Szenátusi határozatok

2021

2022/2023

2021/2022

Szenátusi határozatok 2021. november 12.

24/2021. (XI.12.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 24/2021. (XI.12.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Révay Edit kinevezését a Szociológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

 

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

25/2021. (XI.12.) számú határozata a 2021/2022. tanév rendjének módosításáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 25/2021. (XI.12.) számú határozattal elfogadta a 2021/22. tanév rendjének módosítását az alábbiak szerint:

 

  1. (őszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2021. augusztus 30. (hétfő) – 2021. szeptember 12. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2021. szeptember 3. (péntek) 15:00 óra

Veni Sancte

2021. szeptember 4. (szombat) 16:00 óra

Szorgalmi időszak

2021. szeptember 4. (szombat) – 2021. december 10. (péntek)

Őszi szünet

2021. október 23. (szombat) – november 1. (hétfő)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2021. november 10. (szerda) 17:00 óra

Sapientia Nap

2021. november 20. (szombat)

Szenátusi ülés

2021. december 10. (péntek) 8:30 óra

Vizsgaidőszak

2021. december 11. (szombat) – 2022. január 17. (hétfő)

Rektori szünet

2021. december 23. (csütörtök)

Rektori szünet

2021. december 27. (hétfő) – december 31. (péntek)

Portfólióleadás határideje

2022. január 8. (szombat)

Portfólióvédés

2022. január 15. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2022. január 18. (kedd) – 2022. január 22. (szombat)

Záróvizsgák

2022. január 18–19. (kedd-szerda)

Szenátusi ülés

2022. január 28. (péntek) 10:00 óra

Diplomaosztó

2022. január 29. (szombat) 16:00 óra

 

 

  1. (tavaszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2022. január 24. (hétfő) – 2022. február 13. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2022. január 28. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2022. január 29. (szombat) – 2022. május 13. (péntek)

Szenátusi ülés

2022. február 18. (péntek) 10:00 óra

Szenátusi ülés

2022. március 18. (péntek) 10:00 óra

Sapientia Nap

2022. március 19. (szombat)

Húsvéti szünet

2022. április 11. (hétfő) – 2022. április 22. (péntek)

Rektori szünet

2022. április 14. (csütörtök)

Rektori szünet

2022. április 19. (kedd)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2022. április 21. (szerda) 17.00 óra

Szenátusi ülés

2022. április 29. (péntek) 10:00 óra

Vizsgaidőszak

2022. május 14. (szombat) – 2022. június 18. (szombat)

Szenátusi ülés

2022. május 20. (péntek) 10:00 óra

Portfólióleadás határideje

2022. június 11. (szombat)

Portfólióvédés

2022. június 18. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2022. június 20. (hétfő) – 2022. június 25. (szombat)

Záróvizsgák

2022. június 20-22. (hétfő-szerda)

Szenátusi ülés

2022. június 23. (csütörtök) 13:00 óra

Tanári Konferencia

2022. június 23. (csütörtök) 16:00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2022. július 2. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2022. július 4-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

26/2021. (XI.12.) számú határozata a 2022/2023. tanév rendjéről

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 26/2021. (XI.12.) számú határozattal – elfogadta a 2022/23. tanév rendjét az alábbiak szerint:

 

  1. (őszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2022. augusztus 22. (hétfő) – 2021. szeptember 11. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2022. szeptember 2. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2022. szeptember 3. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2022. szeptember 3. (szombat) – 2022. december 16. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Rektori szünet

2022. november 2. (szerda)

Szakdolgozat leadási határideje

2022. november 10. (csütörtök) 17.00 óra

Sapientia Nap

2022. november 19. (szombat)

Vizsgaidőszak

2022. december 17. (szombat) – 2023. január 23. (hétfő)

Rektori szünet

2022. december 23. (péntek)

Rektori szünet

2022. december 27. (kedd) – 2023. január 2. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2023. január 7. (szombat)

Portfólióvédés

2023. január 14. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2023. január 24. (kedd) – 2023. január 28. (szombat)

Záróvizsgák

2023. január 24–25. (kedd-szerda)

Diplomaosztó

2023. február 4. (szombat) 16.00 óra

 

 

  1. (tavaszi) félév

Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak

2023. január 23. (hétfő) – 2023. február 12. (vasárnap)

Tanári Konferencia

2023. február 3. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2023. február 4. (szombat) – 2023. május 19. (péntek)

Sapientia Nap

2023. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2023. április 3. (hétfő) – 2023. április 14. (péntek)

Rektori szünet

2023. április 6. (csütörtök)

Rektori szünet

2023. április 11. (kedd)

Szakdolgozat leadási határideje

2023. április 24. (hétfő) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2023. május 20. (szombat) – 2023. június 24. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2023. június 17. (szombat)

Portfólióvédés

2023. június 24. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2023. június 26. (hétfő) – 2023. július 1. (szombat)

Záróvizsgák

2023. június 26–28. (hétfő-szerda)

Tanári Konferencia

2023. június 29. (csütörtök) 16.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2023. július 8. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2023. július 10-vel kezdődő héten (pontos időpont később)

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. november 4.

