchP tanár úrnak a főiskola létrehozása során szerzett elévülhetetlen érdemei, kimagasló szakmai teljesítménye és példaértékű életpályája elismeréseként a Rector Emeritus címet adományozza.

 

1/2023. (II. 24.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat II. Könyvének elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta a Főiskola SzMSz-ének II. könyvét.

2022. évi szenátusi határozatok

 

37/2022. (XI. 18.) számú határozat a Zarándoktábor-vezető képzés akkreditálásáról és indításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a Zarándoktábor-vezető képzés akkreditálását és indítását a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájával való együttműködésben.

 

36/2022. (XI. 18.) számú határozata a Szupervizor szakirányú továbbképzés indításáról, valamint mintatantervének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A szenátus 36/2022. (XI. 18.) számú határozattal egy ellenszavazat mellett egyhangúlag elfogadja a Szupervizor négy féléves szakirányú továbbképzési szak mintatantervét és támogatja indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

35/2022. (X. 07.) számú határozat a 2023/2024. tanévben meghirdetendő szakokról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) d. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 35/2022. (X. 07.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az alábbi szakok indítását a 2023/2024. tanévben:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10

X

 

Nem indul.

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–4

 

X

Nem indul.

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul.

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul.

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

Nem indul.

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Roma társadalomismeret

szakirányú

4

 

X

 

34/2022. (X. 07.) számú határozat egyetemi tanári kinevezés felterjesztéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 34/2022. (X. 07.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Dr. Papp Miklós egyetemi tanári kinevezését.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

33/2022. (X. 07.) számú határozata az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés létesítéséről és indításáról, valamint mintatantervének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A szenátus 33/2022. (X. 07.) számú határozattal egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta négy féléves szakirányú továbbképzési szak mintatantervét és támogatja létesítésének és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

32/2022. (X. 07.) számú határozata az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A szenátus 32/2022. (X. 07.) számú határozattal egyhangúlag elfogadja az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta négy féléves szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit. 

 

31/2022. (IX.30.) számú határozata a 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi követelményrendszerről

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 31/2022. (IX.30.) számú határozattal elfogadta a 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi követelményrendszert.

 

30/2022. (IX.02.) számú határozata a tanév rendjének módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 30/2022. (IX.02.) számú határozattal elfogadta a 2022/23. tanév rendjének módosítását.

 

29/2022. (IX.02.) számú határozat a 2022/2023. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus – a javítási javaslatokkal együtt – a 29/2022. (IX.02.) számú határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta 2022/23. tanév Minőségbiztosítási programját a melléklet szerint.

 

28/2022. (VIII. 17.) számú határozat a Hallgatói Követelményrendszer 3.11.3. fejezetének módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer 3.11.3. fejezetének módosítását.

 

27/2022. (VI.23.) számú határozat a Minőségbiztosítási Bizottság új összetételéről 

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Minőségbiztosítási Bizottság új összetételét:

Elnök: Dr. Révay Edit főiskolai docens

Tagok: Dr. Guba András tudományos munkatárs

 HÖK egy delegált tagja

Témától függően póttag/ok

Titkár: főtitkár

 

26/2022. (VI.23.) számú határozat a 2022/23. tanévre szóló mintatantervek módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 26/2022. (VI.23.) számú határozattal elfogadta az alábbi, 2022/23. tanévre szóló mintatantervek módosítását:

 • tanárképzések tanítási gyakorlati struktúrájának és a hozzátartozó kísérőszemináriumok változásai,
 • osztatlan egyszakos hittanár-nevelőtanár szakon Vallásfilozófia kiváltása Kozmológiával,
 • Pasztorális tanácsadás mesterképzésen kötelező lelkigyakorlat 0 kredittel.

 

25/2022. (VI.23.) számú határozat a Főiskola kollégiumainak szakkollégiumként való nyilvántartásba vételéről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangú határozattal kezdeményezi a Fenntartói Konferenciánál a Főiskola kollégiumainak szakkollégiumként való nyilvántartásba vételét.

 

24/2022. (VI.23.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv 1.5.2.6. § (1) bekezdésének módosításáról

 A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján egyhangúlag elfogadta az SzMSz I. Könyv – Szervezeti és Működési Rend 1.5.2.6. § (1) bekezdésének módosításáról szóló javaslatot.

 

23/2022. (VI.23.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Horváth Sarolta osztatlan hittanár-nevelőtanár szakos hallgatót terjeszti fel.

 

22/2022. (VI.23.) számú határozat az intézmény 2022 évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2022. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

21/2022. (VI.23.) számú határozat az intézmény 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2021. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

20/2022. (VI.3.) számú határozat a Szupervizor szakirányú továbbképzés felvételéről a tervezett képzések közé

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján– határozatot hozott.

A Szenátus a 20/2022. (VI.3.) számú határozattal 2 tartózkodással egyhangúlag támogatja, hogy a Főiskola képzési palettájára felkerüljön a Szupervizor szakirányú továbbképzés.

 

19/2022. (VI.3.) számú határozat a Komplex művészeti terapeuta szakirányú továbbképzés felvételéről a tervezett képzések közé

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján– határozatot hozott.

A Szenátus a 19/2022. (VI.3.) számú határozattal 6 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal támogatja, hogy a Főiskola tervezett képzései közé felvegyük a Komplex művészeti terapeuta szakirányú továbbképzést Antalfai Mártával együttműködésben kidolgozva, a mi Főiskolánk szakmai és hitbeli szempontjait figyelembe véve.

 

18/2022. (V.20.) számú határozat a MAB monitoreljárásához készült önértékelés elfogadásáról.

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 18/2022. (V.20.) számú határozattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság monitoreljárásához megküldendő önértékelést.

 

17/2022. (V.20.) számú határozat intézetvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 17/2022. (V.20.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Papp Miklós kinevezését az Etika Intézet intézetvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

16/2022. (V.20.) számú határozat intézetvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 16/2022. (V.20.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Papp Miklós kinevezését a Családteológiai Intézet intézetvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

15/2022. (V.20.) számú határozat intézetvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 15/2022. (V.20.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Guba András kinevezését az Innováció és hálózatok Intézet intézetvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

14/2022. (V.20.) számú határozat az Innováció és hálózatok Intézet létrehozásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 14/2022. (V.20.) számú határozattal egyhangúlag támogatja az Innováció és hálózatok Intézet létrehozását.

 

13/2022. (V.20.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 13/2022. (V.20.) számú határozatával egyhangúlag támogatja Dr. Révay Edit kinevezését a Szociológia Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

12/2022. (V.20.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 12/2022. (V.20.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Papp Miklós kinevezését a Morálteológia Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

11/2022. (V.20.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 11/2022. (V.20.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Dr. Bakos Gergely kinevezését a Filozófia Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

10/2022. (V.20.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 10/2022. (V.20.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Dr. Tóth Beáta kinevezését a Dogmatika Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

9/2022. (V.20.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 9/2022. (V.20.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Dr. Szatmári Györgyi kinevezését a Bibliatudomány Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2022. július 1. – 2026. június 30.

 

8/2022. (V.20.) számú határozat Révay Edit alkalmazásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 8/2022. (V.20.) számú határozattal egyhagúlag elfogadta Dr. Révay Edit félállású alkalmazását főiskolai docensi címmel.

 

7/2022. (V.20.) számú határozat főiskolai kutatónapról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus az 7/2022. (V.20.) számú határozattal egyhangúan elfogadta, hogy a 2022/2023. év 1. félévében a Főiskola a szorgalmi időszak minden péntekén a 8:00-12:00 tartó idősávot „kutatónap” megjelöléssel fenntartsa közös oktatói és hallgatói tudományos munka számára.

 

6/2022. (IV.29.) számú határozat Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB főiskolai tanári kinevezéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus az 6/2022. (IV.29.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB főiskolai tanári kinevezését.

 

5/2022. (IV.29.) számú határozat Dr. Tóth Beáta főiskolai tanári kinevezéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 5/2022. (IV.29.) számú határozattal egyhangúlag támogatja Dr. Tóth Beáta főiskolai tanári kinevezését.

 

4/2022. (III.18.) számú határozat a Könyvtár 2021. évi működési beszámolójáról és a 2022. évi tervéről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 4/2022. (III.18.) számú határozattal egyhangúlag elfogadta a Könyvtár 2021. évi működési beszámolóját és a 2022. évi tervét.

 

3/2022. (II.25.) számú határozat a 2022/23. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 3/2022. (II.25.) számú határozattal elfogadta a 2022/23. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:

A Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzésen a Személyiség- és családpszichológia c. tanegység két részre oszlik: Személyiség és személyiségfejlődés, illetve Család és fejlődés tárgyra. Továbbá A speciális helyzetű családok tárgy az I. évfolyam őszi félévéből átkerül a II. évfolyam őszi félévébe.

 

2/2022. (I. 28.) számú határozat a Családtudományi Szövetséggel való együttműködésről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a Családtudományi Szövetség Családi életre nevelés képzésének kialakításában való részvételt.

 

1/2022. (I. 28.) számú határozat a Bibliai szerepjátékvezető képzés indításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a Bibliai szerepjátékvezető képzés indítását.

 

2021. évi szenátusi határozatok

 

29/2021. (XII. 23.) számú határozat a Vallásismeret képzés indításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a Vallásismeret képzés indítását a Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében.

 

28/2021. (XII.10.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat 3.7.9.1. § módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 28/2021. (XII.10.) számú határozattal ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 3.7.9.1. § módosítását.

 

27/2021. (XII.10.) számú határozat védelmi csoport kialakításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 27/2021. (XII.10.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a védelmi csoport kialakítását.

 

26/2021. (XI.12.) számú határozata a 2022/2023. tanév rendjéről

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 26/2021. (XI.12.) számú határozattal – elfogadta a 2022/23. tanév rendjét az alábbiak szerint:

 

 1. (őszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2022. augusztus 22. (hétfő) – 2021. szeptember 11. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2022. szeptember 2. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2022. szeptember 3. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2022. szeptember 3. (szombat) – 2022. december 16. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Rektori szünet

2022. november 2. (szerda)

Szakdolgozat leadási határideje

2022. november 10. (csütörtök) 17.00 óra

Sapientia Nap

2022. november 19. (szombat)

Vizsgaidőszak

2022. december 17. (szombat) – 2023. január 23. (hétfő)

Rektori szünet

2022. december 23. (péntek)

Rektori szünet

2022. december 27. (kedd) – 2023. január 2. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2023. január 7. (szombat)

Portfólióvédés

2023. január 14. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2023. január 24. (kedd) – 2023. január 28. (szombat)

Záróvizsgák

2023. január 24–25. (kedd-szerda)

Diplomaosztó

2023. február 4. (szombat) 16.00 óra

 

 

 1. (tavaszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2023. január 23. (hétfő) – 2023. február 12. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2023. február 3. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2023. február 4. (szombat) – 2023. május 19. (péntek)

Sapientia Nap

2023. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2023. április 3. (hétfő) – 2023. április 14. (péntek)

Rektori szünet

2023. április 6. (csütörtök)

Rektori szünet

2023. április 11. (kedd)

Szakdolgozat leadási határideje

2023. április 24. (hétfő) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2023. május 20. (szombat) – 2023. június 24. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2023. június 17. (szombat)

Portfólióvédés

2023. június 24. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2023. június 26. (hétfő) – 2023. július 1. (szombat)

Záróvizsgák

2023. június 26–28. (hétfő-szerda)

Tanári Konferencia

2023. június 29. (csütörtök) 16.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2023. július 8. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2023. július 10-vel kezdődő héten (pontos időpont később)

 

25/2021. (XI.12.) számú határozata a 2021/2022. tanév rendjének módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 25/2021. (XI.12.) számú határozattal elfogadta a 2021/22. tanév rendjének módosítását az alábbiak szerint:

 

 1. (őszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2021. augusztus 30. (hétfő) – 2021. szeptember 12. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2021. szeptember 3. (péntek) 15:00 óra

Veni Sancte

2021. szeptember 4. (szombat) 16:00 óra

Szorgalmi időszak

2021. szeptember 4. (szombat) – 2021. december 10. (péntek)

Őszi szünet

2021. október 23. (szombat) – november 1. (hétfő)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2021. november 10. (szerda) 17:00 óra

Sapientia Nap

2021. november 20. (szombat)

Szenátusi ülés

2021. december 10. (péntek) 8:30 óra

Vizsgaidőszak

2021. december 11. (szombat) – 2022. január 17. (hétfő)

Rektori szünet

2021. december 23. (csütörtök)

Rektori szünet

2021. december 27. (hétfő) – december 31. (péntek)

Portfólióleadás határideje

2022. január 8. (szombat)

Portfólióvédés

2022. január 15. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2022. január 18. (kedd) – 2022. január 22. (szombat)

Záróvizsgák

2022. január 18–19. (kedd-szerda)

Szenátusi ülés

2022. január 28. (péntek) 10:00 óra

Diplomaosztó

2022. január 29. (szombat) 16:00 óra

 

 

 1. (tavaszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2022. január 24. (hétfő) – 2022. február 13. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2022. január 28. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2022. január 29. (szombat) – 2022. május 13. (péntek)

Szenátusi ülés

2022. február 18. (péntek) 10:00 óra

Szenátusi ülés

2022. március 18. (péntek) 10:00 óra

Sapientia Nap

2022. március 19. (szombat)

Húsvéti szünet

2022. április 11. (hétfő) – 2022. április 22. (péntek)

Rektori szünet

2022. április 14. (csütörtök)

Rektori szünet

2022. április 19. (kedd)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2022. április 21. (szerda) 17.00 óra

Szenátusi ülés

2022. április 29. (péntek) 10:00 óra

Vizsgaidőszak

2022. május 14. (szombat) – 2022. június 18. (szombat)

Szenátusi ülés

2022. május 20. (péntek) 10:00 óra

Portfólióleadás határideje

2022. június 11. (szombat)

Portfólióvédés

2022. június 18. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2022. június 20. (hétfő) – 2022. június 25. (szombat)

Záróvizsgák

2022. június 20-22. (hétfő-szerda)

Szenátusi ülés

2022. június 23. (csütörtök) 13:00 óra

Tanári Konferencia

2022. június 23. (csütörtök) 16:00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2022. július 2. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2022. július 4-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

24/2021. (XI.12.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 24/2021. (XI.12.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Révay Edit kinevezését a Szociológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

 

23/2021. (XI. 04.) számú határozat a szakok meghirdetéséről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazása alapján online szavazással a következő döntést hozta: a 2022/2023. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Roma társadalomismeret

szakirányú

4

 

X

 

22/2021. (X. 14.) számú határozat a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.15.3. §-ának módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.15.3. §-ának módosítását.