23/2021. (XI. 04.) számú határozat a szakok meghirdetéséről

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazása alapján online szavazással a következő döntést hozta: a 2022/2023. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Roma társadalomismeret

szakirányú

4

 

X

 

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. október 14.

20/2021. (X. 14.) számú határozat a gyermekvédelmi képzés akkreditációjának előkészítéséről

 A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjában foglalt felhatalmazása alapján jóváhagyta a gyermekvédelmi képzés akkreditációjának előkészítéséről

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

21/2021. (X. 14.) számú határozat Guba András kinevezéséről a Minőségbiztosítási Bizottság tagjának

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta Guba András kinevezését a Minőségbiztosítási Bizottság tagjának.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

22/2021. (X. 14.) számú határozat a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.15.3. §-ának módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.15.3. §-ának módosítását.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. szeptember 3.

18/2021. (IX.03.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyvének kiegészítéséről a Pályaalkalmassági Bizottságról szóló 1.3.6. fejezettel

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyvének kiegészítését a Pályaalkalmassági Bizottságról szóló 1.3.6. fejezettel

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra felterjeszti a Fenntartói Konferenciának.

 

19/2021. (IX. 03.) számú határozat a 2021/22. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

  A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2021/22. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

2020/2021

Szenátusi határozatok 2021. június 24.

10/2021. (VI.24.) számú határozat Dr. Bagyinszki Ágoston OFM docensi kinevezéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 10/2021. (VI.24.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston OFM docensi kinevezését.

 

11/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 11/2021. (VI.24.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston kinevezését a Fundamentális Teológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

12/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 12/2021. (VI.24.) számú határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Nobilis Márió kinevezését a Gyakorlati Teológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

13/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 13/2021. (VI.24.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Perendy László egyetemi tanár kinevezését az Egyháztörténelem Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2021. július 1. – 2025. június 30-ig terjedő időszakban.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

14/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 14/2021. (VI.24.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Orosz Lóránt egyetemi tanár kinevezését az Egyházjog Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2021. július 1. – 2025. június 30-ig terjedő időszakban.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

15/2021. (VI.24.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Soós Anna osztatlan hittanár-nevelőtanár – magyartanár szakos hallgatót terjeszti fel.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

16/2021. (VI.24.) számú határozat az intézmény 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2020. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

17/2021. (VI.24.) számú határozat az intézmény 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2021. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. április 23.

9/2021. (IV.23.) számú határozat  a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájával való együttműködésről

A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 9/2021. (IV.23.) számú határozattal támogatja a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájával való együttműködést társadalmi és teológiai kérdésekben.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. február 26.

5/2021. (II.26.) számú határozat a 2021/22. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 5/2021. (II.26.) számú határozattal elfogadta a 2021/22. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:
-    A Teológia szakon, a Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon és az osztatlan tanárszakon a Személyiség- és családpszichológia c. tanegység két részre oszlik: Személyiség és személyiségfejlődés, illetve Család és fejlődés tárgyra.
-    A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon és az osztatlan hittanár szakon Liturgikus ének I-II. gyakorlat lesz, gyakorlati jeggyel.
-    A Teológia szakon a Dogmatörtént szeminárium I-II. minden második évben indul.
-    A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés  szakon a pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I. és IV. (PT-n) 6 óra helyett 8 óra lesz.
-    A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakon a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő lelki egészsége nem előadás, hanem gyakorlat lesz.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

 

6/2021. (II.26.) számú határozata a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók  pályaalkalmasságának figyelemmel kísérése
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 6/2021. (II.26.) számú határozattal  elfogadta a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók pedagógiai pályára való alkalmasságának folyamatos figyelemmel kísérését és egy erre vonatkozó  rendszer kialakítását.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

 

7/2021. (II.26.) számú határozata a hibrid oktatás bevezetéséről
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2021/2022. tanévtől az oktatási tevékenység megszervezésében elfogadta a jelenléti és a digitális oktatási formák együttes használatát, az ún. hibrid oktatási rendszer bevezetését az alábbi képzéseken:
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
Roma társadalomismeret
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

 

8/2021. (II.26.) számú határozata  a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról
A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 8/2021. (II.26.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2021. január 29.