 

21/2021. (X. 14.) számú határozat Guba András kinevezéséről a Minőségbiztosítási Bizottság tagjának

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta Guba András kinevezését a Minőségbiztosítási Bizottság tagjának.

 

20/2021. (X. 14.) számú határozat a gyermekvédelmi képzés akkreditációjának előkészítéséről

 A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a gyermekvédelmi képzés akkreditációjának előkészítését.

 

19/2021. (IX. 03.) számú határozat a 2021/22. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

  A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2021/22. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint.

 

18/2021. (IX.03.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyvének kiegészítéséről a Pályaalkalmassági Bizottságról szóló 1.3.6. fejezettel

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyvének kiegészítését a Pályaalkalmassági Bizottságról szóló 1.3.6. fejezettel.

 

17/2021. (VI.24.) számú határozat az intézmény 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2021. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

 

16/2021. (VI.24.) számú határozat az intézmény 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2020. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

 

15/2021. (VI.24.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Soós Anna osztatlan hittanár-nevelőtanár – magyartanár szakos hallgatót terjeszti fel.

 

14/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 14/2021. (VI.24.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Orosz Lóránt egyetemi tanár kinevezését az Egyházjog Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2021. július 1. – 2025. június 30-ig terjedő időszakban.

 

13/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 13/2021. (VI.24.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Perendy László egyetemi tanár kinevezését az Egyháztörténelem Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2021. július 1. – 2025. június 30-ig terjedő időszakban.

 

12/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 12/2021. (VI.24.) számú határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Nobilis Márió kinevezését a Gyakorlati Teológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

 

11/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 11/2021. (VI.24.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston kinevezését a Fundamentális Teológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

 

10/2021. (VI.24.) számú határozat Dr. Bagyinszki Ágoston OFM docensi kinevezéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 10/2021. (VI.24.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston OFM docensi kinevezését.

 

9/2021. (IV.23.) számú határozat  a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájával való együttműködésről

A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 9/2021. (IV.23.) számú határozattal támogatja a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájával való együttműködést társadalmi és teológiai kérdésekben.

 

8/2021. (II.26.) számú határozata  a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással 8/2021. (II.26.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.

 

7/2021. (II.26.) számú határozata a hibrid oktatás bevezetéséről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

a 2021/2022. tanévtől az oktatási tevékenység megszervezésében elfogadta a jelenléti és a digitális oktatási formák együttes használatát, az ún. hibrid oktatási rendszer bevezetését az alábbi képzéseken:

 • Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
 • Roma társadalomismeret

 

6/2021. (II.26.) számú határozata a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók  pályaalkalmasságának figyelemmel kísérése

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 6/2021. (II.26.) számú határozattal  elfogadta a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók pedagógiai pályára való alkalmasságának folyamatos figyelemmel kísérését és egy erre vonatkozó  rendszer kialakítását.

 

5/2021. (II.26.) számú határozat a 2021/22. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 5/2021. (II.26.) számú határozattal elfogadta a 2021/22. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:

 • A Teológia szakon, a Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon és az osztatlan tanárszakon a Személyiség- és családpszichológia c. tanegység két részre oszlik: Személyiség és személyiségfejlődés, illetve Család és fejlődés tárgyra.
 • A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon és az osztatlan hittanár szakon Liturgikus ének I-II. gyakorlat lesz, gyakorlati jeggyel.
 • A Teológia szakon a Dogmatörtént szeminárium I-II. minden második évben indul.
 • A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés  szakon a pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I. és IV. (PT-n) 6 óra helyett 8 óra lesz.
 • A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakon a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő lelki egészsége nem előadás, hanem gyakorlat lesz.

 

4/2021. (I.29.) számú határozata a tanév rendjéről
A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 4/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta a 2021/22-es tanév rendjét az alábbiak szerint:

I.    (őszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak    2021. augusztus 30. (hétfő) – 2021. szeptember 12.
(vasárnap)
Tanári Konferencia    2021. szeptember 3. (péntek) 15.00 óra
Veni Sancte    2021. szeptember 4. (szombat) 16.00 óra
Szorgalmi időszak    2021. szeptember 4. (szombat) – 2021. december 10. (péntek)
Őszi szünet    Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk.
Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje    2021. november 10. (szerda) 17.00 óra
Sapientia Nap    2021. november 20. (szombat)
Vizsgaidőszak    2021. december 11. (szombat) – 2022. január 17. (hétfő)
Portfólióleadás határideje    2022. január 8. (szombat)
Portfólióvédés    2022. január 15. (szombat)
Javítóvizsgák hete    2022. január 18. (kedd) – 2022. január 22. (szombat)
Záróvizsgák    2022. január 18–19. (kedd-szerda)
Diplomaosztó    2022. január 29. (szombat) 16.00 óra

II.    (tavaszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak    2022. január 24. (hétfő) – 2022. február 13. (vasárnap)
Szorgalmi időszak    2022. január 29. (szombat) – 2022. május 13. (péntek)
Tanári Konferencia    2022. január 31. (hétfő) 15.00 óra
Sapientia Nap    2022. március 19. (szombat)
Húsvéti szünet    2022. április 11. (hétfő) – 2022. április 22. (péntek)
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje    2022. április 21. (szerda) 17.00 óra
Vizsgaidőszak    2022. május 14. (szombat) – 2022. június 18. (szombat)
Portfólióleadás határideje    2022. június 11. (szombat)
Portfólióvédés    2022. június 18. (szombat)
Javítóvizsgák hete    2022. június 20. (hétfő) – 2022. június 25. (szombat)
Záróvizsgák    2022. június 20-22. (hétfő-szerda)
Tanári Konferencia    2022. június 24. (péntek) 18.00 óra
Te Deum / Diplomaosztó    2022. július 2. (szombat) 10.00 óra
Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)    2022. július 4-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

3/2021. (I.29.) számú határozat a III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 3/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta SzMSz III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról szóló javaslatot.

 

2/2021. (I.29.) számú határozat a I. Könyv – Szervezet és Működési Rend módosításáról
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 2/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta  az SzMSz I. Könyv – Szervezet és Működési Rend módosításáról szóló javaslatot.

 

1/2021. (I. 29.) számú határozata a Fenntartói Tanácsadó Csoport működéséről
A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus elfogadta a Fenntartói Tanácsadó Csoport működését valamint azokat a stratégiai célokat és terveket, melyek meghatározzák a stratégiai tervezés folyamatát és munkamenetét.

2020. évi szenátusi határozatok

 

23/2020. (XI. 06) számú határozat az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat módosításról szóló javaslatot.

 

22/2020. (XI. 06) számú határozat a Könyvtárhasználati szabályzat módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Könyvtárhasználati szabályzat módosításáról szóló javaslatot.

 

21/2020. (X. 02.) számú határozatban módosítja az SzMSz VII. számú mellékletét

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Minőségbiztosítási szabályzat módosításáról szóló javaslatot.

 

20/2020. (X. 02.) számú határozat a szakfelelősök megbízásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 20/2020. (X. 02.) számú jóváhagyó határozata alapján az alábbi oktatókat bízta meg a szakfelelősnek:

 

Képzés neve

Szakfelelős

Teológia

Dr. Tóth Beáta

Hittanár-nevelőtanár

Dr.  Petres Lúcia OP

Hittanár-nevelőtanár – Etikatanár

Dr.  Petres Lúcia OP

Szabóné Dr. Kármán Judit

Hittanár-nevelőtanár – Közismereti tanárszak (ELTE)

Dr.  Petres Lúcia OP

Szabóné Dr. Kármán Judit

Hittanár-nevelőtanár

Dr.  Petres Lúcia OP

Gyakorlatvezető mentortanár

Szabóné Dr. Kármán Judit

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

Szabóné Dr. Kármán Judit

Teológiai felkészítő modul (MA Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés képzéshez)

Dr. Tóth Beáta

 

19/2020. (X. 02.) számú határozat az állandó bizottságok új összetételére tett rektori javaslatokról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – 19/2020. (X. 02.) számú határozattal elfogadta az állandó bizottságok új oktatói összetételére tett rektori javaslatot az alábbiak szerint:

Fegyelmi Bizottság

Elnök: Dr. habil. Perendy László SchP tanszékvezető, egyetemi tanár,

Tagok: Dr. Kék Emerencia adjunktus,

Dr. Petres Lúcia OP főiskolai docens (póttag)

HÖK két delegált tagja

Titkár: Pál Erika főtitkár

 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

Elnök: Dr. Fehérváry Örs Jákó főiskolai docens, rektor

Tagok: Szabó Ráhel OP tanársegéd

Dr. Bakos Gergely OSB tanszékvezető főiskolai docens (póttag)

HÖK két delegált tagja

Titkár: Pál Erika főtitkár

 

Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök: Dr. Kék Emerencia főiskolai docens

Tagok: Nobilis Mario tudományos munkatárs

Asztalosné Elekes Szende tanársegéd

Témától függően póttag/ok

HÖK egy delegált tagja,

Titkár: Pál Erika főtitkár

 

Tanulmányi Esélyegyenlőségi és Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Fehérváry Örs Jákó főiskolai docens, rektor

Tagok: Somogyiné Dr. Petik Krisztina tanszékvezető, főiskolai docens,

HÖK két delegált tagja

Titkár: TO megbízott munkatársa

 

18/2020. (X. 02.) számú határozat az SzMSz VI. számú mellékletének módosításáról és a VII. számú mellékletének kivezetéséről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján  a 18/2020. (X. 02.) számú határozattal elfogadta  az SzMSz VI. számú mellékletének, a Minőségbíztosítási szabályzatnak a módosítását és az  SzMSz VII. számú mellékletének a kivezetését.

 

17/2020. (X. 02.) számú határozat a 2020/21. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2020/21. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint.

 

16/2020. (IX. 6.) számú határozat szakok indításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) d. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 16/2020. (IX.04.) számú határozattal a 2021/22. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

A 2021/22-es tanévben az alábbi szakok kerülnek meghirdetésre:

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Roma társadalomismeret

szakirányú

4

 

X

 

15/2020. (IX.04.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 15/2020. (IX.04.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens kinevezését a Pszichológia Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2020. július 1. - 2024. június 30-ig terjedő időszakban.

 

14/2020. (VI.26.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésrő

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 14/2020. (VI.26.) számú határozattal támogatja Nobilis Márió kinevezését a Gyakorlati Teológia Tanszék mb. tanszékvezetői feladatainak ellátására.

 

13/2020. (VI.26.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 13/2020. (VI.26.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston kinevezését a Fundamentális Teológia Tanszék mb. tanszékvezetői feladatainak ellátására.

 

12/2020. (VI.26.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A szenátus támogatja Dr. Papp Miklós főiskolai docens főiskolai tanári pályázatát, és javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2020. október 1-jei hatállyal kezdeményezze főiskolai tanári kinevezését.

 

11/2020. (VI.26.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A szenátus támogatja Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens főiskolai tanári pályázatát, és javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2020. október 1-jei hatállyal kezdeményezze főiskolai tanári kinevezését.

 

10/2020. (VI.26.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Kisnémet László osztatlan teológia szakos hallgatót terjeszti fel.

 

9/2020. (V.29.) számú határozat az intézmény 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással – határozatott hozott.

A Szenátus a Főiskola 2020. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

 

8/2020. (V.29.) számú határozat az intézmény 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással – határozatott hozott.

A Szenátus a Főiskola 2019. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

 

7/2020. (II.28.) számú határozat osztatlan tanárszakok indításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – a 7/2020. (II.28.) számú határozattal a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű tanárszakok indításáról döntött.

 

Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a Főiskola a 2021/22-es tanévben a következő szakok indítását határozta el:

                        hittanár-nevelő tanár – testnevelő tanár (ELTE),

                        hittanár-nevelő tanár – japán nyelv és kultúra tanára (ELTE).

 

6/2020. (II. 28.) számú határozat az - Szervezeti és Működési Szabályzat IX. mellékletének az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat megújításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 6/2020. (II. 28.) számú határozattal elfogadta az  Szervezeti és Működési Szabályzat IX. mellékletének, az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat megújítását.

 

5/2020. (II.28.) számú határozat a 2020/21-es tanév rendjéről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus 5/2020. (II.28.) számú határozattal elfogadta a 2020/21-es tanév rendjét az alábbiak szerint:

 

 

I. (őszi) félév

 

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2020. augusztus 24. (hétfő) – 2020. szeptember 13. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2020. szeptember 4. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2020. szeptember 5. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2020. szeptember 5. (szombat) – 2020. december 11. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2020. november 11. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2020. november 14. (szombat)

Vizsgaidőszak

2020. december 12. (szombat) – 2021. január 18. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2021. január 9. (szombat)

Portfólióvédés

2021. január 16. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2021. január 19. (kedd) – 2021. január 23. (szombat)

Záróvizsgák

2021. január 19-20. (kedd-szerda)

Diplomaosztó

2021. január 30. (szombat) 16.00 óra

 

II. (tavaszi) félév

 

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2021. január 25. (hétfő) – 2021. február 14. (vasárnap)

Szorgalmi időszak

2021. január 30. (szombat) – 2021. május 14. (péntek)

Tanári Konferencia

2021. február 1. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2021. március 20. (szombat)

Húsvéti szünet

2021. március 29. (hétfő) – 2021. április 9. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2021. április 21. (szerda) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2021. május 15. (szombat) – 2021. június 19. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2021. június 5. (szombat)

Portfólióvédés

2021. június 19. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2021. június 21. (hétfő) – 2021. június 26. (szombat)

Záróvizsgák

2021. június 21-23. (hétfő-szerda)

Tanári Konferencia

2021. június 25. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2021. július 3. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2021. július 5-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

4/2020. (I.31.) számú határozat a 2020/2021-es tanév mintatanterveiről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus 4/2020. (I.31.) számú határozattal elfogadta a 2020/21-es tanévtől, felmenő rendszerben bevezetett a mintatantervi módosításokat az alábbiak szerint:

 1. Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Célok:

 1. megfelelés a MAB-iránymutatásnak, a jogszabályoknak és az egyházi KKK-nak,
 2. a nappali és az esti tagozat mintatantervének összehangolása, teljes egyezőség elérése,
 3. a gyakorlati tárgyak számának és kreditértékének növelése,
 4. a specializációk kreditszámának növelése,
 5. a két specializáció kreditszámának kiegyensúlyozása.