1/2021. (I. 29.) számú határozata a Fenntartói Tanácsadó Csoport működéséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus elfogadta a Fenntartói Tanácsadó Csoport működését valamint azokat a stratégiai célokat és terveket, melyek meghatározzák a stratégiai tervezés a folyamatát és munkamenetét.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

2/2021. (I.29.) számú határozat a I. Könyv – Szervezet és Működési Rend módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 2/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta  az SzMSz I. Könyv – Szervezet és Működési Rend módosításáról szóló javaslatot.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

3/2021. (I.29.) számú határozat a III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 3/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta SzMSz III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról szóló javaslatot.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

4/2021. (I.29.) számú határozata a tanév rendjéről

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 4/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta a 2021/22-es tanév rendjét az alábbiak szerint:

I.    (őszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak    2021. augusztus 30. (hétfő) – 2021. szeptember 12.
(vasárnap)
Tanári Konferencia    2021. szeptember 3. (péntek) 15.00 óra
Veni Sancte    2021. szeptember 4. (szombat) 16.00 óra
Szorgalmi időszak    2021. szeptember 4. (szombat) – 2021. december 10.
(péntek)
Őszi szünet    Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben
meghirdetett őszi szünethez igazítjuk.
Pontos időpontját később – annak ismeretében –
hirdetjük ki.
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje    2021. november 10. (szerda) 17.00 óra
Sapientia Nap    2021. november 20. (szombat)
Vizsgaidőszak    2021. december 11. (szombat) – 2022. január 17. (hétfő)
Portfólióleadás határideje    2022. január 8. (szombat)
Portfólióvédés    2022. január 15. (szombat)
Javítóvizsgák hete    2022. január 18. (kedd) – 2022. január 22. (szombat)
Záróvizsgák    2022. január 18–19. (kedd-szerda)
Diplomaosztó    2022. január 29. (szombat) 16.00 óra

II.    (tavaszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak    2022. január 24. (hétfő) – 2022. február 13. (vasárnap)
Szorgalmi időszak    2022. január 29. (szombat) – 2022. május 13. (péntek)
Tanári Konferencia    2022. január 31. (hétfő) 15.00 óra
Sapientia Nap    2022. március 19. (szombat)
Húsvéti szünet    2022. április 11. (hétfő) – 2022. április 22. (péntek)
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje    2022. április 21. (szerda) 17.00 óra
Vizsgaidőszak    2022. május 14. (szombat) – 2022. június 18. (szombat)
Portfólióleadás határideje    2022. június 11. (szombat)
Portfólióvédés    2022. június 18. (szombat)
Javítóvizsgák hete    2022. június 20. (hétfő) – 2022. június 25. (szombat)
Záróvizsgák    2022. június 20-22. (hétfő-szerda)
Tanári Konferencia    2022. június 24. (péntek) 18.00 óra
Te Deum / Diplomaosztó    2022. július 2. (szombat) 10.00 óra
Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)    2022. július 4-ével kezdődő héten
(pontos időpont később)

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2020. november 6.

21/2020. (XI. 06) számú határozat a Könyvtárhasználati szabályzat módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Könyvtárhasználati szabályzat módosításról szóló javaslatot.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. december 11-i ülésén jóváhagyta.

 

22/2020. (XI. 06) számú határozat az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat módosításról szóló javaslatot.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. december 11-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2020. október 2.

17/2020. (X. 02.) számú határozat a 2020/21. tanévre szóló minőségbiztosítási programról
 
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2020/21. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető)
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

18/2020. (X. 02.) számú határozat az SzMSz VII. számú mellékletének kivezetéséről
 
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Szenátus a 18/2020. (X. 02.) számú határozattal  az SzMSz VII. számú mellékletének kivezetését.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

19/2020. (X. 02.) számú határozat az állandó bizottságok összetételéről

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – 19/2020. (X. 02.) számú határozattal elfogadta az állandó bizottságok új oktatói összetételére tett rektori javaslatot az alábbiak szerint:
Fegyelmi Bizottság
Elnök: Dr. habil. Perendy László SchP tanszékvezető, egyetemi tanár,
Tagok: Dr. Kék Emerencia adjunktus,
Dr. Petres Lúcia OP főiskolai docens (póttag)
HÖK két delegált tagja
Titkár: Pál Erika főtitkár