Nappali tagozat:

 1. Latin I–II. megszűnése (Szabadon választhatóként felvehető, mert a Teológia szak mintatantervében megmarad.)
 2. Retorika I–II. megszűnése (Szabadon választhatóként felvehető, mert a Teológia és az osztatlan Hittanár-nevelőtanár szak mintatantervében megmarad.)
 3. Ószövetségi exegézis és Újszövetségi exegézis helyett 1 Exegézis, ami mindig Újszövetségi exegézis I. – 3 kredit, 3 óra)
 4. Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)
 5. Morálteológia szeminárium visszaállítása (tavaszi félévre)
 6. Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
 7. Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
 8. Kateketikai szakmódszertan III. bevezetése (4 kredit, 4 óra)
 9. Közösségvezetés II. bevezetése (Lelkipásztori teológia gyakorlat – 3 kredit, 2 óra)
 10. Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása a jogszabályi 5%-ra, azaz 8 kreditről 9 kreditre.

Esti tagozat:

 1. Lelkipásztori teológia III–IV. kivezetése
 2. Biblikum szeminárium helyett 1 Exegézis, ami mindig Újszövetségi exegézis I. – 3 kredit, 12 óra)
 3. Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
 4. Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
 5. Kateketikai szakmódszertan III. bevezetése (4 kredit, 12 óra)
 6. Közösségvezetés II. bevezetése (Lelkipásztori teológia gyakorlat – 3 kredit, 8 óra)
 7. Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása a jogszabályi 5%-ra, azaz 11/12 kreditről 9 kreditre.
 1. Teológia mesterképzés
 1. Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)
 2. Bibliai görög nyelv III–IV. kivezetése (Továbbiakban szabadon választható tárgyként felvehető.)
 3. Bibliai héber nyelv III–IV. bevezetése szabadon választható tárgyként
 4. Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
 5. Liturgika I–II. áthelyezése a IV. évfolyamról a III. évfolyamra
 6. Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
 7. Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása 20 kreditre (a jogszabályi 5% = 18 kredit)
 1. Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés
 1. Retorika II. mellett Retorika I. bevezetése anyanyelvi kritériumtárgyként a szabadon választható kreditek terhére
 2. Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)

 

3/2020. (I. 31.) számú határozat A Biblia története, műfajai és hatástörténete pedagógus-továbbképzési szak létesítéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus a 3/2020. (I.31.) számú határozattal egyhangúan támogatja az akkreditált Bibliai kultúra - A Biblia története, műfajai és hatástörténete pedagógus-továbbképzés létesítését. 

 

2/2020. (I. 31.) számú határozat KETEG akkreditált pedagógus-továbbképzési szak létesítéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus a 2/2020. (I.31.) számú határozattal egyhangúan támogatja az általános és középiskolai tanárok részére KETEG pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál. 

 

1/2020. (I. 31.) számú határozat Roma társadalomismereti szakember szakirányú továbbképzés indításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A szenátus 1/2020. (I. 31.) számú határozattal egyhangúan támogatja a Roma társadalomismereti szakember négy féléves szakirányú továbbképzési szak indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

2019. évi szenátusi határozatok

 

15/2019. (XI. 15.) számú határozat a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

 A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető)

 

14/2019. (IX. 25.) számú határozat az III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

az SzMSz III. Könyv 3.10.5.1. § szakaszában a tanulmányi ösztöndíj számítására vonatkozó részben a súlyozott tanulmányi átlag helyett a kreditindexet használ a továbbiakban.

 

13/2019. (IX. 25.) számú határozat az I. Könyv - Szervezeti és Működési Rend módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 13/2019. (IX.25.) számú határozattal elfogadta az I. Könyv - Szervezeti és Működési Rend módosítását.

 

12/2019. (IX. 6.) számú határozat szakok indításáról

 A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a 2020/21. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

Nem indul

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

X

könyvtárostanár

X

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

 

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

11/2019. (IX. 6.) számú határozat osztatlan tanárszakok indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – a 11/2019. (IX.6.) számú határozattal a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű tanárszakok indításáról döntött.

Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a Főiskola a 2020/21-es tanévben a következő szakok indítását határozta el:

                        hittanár-nevelő tanár - könyvtárostanár (ELTE),

                        hittanár-nevelő tanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár (ELTE).

 

10/2019. (VI.28.) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) q) pontjában foglalt rendelkezés alapján – meghozta az alábbi javaslattételi határozatot és egyhangúlag támogatja az alábbi a kinevezés meghosszabbítását:

Mervay Miklóst Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet mb. tanszékvezetői/mb. intézetvezetői feladatainak ellátásával bízza meg.

 

9/2019. (IX. 6.) számú határozat a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – 9/2019. (IX.6.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.

 

8/2019. (IX. 6.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

az SzMSz III. Könyv a 3.11.3. szakaszában az átsorolásra vonatkozó rész 87/2015.(IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklet kivonata kivezetésre kerül.

 

6/2019. (VI.28.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozását javasolja Szendrei-Bechtold Lili Hittan-történelem osztatlan tanárszakos hallgatónak.

 

5/2019. (V.17.) számú határozat a Human Centered Economics (Emberközpontú Gazdálkodás) mesterképzési szak létesítéséről

A Szenátus az intézmény az SzMSz 8. (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással az alábbi határozatot hozta:

A Főiskola a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen a Human Centered Economics (Emberközpontú Gazdálkodás) mesterképzési szak létesítését határozta el.

 

4/2019. (IV.12.) számú határozat a papíralapú leckekönyv kivezetéséről

A Szenátus — az SzMSz 8. (2) bekezdésre való hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangú döntése alapján a 2019/20-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kivezeti a papíralapú leckekönyvet.

 

3/2019. (IV.12.) számú határozat az intézmény 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus — az SzMSz 8. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2019. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

 

2/2019. (IV.12.) számú határozat az intézmény 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 8. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2018. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

 

1/2019. (II. 15.) számú határozat 2019/20. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:

 • Etika és Antropológia tárgyak összevonását egy tanegységgé és a Politikai Filozófia bevezetését a Teológia és az Osztatlan Hittanár szakon
 • Osztatlan hittanár szakon az Egyháztörténelem 4 féléves lesz, emiatt megszűnnek a „Gyakorlati opcionális” tárgyak.

2018. évi szenátusi határozatok

 

20/2018. (XII. 07.) számú határozat 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető.)

 

19/2018. (XII. 07.) számú határozat 2019/20. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2019/20. tanév rendjét:

 

 1. (őszi) félév

Tanári Konferencia

2019. szeptember 6. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2019. szeptember 7. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2019. szeptember 7. (szombat) – 2019. december 13. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2019. november 13. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2019. november 16. (szombat)

Vizsgaidőszak

2019. december 14. (szombat) – 2020. január 20. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2020. január 4. (szombat)

Portfólióvédés

2020. január 18. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2020. január 21. (kedd) – 2020. január 25. (szombat)

Záróvizsgák

2020. január 23-24. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2020. február 1. (szombat) 16.00 óra

 

 1. (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2020. február 1. (szombat) – 2020. május 15. (péntek)

Tanári Konferencia

2020. február 3. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2020. március 14. (szombat)

Húsvéti szünet

2020. április 6. (hétfő) – 2020. április 17. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2020. április 22. (szerda) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2020. május 16. (szombat) – 2020. június 20. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2020. június 6. (szombat)

Portfólióvédés

2020. június 20. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2020. június 22. (hétfő) – 2020. június 27. (szombat)

Záróvizsgák

2020. június 22-23-24. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2020. június 26. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2020. július 4. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2020. július 6-ával kezdődő héten (pontos időpont később)

 

18/2018. (XI. 07.) számú határozat tanári szakokon a szakfelelősök megbízásáról

 Dr. Várnai Jakab OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, a Szenátus 18/2018. (XI. 07.) számú jóváhagyó határozata alapján az alábbi oktatókat bízta meg a szakfelelősnek:

 

Tanárképzési felelős

Somogyiné Dr. Petik Krisztina PhD

Hittanár-nevelő Tanári MA

Dr. Várnai Sándor Jakab PhD

Etika (erkölcstan) Tanári MA

Dr. Papp Miklós PhD

Család- és gyermekvédő Tanári MA

Somogyiné Dr. Petik Krisztina PhD

 

17/2017. (IX. 28.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2019/20. tanévben

 A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2019/20. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

 

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

Nem indul

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

Nem indul

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

 

16/2018. (IX.08.) számú határozat szakfelelősök kinevezéséről

 A Szenátus – az SzMSz 8. §(1) pontjára hivatkozással – a rektor javaslatára egyhangúlag elfogadta, és Dr. Szatmári Györgyit kinevezte a Katekéka-Lelkipásztori Munkatárs szak Katekéta szakirány szakirányfelelősi feladatainak ellátására.

 A Szenátus – az SzMSz 8. §(1) pontjára hivatkozással – a rektor javaslatára egyhangúlag elfogadta, és Dr. Fehérváry Jákó OSB-t kinevezte a Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs szak Lelkipásztori Munkatárs szakirány szakirányfelelősi feladatainak ellátására.

 

15/2018. (VI.29.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozását javasolja Józsa Klára hittanár-nevelőtanár – matematika tanárszakos hallgatónak.

 

14/2018. (VI. 29.) számú határozat a személyi változásokról

Tanszék

Tanszékvezető

Megbízatás lejárta

Bibliatudomány

Szatmári Györgyi

2022. június 30

Dogmatika

Tóth Beáta

2022. június 30.

Egyháztörténelem

Perendy László

2021. június 30.

Filozófia

Bakos Gergely

2022. június 30.

Fundamentális

Várnai Jakab

2022. június 30.

Gyakorlati Teológia

Pákozdi István

2019. június 30.

megbízott tanszékvezető

Morálteológia

Papp Miklós

2022. június 30.

Pedagógia

Mervay Miklós

2019. június 30.

megbízott tanszékvezető

Szociológia

Révay Edit

2019. június 30.

megbízott tanszékvezető

 A Szenátus a javaslatot 14/2018 (VI.29.) határozati számú határozatával elfogadta.

 

13/2018. (VI. 29.) számú határozat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMSz I. mellékletének (Könyvtári SzMSz) módosított szabályzatait:

        A Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata,

        A Könyvtár Ügyrendje,

        A Könyvtárhasználati Szabályzat,

        A Panaszkezelési Szabályzat.

 

12/2018. (VI. 29) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének elfogadásáról

A Szenátus a Főiskola SzMSz-ének III. könyvét 12/2018. (VI.29.) számon egyhangúlag elfogadta.

 

11/2018. (VI. 04) számú határozat Professor Emeritus cím adományozásáról

A Szenátus – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint az SzMSz 8. § (1) bekezdés u) pontjára hivatkozással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus Dr. Tomka Ferenc főiskolai tanárnak Professor Emeritus címet adományoz.

 

10/2018. (VI. 04.) számú határozat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A Szenátus a könyvtárvezető előterjesztése alapján egyhangúlag elfogadta a SSZHF Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának módosított szövegét.

 

9/2018. (VI. 04.) számú határozat a bibliai szerepjáték-vezetői képzés pedagógus továbbképző tanfolyamként való akkreditációjának előkészítéséről

A Szenátus egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Sarkadi Nagy Kamilla által előterjesztett bibliai szerepjáték vezetői képzésakkreditációját előkészítsék.

 

8/2018. (VI. 04.) számú határozat a SSZHF Minőségbiztosítási Bizottság összetételének megújításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§ (1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag úgy határozott, hogy a SSZHF Minőségbizosítási Bizottságát 2018. október 1-ig meg kell újítani.

 

7/2018. (VI 04.) számú határozat a Küldetésnyilatkozat megújításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§ (1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a Főiskola Küldetésnyilatkozatának megújítását, a mellékelt szöveg szerint.

 

6/2018. (VI.04.) számú határozat a SSZHF Minőségbiztosítási Szabályzat és Kézikönyv felülvizsgálatára

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag úgy határozott, hogy a Főiskola SzMSz-ének VI. mellékletét képező Minőségbiztosítási Szabályzat és Kézikönyv 2018. október 1-ig felülvizsgálandó.

 

5/2018. (IV.23.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

 

4/2018. (III.12.) számú határozat a 2018-as tanévre szóló EMMI speciális támogatás felhasználásáról

A Szenátus elfogadja, hogy a 2018-as évre megállapodott EMMI speciális támogatásból 76 M Ft-ot beszerzésre és felújításra fordítson a Főiskola a gazdasági igazgató előterjesztése szerint:

1.     informatika

2.     festés

3.     ablakok

4.     vizesblokkok

5.     padló

6.     légkondicionálás (D+211+212 termek)

7.     egyéb

A teljesítésről a szeptemberi szenátusi ülésen beszámolót kér.

A Szenátus a határozatot egyhangúlag elfogadta.

 

3/2018. (III.12.) számú határozat az intézmény 2017. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2017. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

2/2018. (III.12) számú határozat az intézmény 2018. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

1/2018. (III.12.) számú határozat 2018/19. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg 2018/19. tanév rendjét:

A 2018/19. tanév rendje

I.      (őszi) félév

Tanári Konferencia

2018. szeptember 7. (péntek) 15.00 óra

 

Veni Sancte

2018. szeptember 8. (szombat) 16.00 óra

 

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 8. (szombat) – 2018. december 14. (péntek)

 

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

 

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2018. november 14. (szerda) 17.00 óra

 

Sapientia Nap

2018. november 17. (szombat)

 

Vizsgaidőszak

2018. december 15. (szombat) – 2019. január 21. (hétfő)

 

Portfólióleadás határideje

2019. január 5. (szombat)

 

Portfólióvédés

2019. január 19. (szombat)

 

Javítóvizsgák hete

2019. január 22. (kedd) – 2019. január 26. (szombat)

 

Záróvizsgák

2019. január 24-25. (csütörtök-péntek)

 

Diplomaosztó

2019. február 2. (szombat) 16.00 óra

 

 

II.     (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2019. február 2. (szombat) – 2019. május 17. (péntek)

 

Tanári Konferencia

2019. február 4. (hétfő) 15.00 óra

 

Sapientia Nap

2019. március 23. (szombat)

 

Húsvéti szünet

2019. április 15. (hétfő) – 2019. április 26. (péntek)

 

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2019. április 13. (szombat) 17.00 óra

 

Vizsgaidőszak

2019. május 18. (szombat) – 2019. június 22. (szombat)

 

Portfólióleadás határideje

2019. május 25. (szombat)

 

Portfólióvédés

2019. június 22. (szombat)

 

Javítóvizsgák hete

2019. június 24. (hétfő) – 2019. június 29. (szombat)

 

Záróvizsgák

2019. június 24-25-26. (hétfő-kedd-szerda)

 

Tanári Konferencia

2019. június 28. (péntek) 18.00 óra

 

Te Deum / Diplomaosztó

2019. július 6. (szombat) 10.00 óra

 

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2019. július 8-ával kezdődő héten (pontos időpont később)

 

 

2017. évi szenátusi határozatok

 

11/2017.(XII. 11.) számú határozat az Információátadási Szabályzat elfogadásáról

A Szenátus- az SzMSz 8.§(i) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a SSZHF Információátadási Szabályzatát.