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
Elnök: Dr. Fehérváry Örs Jákó főiskolai docens, rektor
Tagok: Szabó Ráhel OP tanársegéd
Dr. Bakos Gergely OSB tanszékvezető főiskolai docens (póttag)
HÖK két delegált tagja
Titkár: Pál Erika főtitkár

Minőségbiztosítási Bizottság
Elnök: Dr. Kék Emerencia főiskolai docens
Tagok: Nobilis Mario tudományos munkatárs
Asztalosné Elekes Szende tanársegéd
Témától függően póttag/ok
HÖK egy delegált tagja,
Titkár: Pál Erika főtitkár

Tanulmányi Esélyegyenlőségi és Kreditátviteli Bizottság
Elnök: Dr. Fehérváry Örs Jákó főiskolai docens, rektor
Tagok: Somogyiné Dr. Petik Krisztina tanszékvezető, főiskolai docens,
HÖK két delegált tagja
Titkár: TO megbízott munkatársa
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

20/2020. (X. 02.) számú határozat a szakfelelősök megbízásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 20/2020. (X. 02.) számú jóváhagyó határozata alapján az alábbi oktatókat bízta meg a szakfelelősi feladatokkal:

Képzés neve Szakfelelős
Teológia Dr. Tóth Beáta
Hittanár-nevelőtanár Dr.  Petres Lúcia OP
Hittanár-nevelőtanár – Etikatanár Dr.  Petres Lúcia OP
Szabóné Dr. Kármán Judit
Hittanár-nevelőtanár – Közismereti tanárszak (ELTE) Dr.  Petres Lúcia OP
Szabóné Dr. Kármán Judit
Hittanár-nevelőtanár Dr.  Petres Lúcia OP
Gyakorlatvezető mentortanár Szabóné Dr. Kármán Judit
Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő Szabóné Dr. Kármán Judit
Teológiai felkészítő modul (MA Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés képzéshez) Dr. Tóth Beáta

 

Szenátusi határozatok 2020. szeptember 4.

15/2020. (IX.04.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 15/2020. (IX.04.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens kinevezését a Pszichológia Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2020. július 1. - 2024. június 30-ig terjedő időszakban.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

16/2020. (IX.04.) számú határozat a 2021/22-es tanévben meghirdethető szakokról
 
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) d. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 16/2020. (IX.04.) számú határozattal a 2021/22. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:
A 2021/22-es tanévben az alábbi szakok kerülnek meghirdetésre:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

     X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs katekéta specializáció

alapképzés

6

X

   X

lelkipásztori munkatárs specializáció

     X

   X

X

Tanárképzés - osztatlan hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

  10

     X

   X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros: hittanár-nevelőtanár

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

2019/2020

Szenátusi határozatok 2020. június 26.

10/2020. (VI.26.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Kisnémet László osztatlan teológia szakos hallgatót terjeszti fel.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

11/2020. (VI.26.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A szenátus támogatja Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens főiskolai tanári pályázatát, és javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy kezdeményezze főiskolai tanári kinevezését.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

12/2020. (VI.26.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A szenátus támogatja Dr. Papp Miklós főiskolai docens főiskolai tanári pályázatát, és javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy kezdeményezze főiskolai tanári kinevezését.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

13/2020. (VI.26.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 13/2020. (VI.26.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston kinevezését a Fundamentális Teológia Tanszék mb. tanszékvezetői feladatainak ellátására.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

14/2020. (VI.26.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 14/2020. (VI.26.) számú határozattal támogatja Nobilis Márió kinevezését a Gyakorlati Teológia Tanszék mb. tanszékvezetői feladatainak ellátására.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2020. május 29.

8/2020. (V.29.) számú határozat az intézmény 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról


A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatott hozott.
A Szenátus a Főiskola 2019. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. június 3-i ülésén jóváhagyta.


9/2020. (V.29.) számú határozat az intézmény 2020. évi költségvetésének elfogadásáról


A Szenátus — az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatott hozott.
A Szenátus a Főiskola 2020. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. június 3-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2020. február 28.