 

10/201. (XII.11.) számú határozat a 2017. szeptember 1. után megkezdett tanári mesterképzések lezárásával kapcsolatban.

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

Mivel a 2017. szeptember 1. után megkezdett kiegészítő tanári mesterképzések lezárásához a 8/2013. EMMI rendelet a záróvizsga szakdolgozati elemének a portfóliót határozza meg, amely szakterületi referátumot tartalmaz, ezért:

1.    Ezeken a képzéseken a záródolgozat készítésének kötelezettségét egy referátum készítésének kötelezettsége váltja fel.

2.    A referátum a portfólió II. fejezete.

3.    A referátum terjedelme 12-15 oldal, és a Dolgozatírási Szabályzat szerint készítendő el.

4.    A referátumot témavezető segítségével kell elkészíteni, aki írásos bírálatot ad róla.

 

9/201. (XII.11.) számú határozat a 2017/2018. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2017/2018. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

 

8/2017. (IX.08.) számú határozat képzés indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés 10 féléves képzési idejű képzését

 

7/2017. (IX.08.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2018/19. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2018/19. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

Szakok meghirdetése 2018A

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

  

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

4

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2

 

X

min. 5 fő

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

6/2017. (VI.30.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással- meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj adományozását javasolja Juhász Dóra Hittanár–nevelőtanár – Erkölcstan szakos hallgatónak.

 

5/2017. (VI.01) számú határozat a személyi változásokról

A Szenátus a rektor javaslatára egyhangúlag elfogadta

–  Mervay Miklós kinevezését a Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Intézet vezetőjének,

– Orosz Lóránt OFM az Egyházjog tanszék vezetőjének.

 

4/2017. (III.02) számú határozat az intézmény 2017. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

3/2017. (III.02.) számú határozat az intézmény 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

2/2017. (II.02.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

 

1/2017 (II.02.) számú határozat a Sapientia Könyvtár Családteológiai Intézet Letéti Könyvtárának megszüntetéséről

A Szenátus a Sapientia Könyvtár Családteológiai Intézeti Letéti Könyvtárát (Családkönyvtárt) megszünteti a további megjegyzéssel: Az Intézet Könyvtárában elhelyezett kötetek állománybevételét, feltárását, gondozását a Családkönyvtár alapításától kezdődően a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára végezte. A dokumentumok bibliográfiai adatait a kutatók a Sapientia Könyvtár online katalógusából érhették el, ezért a megszűnő letéti könyvtár állománya a Sapientia Könyvtár olvasótermébe kerül. A duplum, valamint a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának ügyrendi szabályzata 4. pontja alapján az állományból kivonandók.

2016. évi szenátusi határozatok

 

21/2016. (X.27.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2017/18. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2017/18. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

A Fenntartói Konferencia FK18/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelő tanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

 

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

4

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2

 

X

X

etikatanár

mesterképzés

4

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

 

20/2016. (X.27.) számú határozat 2017/18. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2017/18. tanév rendjét:

A Fenntartói Konferencia FK17/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

I.       (őszi) félév

Tanári Konferencia

2017. szeptember 8. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2017. szeptember 9. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2017. szeptember 9. (szombat) – 2016. december 15. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2017. november 15. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2017. november 18. (szombat)

Vizsgaidőszak

2017. december 16. (szombat) – 2018. január 22. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2018. január 6. (szombat)

Portfólióvédés

2018. január 20. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2018. január 23. (kedd) – 2018. január 27. (szombat)

Záróvizsgák

2018. január 25-26. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2018. február 3. (szombat) 16.00 óra

 

I.       (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2018. február 3. (szombat) – 2018. május 19. (péntek)

Tanári Konferencia

2018. február 5. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2018. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2018. március 26. (hétfő) – 2018. április 6. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2018. április 24. (kedd) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2018. május 19. (szombat) – 2018. június 23. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2018. május 26. (szombat)

Portfólióvédés

2018. június 23. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2018. június 25. (hétfő) – 2017. június 30. (szombat)

Záróvizsgák

2018. június 25-26-27. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2018. június 29. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2018. július 7. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2018. július 9-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

19/2016. (X.27.) számú határozat a 2016/2017. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2016/2017. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

 

18/2016. (IX. 29.) számú határozata az új tanári mesterképzések módosított munkarendjének nyilvántartásba vételéről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

Egyhangúlag döntött az – Oktatási Hivatal által hivatalból levelező tagozaton nyilvántartásba vett – új tanári mesterképzés nappali, esti és távoktatás munkarendben történő nyilvántartásba vételéről.

 

17/2016. (IX. 02.) számú határozat az állandó bizottsági tagok megválasztásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – elfogadta az állandó bizottságok új oktatói összetételére tett rektori javaslatot.

A Szenátus a Fegyelmi Bizottság tagjává választja Kék Emerencia oktatót, póttagként jelöli Petres Lúcia OP oktatót valamint megerősíti Dr. Perendy László SchP mint elnök tagságát a testületben. A HÖK két tagot a mindenkori Szabályzata alapján delegál.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság élére egyhangú szavazással Bakos Gergely OSB oktatót, póttagként Szabó Xavér OFM oktatót jelöli, valamint elnökként a mindenkori főtitkárt választja. A HÖK két tagot delegál.

Minőségbiztosítási Bizottság tagjává választja Dr. Révay Edit rscj oktatót, valamint a főtitkárt és a HÖK egy tagját.

Kreditátviteli Bizottság elnökének jelöli Dr. Várnai Jakab OFM rektort, továbbá tagjává választja Somogyiné Dr. Petik Krisztina oktatót, és a HÖK 2 delegált tagját.

 

16/2016. (IX. 02.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz XI. számú mellékletének – Tűzvédelmi Szabályzat –módosítására benyújtott javaslatot.

 

15/2016. (IX. 02.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a következő tanszékvezetői megbízásokat terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:

Filozófia Tanszék – Dr. Bakos Gergely OSB főiskolai docens

Egyházjog Tanszék – Makláry Ákos adjunktus

Pszichológia Tanszék – Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens

 

14/2016. (IX. 02.) számú határozata a tanszékvezetői ciklus változtatásáról

A Szenátus  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az SzMSz 50. § (1) pontjának változtatását, a tanszékvezetői ciklus határozott 4 évre történő módosítását.

 

13/2016. (IX. 02.) számú határozat a Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – egyhangúlag elfogadta a Családteológiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzatának rendjéről szóló változtatásokat és a módosítására benyújtott határozatot.

 

12/2016. (VI.24.) számú határozat Köztársasági Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus - az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással- meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Köztársasági ösztöndíj adományozását javasolja Vörös Mátyás Béla harmadéves teológushallgatónak.

 

11/2016. (V.26.) számú határozat az intézmény 2016. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

10/2016. (IV.28.) számú határozat a Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – egyhangúlag elfogadta Könyvtárhasználat rendjéről szóló változtatásokat és a módosítására benyújtott határozatot.

 

9/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus -az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással- egyhangúlag elfogadta a SzMSz 10. sz. mellékleteként a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzatot.

 

8/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a SzMSz 9. sz. mellékleteként az Adatvédelmi Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzatot.

 

7/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMsz I. Könyv (Szervezeti és Működési Rend) 10. § (1) bekezdésének módosítását.

10. § (1) A Főiskola vezetője és képviselője a rektor. A Nftv. 37. § (3)  pontjához képest a Főiskolán mint egyházi intézményben nem történik pályáztatás, hanem a Fenntartó dönt a rektorjelölt személyéről. A Szenátus tagjai a fenntartónak közvetlenül kinyilváníthatják véleményüket a jelölt személyéről.

 

6/2016. (II.25.) számú határozat az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Szenátus- az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta 2016. január 01-jei hatállyal a SSZHF Iratkezelési Szabályzatát.

 

5/2016. (II.25.) számú határozat az intézmény 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

4/2016. (II.25.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

 

3/2016. (II.1.) számú határozat a szakfelelősi kinevezésre

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) pontjára hivatkozással – a rektor javaslatát egyhangúlag elfogadta, és Dr. Nagy Krisztinát kinevezte a Gyakorlatvezető mentortanár és a Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő képzés szakfelelősének.

 

2/2016. (II.1.) számú határozat az SzMSz módosítására

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a TVSz IV. fejezetének módosítására benyújtott határozatot.

 

1/2016. (II.1.) számú határozat a 2015/2016. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2015/2016. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

 

2015. évi szenátusi határozatok

 

26/2015. (XI.26.) számú határozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködési megállapodásának elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta  az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködési megállapodását.

 

25/2015. (XI.26.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz II. számú mellékletének (HÖK Alapszabály) módosítására benyújtott javaslatot.

 

24/2015. (XI.5.) számú határozat együttműködési megállapodás elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag támogatta a Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola közötti együttműködési megállapodás megkötését.

 

23/2015. (XI.5.) számú határozat az ELTE újonnan akkreditált osztatlan tanárszakjainak nyilvántartásba vételéről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag felhatalmazta az intézmény vezetését, egyúttal megbízta a főtitkárt, hogy kezdeményezze az alábbi osztatlan tanárképzési szakok nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál:

 • bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára,
 • holland nyelv és kultúra tanára,
 • kínai nyelv és kultúra tanára,
 • média-, mozgókép- és kommunikációtanár.

 

22/2014. (X.8.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2016/17. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:
A főiskola a 2016/17. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10, illetve 12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10, illetve 12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, középiskolai)

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, középiskolai)

X

földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)

X

francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

informatikatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

kémiatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

magyartanár (általános iskolai, középiskolai)

X

matematikatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

 

hittanár-nevelőtanár (teljes, önállóan)*

mesterképzés

4

 

 

X

hittanár-nevelőtanár – etikatanár (teljes)

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár (kiegészítő)

mesterképzés

2-3

 

X

X

etikatanár (kiegészítő)

mesterképzés

2-3

 

X

X

hittanár-nevelőtanár – etikatanár (kiegészítő)

mesterképzés

3-5

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

pasztorális szervezetfejlesztő specializáció

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

 

21/2014. (X.8.) számú határozat képzés indításáról keresztfélévben

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár MA 1+1 képzési idejű képzését meghirdeti a keresztféléves (2016K) felvételi eljárásban..

 

20/2015. (X.8.) számú határozat 2016/17. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2016/17. tanév rendjét:

I.     (őszi) félév

Tanári Konferencia

2016. szeptember 2 (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2016. szeptember 3. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2016. szeptember 3. (szombat) – 2016. december 16. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2016. november 16. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2016. november 19. (szombat)

Vizsgaidőszak

2016. december 17. (szombat) – 2017. január 23. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2017. január 7. (szombat)

Portfólióvédés

2017. január 21. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2017. január 24. (kedd) – 2017. január 28. (szombat)

Záróvizsgák

2017. január 26-27. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2017. február 4. (szombat) 16.00 óra

  

II.   (tavaszi) félév

Tanári Konferencia

2017. február 3. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2017. február 4. (szombat) – 2017. május 19. (péntek)

Sapientia Nap

2017. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2017. április 10-21. (hétfő-péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2017. április 25. (kedd) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2017. május 20. (szombat) – 2017. június 24. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2017. május 27. (szombat)

Portfólióvédés

2017. június 24. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2017. június 26. (hétfő) – 2017. július 1. (szombat)

Záróvizsgák

2017. június 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2017. június 30. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2017. július 8. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2017. július 10-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

19/2015. (IX.4.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz VII. számú részének (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) módosítására benyújtott javaslatot.

 

18/2015. (IX.4.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus támogatja

    Dr. Bakos Tibor Gergely OSB, főiskolai docens és

    Dr. Varga Imre Kapisztrán OFM, főiskolai docens 

főiskolai tanári pályázatát, s javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2015. szeptember 1-jei hatállyal kezdeményezze főiskolai tanári kinevezésüket.

 

17/2015. (VII.15.) számú határozat Köztársasági Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus Köztársasági Ösztöndíj adományozását javasolja Szabó István OFM osztatlan teológus hallgatónak. 

 

16/2015. (VI.16.) számú határozat együttműködési megállapodás elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus egyhangúlag támogatta a Budapesti Corvinus Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola között 2010 óta fennálló együttműködés fejlesztését és az új együttműködési megállapodás megkötését.

 

15/2015. (VI.16.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz VII. számú mellékletének módosítására benyújtott javaslatot.

 

14/2015. (VI.16.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:
A Szenátus 1 éves időtartamra szóló alábbi tanszékvezetői megbízást terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:
Egyházjog Tanszék – Makláry Ákos, adjunktus, mb. tanszékvezető

 

13/2015. (VI.16.) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja Makláry Ákos oktatói kinevezését és adjunktusi cím adományozását.

 

12/2015. (V.19.) számú határozat diplomás pályakövetési jelentés elfogadásáról 

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a minőségbiztosítási felelős beszámolóját a diplomás pályakövetési rendszer fejlesztése érdekében tett lépésekről, valamint elfogadta a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon oklevelet szerzett hallgatók körében végzett felmérés eredményeit összefoglaló jelentést.

 

11/2015. (V.19.) számú határozat oktatói kinevezésről

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja Dr. Petres Erika Lúcia OP oktatónak főiskolai docensi cím adományozását és oktatói kinevezésének módosítását.

 

10/2015. (V.19.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a következő tanszékvezetői megbízásokat terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:

 • Bibliatudomány Tanszék – Dr. Szatmári Györgyi főiskolai docens
 • Dogmatika Tanszék – Dr. Tóth Beáta, főiskolai docens

 

9/2015. (V.19.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A szenátus támogatja

    Dr. Szatmári Györgyi főiskolai docens és 

    Dr. Nagy Krisztina főiskolai docens 

főiskolai tanári pályázatát, s javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2015. szeptember 1-jei hatállyal kezdeményezze főiskolai tanári kinevezésüket.