5/2020. (II.28.) számú határozat a Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus 5/2020. (II.28.) számú határozattal elfogadta a 2020/21-es tanév rendjét az alábbiak szerint:
I. (őszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak     2020. augusztus 24. (hétfő) – 2020. szeptember 13. (vasárnap)
Tanári Konferencia     2020. szeptember 4. (péntek) 15.00 óra
Veni Sancte     2020. szeptember 5. (szombat) 16.00 óra
Szorgalmi időszak     2020. szeptember 5. (szombat) – 2020. december 11. (péntek)
Őszi szünet     Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje     2020. november 11. (szerda) 17.00 óra
Sapientia Nap     2020. november 14. (szombat)
Vizsgaidőszak     2020. december 12. (szombat) – 2021. január 18. (hétfő)
Portfólióleadás határideje     2021. január 9. (szombat)
Portfólióvédés     2021. január 16. (szombat)
Javítóvizsgák hete     2021. január 19. (kedd) – 2021. január 23. (szombat)
Záróvizsgák     2021. január 19-20. (kedd-szerda)
Diplomaosztó     2021. január 30. (szombat) 16.00 óra

II. (tavaszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak     2021. január 25. (hétfő) – 2021. február 14. (vasárnap)
Szorgalmi időszak     2021. január 30. (szombat) – 2021. május 14. (péntek)
Tanári Konferencia     2021. február 1. (hétfő) 15.00 óra
Sapientia Nap     2021. március 20. (szombat)
Húsvéti szünet     2021. március 29. (hétfő) – 2021. április 9. (péntek)
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje     2021. április 21. (szerda) 17.00 óra
Vizsgaidőszak     2021. május 15. (szombat) – 2021. június 19. (szombat)
Portfólióleadás határideje     2021. június 5. (szombat)
Portfólióvédés     2021. június 19. (szombat)
Javítóvizsgák hete     2021. június 21. (hétfő) – 2021. június 26. (szombat)
Záróvizsgák     2021. június 21-23. (hétfő-szerda)
Tanári Konferencia     2021. június 25. (péntek) 18.00 óra
Te Deum / Diplomaosztó     2021. július 3. (szombat) 10.00 óra
Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)     2021. július 5-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.


6/2020. (II. 28.) számú határozat az - Szervezeti és Működési Szabályzat IX. mellékletének az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat megújításáról
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 6/2020. (II. 28.) számú határozattal elfogadta az  Szervezeti és Működési Szabályzat IX. mellékletének, az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat megújítását.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta. 
7/2020. (II.28.) számú határozat osztatlan tanárszakok indításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – a 7/2020. (II.28.) számú határozattal a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű tanárszakok indításáról döntött.
Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a Főiskola a 2021/22-es tanévben a következő szakok indítását határozta el:
        hittanár-nevelő tanár – testnevelő tanár (ELTE),
        hittanár-nevelő tanár – japán nyelv és kultúra tanára (ELTE).
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2020. január 31.

1/2020. (I. 31.) számú határozata Roma társadalomismereti szakember szakirányú továbbképzés indításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A szenátus 1/2020. (I. 31.) számú határozattal egyhangúan támogatja a Roma társadalomismereti szakember négy féléves szakirányú továbbképzési szak indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

2/2020. (I. 31.) számú határozata KETEG akkreditált pedagógus-továbbképzési szak létesítése

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus a 2/2020. (I.31.) számú határozattal egyhangúan támogatja az általános és középiskolai tanárok részére KETEG pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

3/2020. (I. 31.) számú határozata A Biblia története, műfajai és hatástörténete pedagógus-továbbképzési szak létesítése

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus a 3/2020. (I.31.) számú határozattal egyhangúan támogatja az akkreditált Bibliai kultúra - A Biblia története, műfajai és hatástörténete pedagógus-továbbképzés létesítését. 
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

4/2020. (I. 31.) A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus  4/2020. (I.31.) számú határozattal elfogadta a 2020/21-es tanévtől, felmenő rendszerben bevezetett a mintatantervi módosításokat az alábbiak szerint:
I.    Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Célok:
a)    megfelelés a MAB-iránymutatásnak, a jogszabályoknak és az egyházi KKK-nak,
b)    a nappali és az esti tagozat mintatantervének összehangolása, teljes egyezőség elérése,
c)    a gyakorlati tárgyak számának és kreditértékének növelése,
d)    a specializációk kreditszámának növelése,
e)    a két specializáció kreditszámának kiegyensúlyozása.