 

8/2015. (IV.21.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:
Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMSz III. Könyv, VI. részéhez (Hallgatói Tanulmányi és Vizsgarend) benyújtott módosítási javaslatot.

 

7/2015. (IV.21.) számú határozat az intézmény 2015. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2015. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

6/2015. (IV.21.) számú határozat az intézmény 2014. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2014. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

5/2015. (II.17.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: 

Szenátus egyhangúlag elfogadta az III. Könyv, VI. részéhez (Hallgatói Tanulmányi és Vizsgarend) benyújtott módosítási javaslatot.

 

4/2015. (II.17.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMSz III. Könyv, II. részéhez (Felvétel Szabályzat) benyújtott módosítási javaslatot.

 

3/2015. (II.17.) számú határozat a Gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak nyilvántartásba vételi adatai módosításának kezdeményezéséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus elfogadta a Gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés bemeneti feltételeinek módosítására benyújtott javaslatot, így módosítja a KKK 4. pontját „A felvétel feltételei” az alábbiak szerint:

„Az vehető fel, aki társadalomtudomány, bölcsészettudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, természettudomány, pedagógusképző és vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább BA szintű képzettséggel rendelkezik.

Felvételi előfeltétel továbbá legalább 2 éves szakmai tapasztalat családokkal, gyermekekkel és fiatalokkal végzett segítő munkában.”

A módosítás a képzési és kimeneti követelményeket egyéb tekintetben nem érinti.

A Szenátus a fentiek alapján kezdeményezi a Gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vételi adatainak módosítását.

 

2/2015. (II.17.) számú határozat a Könyvtár működésének éves beszámolójáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

 

1/2015. (II.11.) számú határozat Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztásáról ​​​​​​​

A Szenátus – az SzMSz 27. § (2) alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a fegyelmi bizottság tagjává választja Szabó Ráhel OP oktatót, valamint megerősíti Dr. Orosz Lóránt, mint elnök tagságát a testületben. A HÖK egy tagot a mindenkori Szabályzata alapján delegál.

2014. évi szenátusi határozatok

 

23/2014. (XI.25.) számú határozat szakkollégium nyilvántartásba vételi adatainak módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus kezdeményezi a Szent Benedek Tanulmányi Háznak (1112 Budapest, Péterhegyi út 67.), mint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bencés Szakkollégiuma telephelyének nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál.

 

22/2014. (XI.25.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a következő folytatólagos tanszékvezetői megbízásokat terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:

Dogmatika Tanszék - Dr. Deák Viktória Hedvig egyetemi tanár

Fundamentális Teológia Tanszék - Dr. Várnai Sándor Jakab egyetemi tanár

Morálteológia Tanszék - Dr. Papp Miklós főiskolai docens

 

21/2014. (X.15.) számú határozat az intézmény Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézmény 2014/15-ös tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

 

20/2014. (X.15.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus módosítja az SzMSz V. számú mellékletét (Organogram) azzal, hogy a kiadványszerkesztés szervezeti egység a szervezeti ábrára felvezetésre kerül.

 

19/2014. (X.15.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2015/16-os tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2015/16-os tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

Szak

Képzési

szint

Félév

Munkarend

Teológia

O

10-12

N

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

lelkipásztori munkatárs specializáció

A

6

N / E

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelő tanár - erkölcstan- és etikatanár

O

10-11

N

hittanár-nevelő tanár - angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - ének-zene tanár

hittanár-nevelő tanár - fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - kémiatanár (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - magyartanár (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - matematikatanár (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - olasz nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - orosz nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - spanyol nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - természetismeret-környezettan tanár

hittanár-nevelő tanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, középiskolai)

hittanár-nevelő tanár - horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - portugál nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

hittanár-nevelő tanár - ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

Tanárképzés osztott:

hittanár-nevelő tanár – etikatanár (teljes)

M

 

5

E

hittanár-nevelő tanár – család- és gyermekvédő tanár (teljes)

5

hittanár-nevelő tanár (kiegészítő)

2-3

etikatanár (kiegészítő)

2-3

család- és gyermekvédő tanár (kiegészítő)

2-3

hittanár-nevelő tanár – etikatanár (kiegészítő)

3-4

hittanár-nevelő tanár – család- és gyermekvédő tanár (kiegészítő)

3-4

Pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

M

4

pasztorális szervezetfejlesztő specializáció

Teológia részismeret

RI

2

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

SZT

4

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

SZT

4

Gyakorlatvezető mentortanár

SZT

2

 

18/2014. (X.15.) számú határozat képzés indításáról keresztfélévben

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár MA 1+1 képzési idejű képzését meghirdeti a keresztféléves (2015K) felvételi eljárásban.

 

17/2014. (X.15.) számú határozat 2015/16-os tanév rendjéről 

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2014/15-ös tanév rendjét.

 

16/2014. (IX.5.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz Hallgatói Követelményrendszerének (II. könyv, VI. rész) módosítására benyújtott javaslatot.

 

15/2014. (IX.5.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz VII. számú mellékletének módosítására benyújtott javaslatot.

 

14/2014. (IX.5.) számú határozat szakirány (specializáció) mintatantervének kidolgozásáról és indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag támogatta, hogy a 2015/16-os tanévben a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak pasztorális szervezetfejlesztés szakirányát (specializációját) is elindítsa a főiskola. A testület felhatalmazta az intézmény vezetését a szakirány (specializáció) mintatantervének kidolgozására, egyúttal megbízta a főtitkárt, hogy kezdeményezze a szak nyilvántartásba vételi határozatának módosítását az Oktatási Hivatalnál.

 

13/2014. (VII.1.) számú határozat Köztársasági Ösztöndíjra felterjesztésről 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus Köztársasági Ösztöndíj adományozását javasolja J o b b á gy B o r b á l a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatónak.

 

12/2014. (V.27) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja az alábbi oktatói címek adományozását és a kinevezések módosítását:

 • Pálvölgyi Ferenc, főiskolai docens
 • Farkas István SchP, adjunktus
 • Baritz Sarolta Laura OP, adjunktus
 • Harai Levente SJ, adjunktus
 • Laczkó Zsuzsanna SJC, adjunktus
 • Szabó Miklós Xavér OFM, adjunktus
 • Bartók Tibor, adjunktus
 • Nobilis Márió, adjunktus

 

11/2014. (V.27) számú határozat a 2014/15-ös tanév rendjének módosításáról 

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozza:

A Szenátus elfogadta a 2014/15-ös tanév rendjére benyújtott módosítási javaslatot.

 

10/2014. (V.27.) számú határozat az osztatlan tanárképzés tanári felkészítő modulja mintatantervének elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az osztatlan tanárképzés tanári felkészítő moduljának mintatantervét.

 

9/2014. (V.27.) számú határozat intézetvezető kinevezéséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy az Etikai Intézet intézetvezetőjévé Dr. Papp Miklós főiskolai docenst nevezze ki.

 

8/2014. (V.27.) számú határozat intézet létrehozásáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus javaslatot tesz a Fenntartói Konferenciának az Etikai Intézet felállítására. A Szenátus ennek alapján az SzMSz 45. § (3) bekezdését az alábbi d) ponttal egészíti ki:

„d) Etikai Intézet”

A döntésnek megfelelően módosítja az SzMSz V. számú mellékletét képező organogramot.

 

7/2014. (V. 27.) számú határozat az intézmény 2014. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2014. évi költségvetési tervet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

6/2014. (V.27.) számú határozat az intézmény 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

5/2014. (VI.8.) számú határozat a minőségbiztosítási jelentés elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus elfogadta a minőségbiztosítási felelős beszámolóját a Minőségbiztosítási Bizottság munkájáról, valamint elfogadta a féléves, az intézményi szolgáltatásokat értékelő hallgatói kérdőív eredményeit összefoglaló írásbeli értékelést.

 

4/2014. (IV.8.) számú határozat a Könyvtár működésének éves beszámolójáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

 

3/2014. (III.4.) számú határozata az osztatlan hittanár-nevelő tanár hittanári mintatantervének elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a hittanár-nevelő tanár osztatlan szakpáros képzés hittanári-nevelő szakterületi moduljának mintatantervét, valamint az erkölcstan- és etikatanár osztatlan szakpáros képzés erkölcstan- és etika szakterületi moduljának mintatantervét.

 

2/2014. (I.16.) számú határozata új képzések indításáról a 2014/15-ös tanévben

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a főiskola a 2014/15-ös tanévben a következő szakok indítását határozta el:

 • hittanár-nevelő tanár - erkölcstan- és etikatanár
 • hittanár-nevelő tanár - angol nyelv és kultúra tanára (ELTE)
 • hittanár-nevelő tanár - ének-zene tanár (ELTE)
 • hittanár-nevelő tanár - francia nyelv és kultúra tanára (ELTE)
 • hittanár-nevelő tanár - latin nyelv és kultúra tanára (ELTE)
 • hittanár-nevelő tanár – magyartanár (ELTE)
 • hittanár-nevelő tanár - német nyelv és kultúra tanára (ELTE)
 • hittanár-nevelő tanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (ELTE)

 

1/2014. (I.16.) számú határozata az osztatlan tanárszakok indításáról, a képzési program módosításáról​​​​​​​

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

Tekintettel a Szenátus 13/2012. (X.10.) határozatára – a 79/2013. (XII.19.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű hittanár-nevelő tanár szak képzési és kimeneteli követelményei szerint – döntött az tanárszakok osztatlan rendszerben történő indításáról, az új tantervek elfogadásáról, valamint az indításhoz szükséges nyilvántartásba vételéről. A Szenátus ennek megfelelően módosította a főiskola képzési programját.

2013. évi szenátusi határozatok

 

28/2013. (XI.26.) számú határozat pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításáról és indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) és n) pontjaira hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja Gyermekvédelmi alapismeretek címen egy 30 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

27/2013. (XI.26.) számú határozat a 2014/15-ös tanév rendjének módosításáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozza:

A Szenátus elfogadta a 2014/15-ös tanév rendjére benyújtott módosítási javaslatot. 

 

26/2013. (X.8.) számú határozat az intézmény Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézmény 2013/14-es tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.
 

25/2013. (X.8.) számú határozat állandó bizottság tagjának megválasztásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – elfogadta a Tanulmányi Esélyegyenlőségi és Kreditátviteli Bizottság új oktatói összetételére tett rektori javaslatot. 

 

24/2013. (X.8.) számú határozat a 2014/15-ös tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2014/15-ös tanév rendjét.

 

23/2013. (X.8.) számú határozat a HÖK Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozza:

A Szenátus egyhangúlag jóváhagyja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának (SzmSz II. sz. melléklet) módosítására beterjesztett javaslatot.

 

22/2013. (IX.6.) számú határozat képzés indításáról keresztfélévben

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár MA 1+1 képzési idejű képzését meghirdeti a keresztféléves (2014K) felvételi eljárásban.

 

21/2013. (IX.6.) számú határozat a hallgatók átsorolásának rendjéről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a hallgatók más finanszírozási formába való átsorolásának rendjét a következőképpen határozza meg:

1. § A Főiskola az egyes hallgatók vonatkozásában a képzés finanszírozási formájának váltásáról (átsorolás)

a) tanulmányi alapon;

b) támogatott félévszáma alapján;

c) állami ösztöndíjas képzés feltételeit elfogadó nyilatkozat visszavonása esetén

d) a hallgató kezdeményezésére;

hoz döntést.

Tanulmányi alapú átsorolás

2. § (1) A Főiskola a tanév végén önköltséges (költségtérítéses) képzésre sorolja át azt a magyar állami ösztöndíjjal (államilag) támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben (mintatantervben) előírt kreditmennyiség ötven százalékát.

Átsorolás a támogatott félévszáma alapján

3. § (1) A Főiskola önköltséges (költségtérítéses) képzésre sorolja át azt a magyar állami ösztöndíjjal (államilag) támogatott képzésben részt vevő hallgatót,

a) aki a jogszabályban a felsőoktatási tanulmányokra meghatározott támogatási időt kimerítette (objektív támogatási idő );

b) aki az egy adott oklevél megszerzéséhez jogszabályban megállapított támogatási idejét kimerítette, függetlenül attól, hogy az objektív támogatási idejét kimerítette-e (adott képzésre megállapított támogatási idő).

(2) Az a hallgató, aki kimerítette az a) vagy b) pontban meghatározott támogatási idejét, tanulmányait önköltséges (költségtérítéses) formában folytathatja.

Átsorolás az állami ösztöndíjas képzés feltételei vállalásának visszavonásáról

4. § (1) A Főiskola önköltséges képzésre sorolja át azt a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki visszavonja nyilatkozatát, amellyel az állami ösztöndíjas képzés megkezdésekor vállalta a képzés feltételeit.

Átsorolás a hallgató kezdeményezésére

5. § (1) A Főiskola a hallgatót kérelmére átsorolja

a) magyar állami ösztöndíjjal (államilag) támogatott képzésből önköltséges (költségtérítéses) képzésbe;

b) önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgatót magyar állami ösztöndíjjal (államilag) támogatott képzésbe.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átsorolásról a hallgató tanulmányi eredményére és képzésre megállapított támogatott helyek számára tekintettel dönt a rektor.

 

6. § Megszűnik a hallgatói jogviszonya annak a hallgatónak, akit a 2-4. §§-ban foglaltak szerint soroltak át önköltséges (költségtérítéses) képzésbe és nyilatkozik arról, hogy tanulmányait önköltséges (költségtérítéses) formában nem kívánja folytatni.

A Szenátus megbízza a főtitkárt, hogy a jelen határozat alapján készítse elő a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

20/2013. (IX.6.) számú határozat pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) és n) pontjaira hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja Szerzetesi Pedagógia címen egy 120 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

19/2013. (VI.28.) számú határozat köztársasági ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus elfogadta a HÖK javaslatát a köztársasági ösztöndíjra való felterjesztésre.