Nappali tagozat:
a) Latin I–II. megszűnése (Szabadon választhatóként felvehető, mert a Teológia szak mintatantervében megmarad.)
b) Retorika I–II. megszűnése (Szabadon választhatóként felvehető, mert a Teológia és az osztatlan Hittanár-nevelőtanár szak mintatantervében megmarad.)
c) Ószövetségi exegézis és Újszövetségi exegézis helyett 1 Exegézis, ami mindig Újszövetségi exegézis I. – 3 kredit, 3 óra)
d) Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)
e) Morálteológia szeminárium visszaállítása (tavaszi félévre)
f) Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
g) Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
h) Kateketikai szakmódszertan III. bevezetése (4 kredit, 4 óra)
i) Közösségvezetés II. bevezetése (Lelkipásztori teológia gyakorlat – 3 kredit, 2 óra)
j) Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása a jogszabályi 5%-ra, azaz 8 kreditről 9 kreditre.

Esti tagozat:
a) Lelkipásztori teológia III–IV. kivezetése
b) Biblikum szeminárium helyett 1 Exegézis, ami mindig Újszövetségi exegézis I. – 3 kredit, 12 óra)
c) Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
d) Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
e) Kateketikai szakmódszertan III. bevezetése (4 kredit, 12 óra)
f) Közösségvezetés II. bevezetése (Lelkipásztori teológia gyakorlat – 3 kredit, 8 óra)
g) Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása a jogszabályi 5%-ra, azaz 11/12 kreditről 9 kreditre.

II.    Teológia mesterképzés
a) Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)
b) Bibliai görög nyelv III–IV. kivezetése (Továbbiakban szabadon választható tárgyként felvehető.)
c) Bibliai héber nyelv III–IV. bevezetése szabadon választható tárgyként
d) Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
e) Liturgika I–II. áthelyezése a IV. évfolyamról a III. évfolyamra
f) Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
g) Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása 20 kreditre (a jogszabályi 5% = 18 kredit)

III.    Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés
a) Retorika II. mellett Retorika I. bevezetése anyanyelvi kritériumtárgyként a szabadon választható kreditek terhére
b) Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. november 15.

15/2019. (XI. 15.) számú határozat a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programról 

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető)

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2019. szeptember 25.

13/2019. (IX. 25.) számú határozat az I. Könyv - Szervezeti és Működési Rend módosításáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 13/2019. (IX.25.) számú határozattal elfogadta az I. Könyv - Szervezeti és Működési Rend módosítását.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.


14/2019. (IX. 25.) számú határozat az III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

az SzMSz III. Könyv 3.10.5.1. § szakaszában a tanulmányi ösztöndíj számítására vonatkozó részben a súlyozott tanulmányi átlag helyett a kreditindexet használ a továbbiakban.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2019. szeptember 6.

8/2019. (IX. 6.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

az SzMSz III. Könyv a 3.11.3. szakaszában az átsorolásra vonatkozó rész 87/2015.(IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklet kivonata kivezetésre kerül.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti. 

A Fenntartói Konferencia FK 11/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

9/2019. (IX. 6.) számú határozat a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – 9/2019. (IX.6.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 12/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

11/2019. (IX. 6.) számú határozat osztatlan tanárszakok indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – a 11/2019. (IX.6.) számú határozattal a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű tanárszakok indításáról döntött.

Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a Főiskola a 2020/21-es tanévben a következő szakok indítását határozta el:

                       hittanár-nevelő tanár - könyvtárostanár (ELTE),

                       hittanár-nevelő tanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár (ELTE).

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 13/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

12/2019. (IX. 6.) számú határozat szakok indításáról

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a 2020/21. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

Nem indul

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

X

könyvtárostanár (indítás folyamatba)

X

rajz- és vizuáliskultúra-tanár (indítás folyamatban)

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

A Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 14/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta.

2018/2019

Szenátusi határozatok 2019. június 28.

6/2019. (VI.28.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozását javasolja Szendrei-Bechtold Lili Hittan-történelem osztatlan tanárszakos hallgatónak.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 6/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

 

7/2019. (VI. 28) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés a) pontjára hivatkozással –  SzMSz III. könyvében a leckekönyv kivezetésére vonatkozó módosítási javaslatokat 7/2019. (VI. 28.) számú határozattal elfogadta. 

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 9/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta.

 

10/2019. (VI.28.) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) q) pontjában foglalt rendelkezés alapján – meghozta az alábbi javaslattételi határozatot és egyhangúlag támogatja az alábbi kinevezés meghosszabbítását: 

Mervay Miklóst Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet mb. tanszékvezetői/mb. intézetvezetői feladatainak ellátásával bízza meg.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 10/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. május 17.