 

18/2013. (VI.28.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a következő folytatólagos tanszékvezetői megbízásokat terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:

 • Bibliatudomány Tanszék - Dr. Xeravits Géza egyetemi tanár
 • Egyházjog Tanszék - Dr. Orosz András Lóránt OFM egyetemi tanár
 • Egyháztörténelem Tanszék - Dr. Perendy László SchP egyetemi tanár
 • Gyakorlati Teológia Tanszék - Dr. Pákozdi István főiskolai tanár
 • Szerzetesteológiai Intézet - Tőzsér Endre tudományos munkatárs

 

17/2013. (VI.28.) számú határozat a Dolgozatírási Szabályzat módosításáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus az SzMSz III. számú mellékleteként kiadott Dolgozatírási Szabályzat módosítására benyújtott előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

16/2013. (V. 28) számú szakfelelős jelöléséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Tanári mesterképzési szak szakfelelősének Dr. Nagy Krisztina főiskolai docenst javasolja, mely alapján a 12/2011. (V. 17.) számú határozatban közzétett táblázat az alábbiak szerint módosul:

 

Képzés neve

Szakirány/
szakképzettség

Szakfelelős

Szakirány/

Szakképzettség-felelős

Teológia

 

Dr. Várnai Sándor Jakab

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

katekéta

Dr. Deák Viktória Hedvig

Dr. Pákozdi István

lelkipásztori munkatárs

Dr. Tomka Ferenc

Tanári mesterképzési szak

hittanár-nevelő

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Orosz András Lóránt

etika (erkölcstan)

Dr. Papp Miklós

család- és gyermekvédő

Somogyiné dr. Petik Krisztina

Pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó

Dr. Varga Imre Kapisztrán

Dr. Kézdy Anikó

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

(szakirányú továbbképz.)

 

Somogyiné 
dr. Petik Krisztina

-

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

(szakirányú továbbképz.)

 

Baritz Sarolta Laura

-

Gyakorlatvezető mentortanár

(szakirányú továbbképz.)

 

Dr. Kotschy Andrásné

 

 

15/2013. (V. 28) számú határozat tanszékvezető és intézetvezető jelöléséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

A Pedagógia Tanszék, valamint a Neveléstudományi Intézet vezetésére 2013. július 1-jei hatállyal Dr. Nagy Krisztinát javasolja.

 

14/2013. (V. 28) számú határozat oktatói kinevezésről

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot: 

A Szenátus egyhangúlag támogatja az alábbi oktatói cím adományozását:

Dr. Nagy Krisztina – főiskolai docens

 

13/2013. (V. 28) számú határozat professor emeritus/a cím adományozásáról

A Szenátus – az Nftv. 32. § (1) bekezdése, valamint az SzMSz 8. § (1) bekezdés u) pontjára hivatkozással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

A Szenátus Dr. Kotschy Andrásné főiskolai tanárnak Professor Emerita címet adományoz.

 

12/2013. (V.28.) számú határozat pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításáról és indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) és n) pontjaira hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:A Szenátus egyhangúlag támogatja Tanári kiégést megelőző továbbképzés általános és középiskolai tanárok részére címen egy 30 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál. 

 

11/2013. (V. 28.) számú határozat az intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2013. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

10/2013. (V.28.) számú határozat az intézmény 2011. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

Szenátus a Főiskola 2012. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

9/2013. (IV.16.) számú határozat pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításáról és indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) és n) pontjaira hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja Bibliai kultúra címen egy 40 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.

 

8/2013. (III.5.) számú határozat a Programakkreditációs Önértékelési Jelentés elfogadásáról

A Szenátus a MAB 45/2013. számú levelében foglaltakra tekintettel meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta a főiskola hitéleti képzéseiről készített önértékelési jelentést.

 

7/2013. (III.5.) számú határozat az Intézményakkreditációs Önértékelési Jelentés elfogadásáról

A Szenátus a MAB 769/2012. számú levelében foglaltakra tekintettel meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta az intézmény működéséről az intézményi menedzsment, valamint a minőségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján készített önértékelési jelentést.

 

6/2013. (II.12.) számú határozat képzési program módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a 14/2012. (X.10.) számú határozatában foglalt döntését módosítja: A Szenátus fenntartja a „Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus” szakirányú továbbképzés alapítási és indítási jogának nyilvántartásba vételét. A 283/2012. (X.4.) számú Kormányrendelet módosítására tekintettel a képzést 2013-as tanévtől nem indítja. A Család- és gyermekvédő tanár mesterképzést az intézmény meghirdeti a 2013-as tanévtől.

 

5/2013. (II. 12.) számú határozat a Térítési és Juttatási Szabályzat (Hallgatói térítések és juttatások rendje) módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta a Hallgatói térítések és juttatások rendjének módosítására benyújtott javaslatot.

 

4/2013. (II. 12.) számú határozat az intézmény elismert képzéseiről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az SzMSz VII. számú mellékleteként kiadott, az intézmény elismert képzéseit tartalmazó mellékletet, egyúttal törölte az SzMSz 267-278. §§-ait. A Szenátus elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer további formai módosítására tett előterjesztéseket.

 

3/2013. (II. 12.) számú határozat a Minőségbiztosítási Kézikönyvéről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Minőségbiztosítási Kézikönyv és Szabályzatot, amelyet az SzMSz mellékleteként ad ki. Egyúttal módosítja az SzMSz 29. §-át és törölte az SzMSz 66-67. §§-it.

 

2/2013. (II. 12.) számú határozat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

 

1/2013. (II.12.) számú határozat a Könyvtár működésének éves beszámolójáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

2012. évi szenátusi határozatok

 

18/2012. (XI.20.) számú határozat az intézmény Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézmény 2012/13-as tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

 

17/2012. (XI.20.) számú határozat szakdolgozati követelményrendszerről

A Szenátus az SzMSz 349.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a következő határozatot hozta:

A Szenátus a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak szakfelelős által beterjesztett speciális szakdolgozati követelményrendszerét egyhangúlag jóváhagyta.

 

16/2012. (XI.20.) számú határozat a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMSz 349. § (4) bekezdésének módosítására benyújtott előterjesztést.

 

15/2012. (XI.20.) számú határozat szakirányú továbbképzési szak indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) és o) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Főiskola a 2013/2014-es tanév első félévétől elindítja az OH-FHF/1041-5/2009. számon létesített „Gyakorlatvezető mentortanár” 2 féléves szakirányú továbbképzési szakot, és ennek érdekében kéri a képzés nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál.

A Szenátus fentiek alapján módosítja az intézmény képzési programját.

 

14/2012. (X.10.) számú határozat szakirányú továbbképzési szak indításáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) és o) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus döntött arról, hogy Család- és gyermekvédő mestertanár szakot, a 283/2012. (X.4.) számú Kormányrendelet 12. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel a 2013/2014-es tanévtől nem indítja. 

A Szenátus ennek alapján döntött a „Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus” elnevezésű szakirányú továbbképzési szak létesítésének és – 2013/14-es tanév első félévétől kezdődő – indításának kezdeményezéséről, a nyilvántartásba vételi kérelem Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 

A Szenátus egyhangúlag elfogadta „Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus” szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneteli követelményeit, melynek alapján az intézmény képzési programját módosítja.

 

13/2012. (X.10.) számú határozat képzés indításáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot: 

A Főiskola a tanárképzés új, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint a 283/2012. (X.4.) Korm. rendeletben meghatározott rendszere szerint a 2013/14-es tanévtől átalakítja a tanárképzési struktúráját osztatlan tanárképzéssé. Az osztott tanárképzést kifutó rendszerben indítja. 

 

12/2012. (IX. 24.) számú határozat a 2013/14-es tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2013/14-es tanév rendjét. 

 

11/2012. (IX. 4.) számú határozat pedagógus-továbbképző tanfolyam indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés e) és n) pontjaira hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja az „Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására” (Alapítási engedély száma: 82/166/2012.) 60 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam, valamint a „Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására” (Alapítási engedély száma: 82/167/2012.) 30 órás pedagógus-továbbképző tanfolyam indítását.

 

10/2012. (IX. 4.) számú határozat a Tudományos Diákköri Bizottság tagjainak választásáról

A Szenátus – az SzMSz IV. számú mellékletének (TDK Szabályzat) 6. § (1) bekezdésére hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Tudományos Diákköri Bizottság új tagjának választja Dr. Orosz András Lóránt OFM és Somogyiné Dr. Petik Krisztina oktatót. A Szenátus egyúttal megerősíti Dr. Bakos Tibor Gergely OSB tagságát.

 

9/2012. (IX.4.) számú határozat szervezeti egység megszüntetéséről és az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Nyelvi Lektorátust megszünteti. A Szenátus ennek alapján törli az SzMSz 51. és 326. §-ait, valamint módosítja az SzMSz V. számú mellékletét (Organogram).

 

8/2012. (IX.4.) számú határozat a 2012/13-as tanév szenátusi üléseiről 

A Szenátus a 2012/13-as tanévre szólóan meghatározta a testület ülésének időpontjait.

 

7/2012. (IX.4.) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja az alábbi oktatói címek adományozását és a kinevezések módosítását:Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB főiskolai docens, Dr. Kék Emerenciának adjunktus, Dr. Petres Erika Lúcia OP adjunktus, Dr. Versegi Beáta Mária CB adjunktus.

A Szenátus egyhangúlag támogatja az alábbi új oktatói kinevezéseket: Dr. Fejérdy Márta OCist tanársegéd, Mervay Miklós adjunktus, Dr. Pataki Ágnes SSS tanársegéd, Dr. Varga László SJ tanársegéd, Vízvárdy Rita SSS tanársegéd.

 

6/2012. (VI. 19.) számú határozat köztársasági ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus köztársasági ösztöndíj adományozását javasolja az előterjesztett hallgatónak.

 

5/2012. (VI. 19.) számú határozat az Intézményfejlesztési Terv elfogadásáról

A Szenátus – az Nftv. 12. § (3) bekezdés c) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Intézményfejlesztési Tervét (2012-2016).

 

4/2012. (V. 11.) számú határozat a SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Rend 7. §-ának módosítására előterjesztett javaslatot.

 

3/2012. (V. 11.) számú határozat az intézmény 2012. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2012. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

2/2012. (V. 11.) számú határozat az intézmény 2011. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2011. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

1/2012. (II. 27.) számú határozat a Könyvtár működésének éves beszámolójáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

2011. évi szenátusi határozatok

 

25/2011. (XII. 16.) számú határozat intézetvezető jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Családteológiai Intézet vezetésére Dr. Papp Miklós főiskolai docenst javasolja.

 

24/2011. (XII. 16.) számú határozat intézet elnevezésének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Családpedagógiai Intézet nevét Családteológiai Intézet névre módosítja. A Szenátus ennek alapján módosítja az SzMSz 45. § (3) bekezdés a) pontját, valamint az SzMSz V. számú mellékletét (Organogram).

 

23/2011. (XII.16.) számú határozat a Hallgatói Térítések és Juttatások Rendjének módosításáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus az SzMSz 374. § (3) bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„Tanulmányi ösztöndíj annak a – hallgatói juttatásokra jogosult – hallgatónak jár, akinek előző aktív félévi ösztöndíj-átlaga 4,1 felett van és ezt legalább 22 kredit teljesítésével érte el.”
A határozat a 2012/13-as tanévtől lép hatályba.

 

22/2011. (X. 11) számú határozat a 6/2011. (III. 22.), 18/2010. (IX. 28.) számú határozatok módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Tanulmányi, Kreditátviteli és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Fegyelmi Bizottság, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, valamint a Minőségbiztosítási Bizottság HÖK tagját a Választmány a mindenkori szabályzata alapján delegálja. A Szenátus a fenti határozatokat a rendelkezés alapján módosítja.

 

21/2011. (X. 11.) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag támogatja az alábbi oktatói kinevezéseket:

Bajnóczi Szilvia Sára CB gyakorlati oktató, Csókási Anna RSCJ gyakorlati oktató, Magyar Marietta Mirjam OP tanársegéd, Rauscher Alíz Dóra OP gyakorlati oktató.

 

20/2011. (X. 11.) számú határozat a 2012/13-as tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2012/13-as tanév rendjét.

 

19/2011. (X.11.) számú határozat a HÖK Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozza:

A Szenátus jóváhagyja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.

 

18/2011. (IX. 2.) számú határozat a Szenátus ülésrendjéről a 2011/12-es tanévben

A Szenátus elfogadta a 2011/12-es tanévre szóló ülésrendjét.

 

17/2011. (IX. 2.) számú határozat tanszékvezetők és intézetvezetők jelöléséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Pedagógia Tanszék, valamint a Neveléstudományi Intézet vezetésére folytatólagosan Dr. Kotschy Andrásnét javasolja.

 

16/2011. (IX. 2.) számú határozat a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról 

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMSz 324. §, a 352.§, 353. § a 355. §, és a 363. § módosítására beterjesztett javaslatot, valamint beiktatta a 277/A. §-t. 

 

15/2011. (IX. 2.) számú határozat a Tudományos Diákköri Bizottság tagjainak választásáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz TDK mellékletére hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus a Tudományos Diákköri Bizottság új tagjának választja Dr. Várnai Sándor Jakab OFM oktatót. A Szenátus egyúttal megerősíti Dr. Bakos Tibor Gergely OSB és Dr. Kotschy Andrásné tagságát.

 

14/2011. (IX.2.) számú határozat a Tudományos Diákköri Szabályzatról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a tudományos diákköri munkáról és a pályázatról szóló szabályzatát, amelyet az intézményi SzMSz mellékleteként ad ki.

 

13/2011. (V. 17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Rend módosításáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus módosításokkal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Rend V. fejezetének módosítására előterjesztett javaslatot.

 

12/2011. (V. 17.) számú határozat szakfelelősök jelöléséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Teológia szak szakfelelősének Dr. Várnai Sándor Jakab OFM-t, a Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak szakfelelősének Dr. Varga Imre Kapisztrán OFM-t, javasolja, mely alapján az 5/2011. (III. 22.) számú határozatban közzétett táblázat az alábbiak szerint módosul:

Képzés neve

Szakirány/
szakképzettség

Szakfelelős

Szakirány/
Szakképzettség-felelős

Teológia

 

Dr. Várnai Sándor Jakab

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

katekéta

Dr. Deák Viktória Hedvig

Dr. Pákozdi István

lelkipásztori munkatárs

Dr. Tomka Ferenc

Tanári mesterképzési szak

hittanár-nevelő

Dr. Kotschy Andrásné

Dr. Orosz András Lóránt

etika (erkölcstan)

Dr. Papp Miklós

család- és gyermekvédő

Somogyiné 
dr. Petik Krisztina

Pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó

Dr. Varga Imre Kapisztrán

Dr. Kézdy Anikó

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

(szakirányú továbbképz.)

 

Somogyiné 
dr. Petik Krisztina

-

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

(szakirányú továbbképz.)

 

Baritz Sarolta Laura

-

Gyakorlatvezető mentortanár

(szakirányú továbbképz.)