5/2019. (V.17.) számú határozat a Human Centered Economics (Emberközpontú Gazdálkodás) mesterképzési szak létesítéséről 

A Szenátus az intézmény az SzMSz 8. (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással az alábbi határozatot hozta:

A Főiskola a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen a Human Centered Economics (Emberközpontú Gazdálkodás) mesterképzési szak létesítését határozta el.

A Fenntartói Konferencia FK 5/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. április 12.

2/2019. (IV.12.) számú határozat az intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 8. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 2/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

 

3/2019. (IV.12.) számú határozat az intézmény 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

A Szenátus — az SzMSz 8. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2019. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 3/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

 

4/2019. (IV.12.) számú határozat a papíralapú leckekönyv kivezetéséről 

A Szenátus — az SzMSz 8. (2) bekezdésre való hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangú döntése alapján a 2019/20-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kivezeti a papíralapú leckekönyvet.

A Fenntartói Konferencia FK 4/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. február 15.

1/2019. (II. 15.) számú határozat 2019/20. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:

Etika és Antropológia tárgyak összevonása egy tanegységgé és a Politikai Filozófia bevezetését a Teológia és az Osztatlan Hittanár szakon

Osztatlan Hittanár szakon az Egyháztörténelem 4 féléves lesz, emiatt megszűnnek a „Gyakorlati opcionális” tárgyak.

A Fenntartói Konferencia FK 1/2019. (III.19.) számú határozatával jóváhagyta.
 

Szenátusi határozatok 2018. december 7.

19/2018. (XII. 07.) számú határozat 2019/20. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2019/20. tanév rendjét: 

 

I.      (őszi) félév

Tanári Konferencia

2019. szeptember 6. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2019. szeptember 7. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2019. szeptember 7. (szombat) – 2019. december 13. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2019. november 13. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2019. november 16. (szombat)

Vizsgaidőszak

2019. december 14. (szombat) – 2020. január 20. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2020. január 4. (szombat)

Portfólióvédés

2020. január 18. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2020. január 21. (kedd) – 2020. január 25. (szombat)

Záróvizsgák

2020. január 23-24. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2020. február 1. (szombat) 16.00 óra

 

I.            (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2020. február 1. (szombat) – 2020. május 15. (péntek)

Tanári Konferencia

2020. február 3. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2020. március 14. (szombat)

Húsvéti szünet

2020. április 6. (hétfő) – 2020. április 17. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2020. április 22. (szerda) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2020. május 16. (szombat) – 2020. június 20. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2020. június 6. (szombat)

Portfólióvédés

2020. június 20. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2020. június 22. (hétfő) – 2020. június 27. (szombat)

Záróvizsgák

2020. június 22-23-24. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2020. június 26. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2020. július 4. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2020. július 6-ával kezdődő héten (pontos időpont később)

 

 

20/2018. (XII. 07.) számú határozat 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető.)

Szenátusi határozatok 2018. november 7.

18/2018. (XI. 07.) számú határozat tanári szakokon a szakfelelősök megbízásáról

Dr. Várnai Jakab OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, a Szenátus 18/2018. (XI. 07.) számú jóváhagyó határozata alapján az alábbi oktatókat bízta meg a szakfelelősnek:

 

„Tanárképzési felelős”

Somogyiné Dr. Petik Krisztina PhD

Hittanár-nevelő Tanári MA

Dr. Várnai Sándor Jakab PhD

Etika (erkölcstan)

Tanári MA

Dr. Papp Miklós PhD

Család- és gyermekvédő

Tanári MA

Somogyiné Dr. Petik Krisztina PhD

 

A Fenntartói Konferencia a határozatot FK 18/2018. (XII.04.) számon hagyta jóvá.

Szenátusi határozatok 2018. szeptember 28.

17/2017. (IX. 28.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2019/20. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2019/20. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

 

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

Nem indul

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

Nem indul

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

 

A Fenntartói Konferencia a határozatot FK 17/2018. (XII.04.) számon hagyta jóvá.

2017/2018

Szenátusi határozatok 2018. március 12.