 

Dr. Kotschy Andrásné

-

 

11/2011. (V. 17.) számú határozat egyetemi tanári kinevezés támogatásáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus 7 igen 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett támogatja Dr. Várnai Sándor Jakab egyetemi tanári pályázatát, s javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2011. szeptember 1-jei hatállyal kezdeményezze egyetemi tanári kinevezését. 

 

10/2011. (V. 17.) számú határozat főiskolai docensi cím adományozásáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag támogatja Dr. Tóth Beáta részére a főiskolai docensi cím adományozását.

 

9/2011. (V. 17.) számú határozat professor emeritus/a cím adományozásáról 

A Szenátus – az Ftv. 92. §-ának (1) bekezdése, valamint az SzMSz 8. § (1) bekezdés u) pontjára hivatkozással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

A Szenátus Dr. Horváth-Szabó Katalin egyetemi tanárnak kiemelkedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréséért Professor Emerita címet adományoz. 

 

8/2011. (V. 17.) számú határozat az intézmény 2011. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2011. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

7/2011. (V. 17.) számú határozat az intézmény 2010. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2010. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

 

6/2011. (III. 22.) számú határozat a minőségbiztosítási bizottság tagjainak megválasztásáról (módosította a 22/2011 (X.11.) számú határozat)

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Minőségbiztosítási Bizottság tagjává választotta Dr. Révay Edit főiskolai docenst, dr. Borókay Réka főtitkárt. A HÖK a bizottságba egy tagot a mindenkori szabályzata alapján delegál.

 

5/2011. (III. 22.) számú határozat szakképzettség-felelős kinevezéséről 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – a következő szakképzettség-felelős kinevezését javasolja:

A Szenátus a Család- és gyermekvédő tanárszak szakképzettség-felelősének Somogyiné dr. Petik Krisztinát javasolja, mely alapján a 20/2010. (XI. 30.) számú határozatban foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

- A táblázatot módosította a Szenátus 12/2011. (V. 17.) számú határozata. – 

 

4/2011. (III. 22.) számú határozat a Szervezeti és Működési Rend módosításáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus módosításokkal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Rend módosítására előterjesztett javaslatot. 

 

3/2011. (I. 27.) számú határozat tanszékvezető jelöléséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Pszichológia Tanszék vezetésére, 2011. szeptember 1 jei hatállyal megbízottként Somogyiné dr. Petik Krisztinát javasolja.

 

2/2011. (I. 27.) számú határozat a Könyvtár működésének éves beszámolójáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót. 

 

1/2011. (I. 27.) számú határozat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Főiskola könyvtárának megújított szervezeti és működési szabályzatát, amelyet az intézményi SzMSz mellékleteként ad ki.

2010. évi szenátusi határozatok

 

21/2010. (XI. 30.) számú határozat a szakmai véleményező testület létesítéséről és működéséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:  

A Szenátus az Ftv. 87. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint, az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés előkészítésében részt vevő szakmai véleményező testület összetételét az alábbiak szerint határozza meg. 

(1) A szakmai véleményező testület egy három tagú ad hoc bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely a rektor által felkért, fokozattal rendelkező szakértő tagokból áll. A Bizottság két tagja – a jogszabályi követelményeknek megfelelve – az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy. 

(2) A Bizottság titkári feladatait a főtitkár látja el. 

(3) A Bizottság a véleményezésre megkapott pályázatot 30 napon belül bírálja el, s küldi meg döntésre a Szenátus részére. 

A Szenátus határozatával módosítja az SzMSz foglalkoztatási követelményrendszerét.

 

20/2010. (XI. 30.) számú határozat a szakfelelősök kinevezéséről szóló 732/F25/1/2009. (IX. 22.) számú határozat módosításáról  

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – a következő szakfelelősök, illetve szakirány/szakképzettség-felelősök kinevezését javasolja.

A Család- és gyermekvédő tanárszak szakképzettség-felelősének Dr. Horváth-Szabó Katalint, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés pasztorális tanácsadó szakirány felelősének Dr. Kézdy Anikót javasolja, mely alapján a 732/F25/1/2009. (IX. 22.) számú határozatban foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

- A táblázatot módosította a Szenátus 5/2011. (III.22.) számú határozata. –

 

19/2010. (XI. 30.) számú határozat kiemelt vendégelőadásokról a 2011. évben

A Szenátus az SzMSz 324. §-ában foglalt rendelkezés alapján a következő határozatot hozta:
A Szenátus kiemelt vendégelőadássá minősíti Robert J. Wicks professzor (Loyola University Maryland) 2011. március 8-i, Dr. Mezei Balázs 2011. március 30-i, valamint Benoît-Dominique de la Soujeole OP 2011. november 2-i vendégelőadását.

 

18/2010. (IX. 28.) számú határozat az állandó bizottságok tagjainak megválasztásáról (módosította a 22/2011. (X.11.) számú határozat)

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Tanulmányi, Kreditátviteli és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának választotta Dr. Várnai Sándor Jakab OFM rektor-helyettest, Dr. Kotschy Andrásné intézetvezetőt. A HÖK két tagot a mindekori Szabályzata alapján delegál. A Szenátus a Fegyelmi Bizottság tagjának választotta Dr. Orosz András Lóránt rektort,  Kovács Kata tanulmányi osztályvezetőt. A HÖK egy tagot a mindenkori Szabályzata alapján delegál. A Szenátus a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagjának választotta Dr. Szatmári Györgyi oktatót. A HÖK egy tagot a mindenkori Szabályzata alapján delegál. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak az SzMSz rendelkezése alapján tagja a főtitkár.

 

17/2010. (IX. 28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMSz 24. §-ának, illetve 27. §-ának módosítására beterjesztett javaslatot.

 

16/2010. (IX. 28.) számú határozat a 2011/12-es tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghatározta a 2011/12-es tanév rendjét.

 

15/2010. (VIII. 24.) számú határozat az intézményi organogram módosításáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézményi organogram módosítására beterjesztett javaslatot.

 

14/2010. (VIII. 24.) számú határozat főiskolai docensi cím adományozásáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag támogatja Dr. Kézdy Anikó részére a főiskolai docensi cím adományozását.

 

13/2010. (VIII. 24.) számú határozat szakfelelős jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:
A Szenátus a 2010/11-es tanévben indított „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” elnevezésű szakirányú továbbképzés szakfelelősének egyhangúlag Baritz Sarolta Laura OP-t javasolja.

 

12/2010. (VIII. 24.) számú határozat a Dolgozatírási Szabályzat módosításáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus az SzMSz részét képező Dolgozatírási Szabályzat módosítására benyújtott előterjesztést megtárgyalta és módosításokkal egyhangúlag elfogadta.

 

11/2010. (VIII. 24.) számú határozat a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés  a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus az SzMSz III. könyvének, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására benyújtott előterjesztést megtárgyalta, módosításokkal egyhangúlag elfogadta és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta.

 

10/2010. (VI. 1.) számú határozat szakirányú továbbképzési szak tantervének elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a "Gyakorlatvezető mentortanár" pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak tantervét a beterjesztettek szerint egyhangúlag elfogadta, melynek alapján az intézmény képzési programját módosítja.

 

9/2010. (VI. 1.) számú határozat a tanszékvezetők és intézetvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus az Egyházjog Tanszék vezetésére Dr. Orosz András Lóránt OFM egyetemi tanárt, az Egyháztörténelem Tanszék vezetésére Dr. Perendy László SchP főiskolai tanárt, a Filozófia Tanszék vezetésére Dr. Bakos Tibor Gergely OSB főiskolai docenst, a Gyakorlati Teológia Tanszék vezetésére Dr. Pákozdi István főiskolai tanárt, a Nyelvi Lektorátus vezetésére Berhidai Lajos Piusz OFM tanárt, a Családpedagógiai Intézet vezetésére Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes főiskolai adjunktust javasolja.

 

8/2010. (VI. 1.) számú határozat a Szenátus ülésrendjéről a 2010/11-es tanévben

A Szenátus elfogadta a 2010/11-es tanévre szóló ülésrendjét.

 

7/2010. (VI. 1.) számú határozat a 2010/11-es tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 323. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghatározta a 2010/11-es tanév rendjét.

 

6/2010. (IV. 13.) számú határozat együttműködési megállapodások kötéséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus döntött a „Sapientia SzHF gyakorlóiskolája” cím használatának jogát biztosító együttműködési megállapodások megkötéséről. A Szenátus a megállapodások szövegét módosításokkal jóváhagyta.

 

5/2010. (III. 22.) számú határozat adjunktusi cím adományozásáról

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § (1) bekezdés q) pontjában foglalt rendelkezés alapján meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus támogatja Dr. Ujházi Lóránd részére az adjunktusi  professore aggiunto cím adományozását.

 

4/2010. (III. 22.) számú határozat az intézmény 2009. évi zárszámadásának és a 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2009. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2010. évi költségvetési tervét megtárgyalta és elfogadta.

 

3/2010. (I. 29.) számú határozat a Szenátus ülésrendjéről és munkatervéről

A Szenátus elfogadta a 2009/10-es tanév tavaszi félévének ülésrendjét és munkatervét.

 

2/2010. (I. 29.) számú határozat a 2010/2011-es tanév őszi félévének kiemelt vendégelőadásáról

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 334/A. §-ában foglalt rendelkezés alapján a következő határozatot hozta: 

A Szenátus a 2010/2011-es tanév első félévének kiemelt vendégelőadásává minősíti Juan Javier Flores Arcas O.S.B., a Sant’ Anselmo rektorának 2010. október 7-ei előadását.

 

1/2010. (I. 29.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus elfogadja a tanulmányi osztályvezető munkakörének meghatározásáról szóló módosítási javaslatot, így az SzMSz kiegészült a 18/A. és 18/B. §§-sal.

2009. évi szenátusi határozatok

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 1046/F82/3/2/2009. (XII. 18.) számú határozata szakirányú továbbképzési szak tantervének elfogadásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” szakirányú továbbképzési szak tantervét a beterjesztettek szerint egyhangúlag elfogadta, melynek alapján az intézmény képzési programját módosítja.

A Szenátus döntött a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” szakirányú továbbképzés létesítésének és – 2010/2011-es tanév első félévétől kezdődő – indításának kezdeményezéséről, a nyilvántartásba vételi kérelem Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról.

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2010. február 4-i ülésén jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 1046/F82/3/1/2009. (XII. 18.) számú határozata a záródolgozati követelmény meghatározásáról

A Szenátus az SzMSz 355/A. §-ában foglalt rendelkezés alapján a következő határozatot hozza:

A Szenátus a Család- és gyermekvédő tanárszak F86/2/1/2009. számon, az Etikatanár szak F86/2/2/2009. számon, valamint a Hittanár-nevelő tanár szak F86/2/3/2009. számon beterjesztett záródolgozati követelményrendszerét jóváhagyja.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 946/F67/2/6/2009. (XI. 17.) számú határozata a könyvkiadásért felelős véleményező testület felállításáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus felállít egy háromtagú, a könyvkiadásért felelős testületet. A testület feladata, hogy a L’Harmattan Kiadóval közösen kiadott könyveket előzetesen véleményezze és a kiadáshoz hozzájárulását adja.

A Szenátus a testület tagjainak Dr. Orosz András Lóránt rektort, Dr. Deák Viktória Hedvig rektor-helyettest és Dr. Várnai Sándor Jakab tanszékvezetőt nevezi ki.  

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 946/F67/2/5/2009. (XI. 17.) számú határozata a 2009/2010-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszaka időtartamának módosításáról

A Szenátus az SzMSz 323. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 732/F25/4/2009. (IX. 22.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

I. félév

Szorgalmi időszak: 2009. szeptember 7. (hétfő) – 2009. december 18. (péntek)

Ünnepnap: 2009. október 23. (péntek)

Tanítási szünet/őszi szünet: 2009. október 23-30.

Vizsgaidőszak: 2009. december 21. (hétfő) – 2010. január 23. (szombat)

Javítóvizsga-hét: 2010. január 25. (hétfő) – 2010. január 30. (szombat)

II. félév

Szorgalmi időszak: 2010. február 1. (hétfő) – 2010. május 22. (szombat)

Ünnepnap/tanítási nap: 2010. február 2. – Megszentelt élet ünnepe

Tanítási szünet/Húsvéti szünet: 2010. március 29 (hétfő) – 2010. április 9. (péntek)

Vizsgaidőszak: 2010. május 25. (kedd) – 2010. június 26. (szombat)

Javítóvizsga-hét: 2010. június 28. (hétfő) – 2010. július 3. (szombat)

Te Deum: 2010. július 10. szombat

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 946/F67/2/4/2009. (XI. 17.) számú határozata a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – az intézményi SzMSz 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának beterjesztett módosításait jóváhagyja.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 946/F67/2/3/2009. (XI. 17.) számú határozata a 2009/2010 tavaszi félév kiemelt vendégelőadásáról

A Szenátus az SzMSz 334/A. §-ában foglalt rendelkezés alapján a következő határozatot hozza:

A Szenátus kiemelt vendégelőadássá minősíti Robert J. Wicks professzor (Loyola University Maryland) – várhatóan – 2010. március 2-ai vendégelőadását.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 946/F67/2/2/2009. (XI. 17.) számú határozata a kiemelt vendégelőadásokról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus az SzMSz VI. fejezetét képező Tanulmányi és Vizsgarendet az alábbiak szerint módosítja. Az SzMSz a következő 334/A. §-sal egészül ki:

Kiemelt vendégelőadás

334/A. § (1) Kötelező órának minősül a Szenátus által az adott félév elején kijelölt, vendégelőadó által tartott előadás. (a továbbiakban: kiemelt vendégelőadás)

(2) A Szenátus egy félévre vonatkozóan legfeljebb két ilyen előadást jelöl ki, amelyek a tanrendbe megfelelően beillesztésre kerülnek. Vendégelőadó órájának kiemelt vendégelőadássá minősítésére a tanszékvezetők tehetnek javaslatot.

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2010. február 4-i ülésén jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 946/F67/2/1/2009. (XI. 17.) számú határozata a szakdolgozat írási kötelezettségről és annak követelményrendszeréről

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus az SzMSz VI. fejezetét képező Tanulmányi és Vizsgarendet az alábbiak szerint módosítja. Az SzMSz a következő 355/A. §-sal egészül ki:

A tanári mesterképzés szakdolgozati követelményeire vonatkozó különös szabályok

355/A. § (1) A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanárképzés esetén, a hallgató a szak lezárásaként a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 4. számú mellékletének 8.5. pontjában meghatározott szakdolgozatot ír, amely a gyakorlat tapasztalatait feldolgozó portfólióból és egy dolgozatból áll.

(2) A tanári szakképesítéssel már rendelkező (vagyis korábban főiskolai, egyetemi, vagy MA tanárképzésben résztvevő) hallgató az OM rendelet 8.5.1. pontjában meghatározott portfóliót, valamint egy – a szakképzettség-felelős által meghatározott követelmény szerinti – szakterületi ismereteket feldolgozó dolgozatot készít (a továbbiakban: záródolgozat). A záródolgozat követelményrendszerét a szakképzettség-felelős a szakfelelőssel együttműködve határozza meg, amelyet a Szenátus hagy jóvá.

(3) A párhuzamos képzésben két eltérő szakképzettséget végző (szakpáros képzésben részt vevő) hallgató egy szakdolgozatot vagy záródolgozatot (a továbbiakban együtt: dolgozat) ír, de szakképzettségenként külön-külön portfóliót készít. A hallgató választhat, hogy a dolgozatot melyik szakképzettség területén írja, kivéve ha első tanári szakképzettségként választható szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (hittanár-nevelő tanár) és megelőzően az adott szakképzettségen más képzési ciklusban nem szerzett végzettséget. Ez esetben a hallgató a dolgozatát az első tanári szakképzettségként választható szakképzettség területén írja (hittanár-nevelő tanár).

(4) A hallgató, ha a szakpáros képzésben felvett szakképzettségeken nem egyszerre szerez oklevelet, valamennyi oklevél megszerzéséhez külön dolgozatot készít.

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2010. február 4-i ülésén jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 732/F25/6/2009. (IX. 22.) számú határozata a nyelvvizsga-követelményről

A Szenátus – az intézményi SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus az SzMSz VI. fejezetét képező Tanulmányi és Vizsgarendet az alábbiak szerint módosítja.

Az SzMSz 364. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az oklevél megszerzésének feltétele – az egyes szakok képesítési és kimeneteli követelményei szerint meghatározott – legalább egy középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékűnek minősített nyelvtudást igazoló okirat.”

Az SzMSz 364. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„E követelmény alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. Mentesülnek továbbá azok a hallgatók, akik 2003-ban az intézménnyel már hallgatói jogviszonyban álltak, illetve, akik 2003/2004. tanévben első évfolyamon kezdték meg tanulmányaikat és az adott szakra meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.”

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2009. október 15-én jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 732/F25/5/2009. (IX. 22.) számú határozata a nyelvvizsgák elismertetésének rendjéről

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

Az SzMSz a következő 364/A. §-sal egészül ki:

A nyelvvizsgák elismertetésének a rendje

364/A. § (1) Aki – a 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet alapján egyenértékűnek elismert – külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal, nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal, vagy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel kívánja a diploma kiadásához szükséges nyelvi követelmény teljesítését igazolni, az okiratot legkésőbb a záróvizsga tervezett tanévének október 15-éig köteles elismertetésre a Tanulmányi Osztályon benyújtani.

(2) A rektor az érettségi bizonyítványok és diplomák nyelvvizsga-egyenértékűségének megvizsgálására eseti bizottságot (a továbbiakban: bizottság) jelöl ki.

(3) Amennyiben az okirat nyelvvizsga-egyenértékűségével kapcsolatban kétség merül fel, a bizottság jogosult

a) a kiállító intézménytől, vagy a hallgatótól a vitatott kérdés tisztázására igazolás bekérésére,

b) az okirat hiteles vagy egyszerű fordításának bekérésére,

c) az Oktatási Hivataltól szakvélemény kérésére, vagy

d) egyéb, az okirat tartalmát tisztázó cselekmény megtételére.

(3) A bizottság tájékoztatja a hallgatót arról, hogy az általa benyújtott okirat nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek minősül-e.”

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2009. október 15-én jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 732/F25/4/2009. (IX. 22.) számú határozata a 2009/2010-es tanév vizsgaidőszaka időtartamának meghatározásáról

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 946/F67/2/5/2009. (XI. 17.) számú határozata.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 732/F25/3/2009. (IX. 22.) számú határozata a Tanulmányi és Vizsgarend módosításáról, a vizsgaidőszak, szorgalmi időszak meghatározásáról

A Szenátus – az intézményi SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus az SzMSz VI. fejezetét képező Tanulmányi és Vizsgarendet az alábbiak szerint módosítja. Az SzMSz 323. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A félév szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak legkevesebb 14 hétből, a vizsgaidőszak legkevesebb 6 hétből áll, amelynek utolsó hete a javítóvizsga-hét. A szorgalmi- és vizsgaidőszak pontos idejéről minden év elején a Szenátus határozatban dönt.”

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2009. október 15-én jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 732/F25/2/2009. (IX. 22.) számú határozata új tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Fundamentális Tanszék vezetésre Dr. Várnai Sándor Jakab OFM főiskolai tanárt, a Dogmatika Tanszék vezetésére Dr. Deák Viktória Hedvig OP egyetemi tanárt, valamint a Morálteológia Tanszék vezetésére Dr. Papp Miklós főiskolai docenst javasolja.

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2009. október 15-én jóváhagyta.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 732/F25/1/2009. (IX. 22.) számú határozata a szakfelelősök jelöléséről

Módosította a Szenátus 20/2010. (XI.30.) számú határozata.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 5/21/4/2009. számú határozata a részismereti képzés indításáról

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a részismereti képzés indítására tett javaslatot, s a következő határozatot hozta:

A Szenátus elfogadja a részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés (teológiai felkészítő modul) indítását. A részismereti képzés egy 50 kredites teológiai felkészítő modul MA pasztorális tanácsadó, vagy MA hittanár-nevelő tanári képzésre.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 2009. március 9-i határozata a Szent Anzelm Egyetem felé felterjeszthető diplomákról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusa a Szent Anzelm Egyetemhez felterjeszthető diplomákról az alábbi határozatot hozta:

1. A főiskola teológus, teológus – hittanár-nevelő, teológia, teológia – hittanár-nevelő, osztatlan teológia szakos hallgatói kérhetik diplomájuk felterjesztését a római Szent Anzelm Egyetemhez baccalaureatus-i fokozatra az alábbi feltételek szerint.

2. A felterjesztéshez legalább 4,01-os minősítésű diploma szükséges a fent felsorolt képzések valamelyikén.
3. A hallgatónak a tanulmányai befejezésének félévében, a szakdolgozat leadása előtt kell kérvényeznie a Tanulmányi Osztályon a diplomájának felterjesztését. A szerzetes hallgatónak a kérvényét az elöljárójával is alá kell iratnia. A kérvényben nyilatkozni kell arról, hogy a felterjesztés esetén a hallgató (vagy a szerzetesrend) vállalja a baccalaureatusi fokozat kiállításának költségét.

4. A kérvényt benyújtott hallgatónak az előírthoz képest plusz egy példányt kell leadni a szakdolgozatából.
5. A főiskolán történt sikeres államvizsga után a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság javaslata alapján a rektor dönt a felterjesztésről. A rektori döntés után a Tanulmányi Osztály intézi a felterjesztést a Szent Anzelm Egyetem felé.

6. A Szent Anzelm Egyetem baccalaureatusi fokozatának odaítéléséről és a fizetendő díjakról a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a kérvényezőt.

7. A Szent Anzelm Egyetem által kiállított baccalaureatusi diplomák ünnepélyes átadása a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a megérkezéstől számított legközelebbi diplomaosztó ünnepségen történik.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 2009. február 3-i határozata a tanegység-elismertetési kérelmekről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusa a tanegység-elismertetési kérelmekről az alábbi határozatot hozta:

1. Tanegység-elismertetési kérelmeket minden félévben be lehet nyújtani, nem csak a tanulmányok elején.
2. Visszamenőleg nincs lehetőség tanegység-elismertetésre, vagyis csak az adott féléves tanegységeket vagy az elkövetkező félévek bármelyikéhez tartozó tanegységeket lehet elfogadtatni.
3. Javasolt, hogy az egy tárgyhoz (pl. Dogmatika) tartozó összes elvégzett tanegység (Kegyelemtan, Krisztológia,…) elfogadtatása egyszerre történjen.

4. Az elismertetési kérelemhez leckekönyv-másolat és tanegység-leírás szükséges. A kérelmek ügyében nem kötelező a hallgatónak személyesen egyeztetnie az illetékes oktatókkal.

5. A kérelme(ke)t az adott félévben a tanrendben közzétett határidőig kell benyújtani a tanulmányi osztályon.
6. A kérelmeket először az oktatók véleményezik, az őszi tanulmányi félévben október 15-ig, a tavaszi félévben március 15-ig. A kérelmek ügyében – az oktatói javaslatokra tekintettel – a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt az oktatói véleményezéstől számított 8 napon belül.

7. A döntésről a Tanulmányi Osztály a Neptun rendszeren keresztül tájékoztatja a hallgatókat a döntés meghozatalától számított 8 napon belül.

8. A hallgatók a döntés ügyében a rektornak címzett és a Tanulmányi Osztályon leadott kérvénnyel fellebbezhetnek a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A szabályzat a 2008/2009-es tanév II. félévétől lép hatályba.

A kérelmeket a csatolmányokkal együtt a tanulmányi osztályon fogadóidőben kell benyújtani.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 2009. február 3-i határozata a költségtérítésre vonatkozó kérelmekről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusa a költségtérítésre vonatkozó kérelmekről az alábbi határozatot hozta:

A Főiskola szabályozni kívánja a költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjét. Ennek érdekében a Szenátus az alábbi szabályzati pontokban foglalta össze a kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjét, illetve meghatározta a benyújtandó kérelem formátumát (kérelem, adatlap, csatolandó dokumentumok).

A szabályzat a 2008/2009-es tanév II. félévétől lép hatályba.

A kérelmeket a tanulmányi osztályon fogadóidőben kell benyújtani.

A költségtérítéssel kapcsolatos kérvények benyújtásának és elbírálásának rendje:

1. § A költségtérítés megfizetésének támogatási formái:

a) részletfizetés

b) mérséklés vagy elengedés.

2. § (1) A részletfizetés a költségtérítés összegének kettő egyenlő részletben való megfizetését jelenti. Az első részletet a benyújtott kérvényről szóló határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül, a második részletet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell befizetni.

(2) A költségtérítés mérséklése 50%-os, az elengedés 100%-os költségkedvezményt jelent. A költségtérítés mérséklése esetén a mérsékelt költéségtérítést vagy egy összegben, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell befizetni, vagy két részletben az (1) pontban megjelölt határidők szerint.

(3) Annak a hallgatónak, aki a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti be a költségtérítést vagy annak első részletét, a határidő utáni munkanaptól szünetel a hallgatói jogviszonya. (Az adott félévben nem szerezhet aláírást és/vagy érdemjegyet semelyik tanegységből.) Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem fizeti be a költségtérítés második részletét, vizsgára nem bocsátható, és a következő tanulmányi félévre csak akkor regisztrálhat, ha a regisztrációt megelőzően megfizeti tartozását.

3. § (1) Támogatásban részesíthető az a költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, esti vagy levelező tagozatos hallgató, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

a) aki az adott szakon korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

b) akinek korábbi féléveinek tanulmányi átlagai közül mindegyik legalább 3.00 és

c) életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják.

(2) Indokolt esetben olyan hallgató is adhat be kérelmet, aki a kérelem beadásakor kezdi meg tanulmányait a Főiskolán, és ezért nem rendelkezik értékelhető tanulmányi eredménnyel.

(3) A támogatás minden esetben csak az adott tanulmányi félévre vonatkozik.

4. § (1) A támogatáshoz rendelkezésre álló keretösszeget félévente a gazdasági igazgató javaslata alapján a rektor határozza meg.

(2) A keretösszeg nem lehet magasabb, mint az adott félévben esedékes költségtérítések összegének 10%-a.

5. § (1) A kérelmeket a Tanulmányi Osztályra kell személyesen benyújtani fogadóidőben a Tanrendben meghatározott határnapig.

a) Részletfizetés kérésekor egyszerű kérelmet kell benyújtani szöveges indoklással.

b) Mérséklés vagy elengedés kérésekor a jogosultságot alátámasztó kérelmet, az adatlapot és a csatolandó igazolásokat is be kell nyújtani.

A kérelem és az adatlap formanyomtatványa a Szabályzat mellékletét képezi.

(2) Hiányosan vagy késedelmesen benyújtott kérvényeket a Főiskola nem bírál el.

6. § (1) A kérvényeket a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság rangsorolja, és javaslatot tesz a rektornak a támogatandó hallgatókra és a támogatás mértékére.

(2) A rektor a kérvények benyújtási határidejétől számított 15 napon belül dönt a támogatásokról.

(3) A hallgatókat a döntésről a Tanulmányi Osztály értesíti a döntéstől számított 8 napon belül a Neptun rendszeren keresztül.

7. § A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 2009. február 3-i határozata a plágiumról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusa a plágiumról az alábbi határozatot hozta:

A plágium esetére vonatkozóan a Dolgozatírás szabályzat és útmutatóban leírtakat (IV. rész 5. pont 5. alpontjában) az alábbiak szerint egészítjük ki:

A főiskolán beadott bármilyen írásbeli munkára (szemeszerdolgozat, szemináriumi dolgozat, egyéb beadandók, szakdolgozat) vonatkozóan plágium előfordulása esetén a dolgozat íróját a dolgozat elégtelenre való értékelése mellett súlyos, akár az intézményből való kizárásig is terjedő következmények sújthatják.

Annak érdekében, hogy a hallgatók előtt teljesen nyilvánvalóak legyenek a plágium esetei és annak következményei, a hallgatóknak a tanulmányok elején illetve a szakdolgozat beadásakor erre vonatkozó nyilatkozatot kell tenniük.

A tanulmányok idején beadandó dolgozatokra vonatkozó nyilatkozatot a 2008/2009-es tanév második félévében minden hallgatónak meg kell tennie a regisztrációs időszakban. A következő tanévtől minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésekor kell ezt a nyilatkozatot tennie.

A szakdolgozatra vonatkozó nyilatkozatot a szakdolgozat beadásakor kell csatolni a szakdolgozathoz.

 

Melléklet:

− A tanulmányok idején beadandó összes írásbeli munkára vonatkozó nyilatkozat
− A szakdolgozatra vonatkozó nyilatkozat