1/2018. (III.12.) számú határozat 2018/19. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2018/19. tanév rendjét: 

 

A 2018/19. tanév rendje

I.      (őszi) félév

Tanári Konferencia

2018. szeptember 7. (péntek) 15.00 óra

 

Veni Sancte

2018. szeptember 8. (szombat) 16.00 óra

 

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 8. (szombat) – 2018. december 14. (péntek)

 

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

 

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2018. november 14. (szerda) 17.00 óra

 

Sapientia Nap

2018. november 17. (szombat)

 

Vizsgaidőszak

2018. december 15. (szombat) – 2019. január 21. (hétfő)

 

Portfólióleadás határideje

2019. január 5. (szombat)

 

Portfólióvédés

2019. január 19. (szombat)

 

Javítóvizsgák hete

2019. január 22. (kedd) – 2019. január 26. (szombat)

 

Záróvizsgák

2019. január 24-25. (csütörtök-péntek)

 

 

Szenátusi határozatok 2017. december 11.

9/2017. (XII.11.) számú határozat a 2017/2018. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2017/2018. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

 

10/2017. (XII.11.) számú határozat a 2017. szeptember 1. után megkezdett tanári mesterképzések lezárásával kapcsolatban.

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

Mivel a 2017. szeptember 1. után megkezdett kiegészítő tanári mesterképzések lezárásához a 8/2013. EMMI rendelet a záróvizsga szakdolgozati elemének a portfóliót határozza meg, amely szakterületi referátumot tartalmaz, ezért:

1.    Ezeken a képzéseken a záródolgozat készítésének kötelezettségét egy referátum készítésének kötelezettsége váltja fel.

2.    A referátum a portfólió II. fejezete.

3.    A referátum terjedelme 12-15 oldal, és a Dolgozatírási Szabályzat szerint készítendő el.

4.    A referátumot témavezető segítségével kell elkészíteni, aki írásos bírálatot ad róla.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

 

11/2017.(XII. 11.) számú határozat az Információátadási Szabályzat elfogadásáról

A Szenátus- az SzMSz 8.§(i) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a SSZHF Információátadási Szabályzatát.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2017. szeptember 8.

7/2017. (IX.08.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2018/19. tanévben

 

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2018/19. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Szakok meghirdetése 2018A

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

  

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

4

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2

 

X

min. 5 fő

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

 

8/2017. (IX.08.) számú határozat képzés indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés 10 féléves képzési idejű képzését

2016/2017

Szenátusi határozatok 2017. június 30.

6/2017. (VI.30.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással- meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj adományozását javasolja Juhász Dóra Hittanár–nevelőtanár – Erkölcstan szakos hallgatónak.

Szenátusi határozatok 2017. június 1.

5/2017. (VI.01.) számú határozat a személyi változásokról

A Szenátus a rektor javaslatára egyhangúlag elfogadta

–      Mervay Miklós kinevezését a Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Intézet vezetőjének,

–      Orosz Lóránt OFM az Egyházjog tanszék vezetőjének.

A Szenátus a javaslatot 5/2017 (VI.01) határozati számú határozatával elfogadta.

 

Szenátusi határozatok 2017. március 2.

3/2017. (III.02.) számú határozat az intézmény 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 2/2017. (III.07 számú határozatával jóváhagyta.

 

4/2017. (III.02) számú határozat az intézmény 2017. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 3/2017. (III.07) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2017. február 2.

1/2017 (II.02.) számú határozat a Sapientia Könyvtár Családteológiai Intézet Letéti Könyvtárának megszüntetéséről

A Szenátus a Sapientia Könyvtár Családteológiai Intézeti Letéti Könyvtárát (Családkönyvtárt) megszünteti a további megjegyzéssel: Az Intézet Könyvtárában elhelyezett kötetek állománybevételét, feltárását, gondozását a Családkönyvtár alapításától kezdődően a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára végezte. A dokumentumok bibliográfiai adatait a kutatók a Sapientia Könyvtár online katalógusából érhették el, ezért a megszűnő letéti könyvtár állománya a Sapientia Könyvtár olvasótermébe kerül. A duplum, valamint a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának ügyrendi szabályzata 4. pontja alapján az állományból kivonandók.

 

2/2017. (II.02.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

A Fenntartói Konferencia FK 1/2017. (III.07) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2016. október 27.

19/2016. (X.27.) számú határozat a 2016/2017. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2016/2017. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

A Fenntartói Konferencia FK16/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

20/2016. (X.27.) számú határozat 2017/18. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2017/18. tanév rendjét:

A Fenntartói Konferencia FK17/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

I.       (őszi) félév

Tanári Konferencia

2017. szeptember 8. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2017. szeptember 9. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2017. szeptember 9. (szombat) – 2016. december 15. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2017. november 15. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2017. november 18. (szombat)

Vizsgaidőszak

2017. december 16. (szombat) – 2018. január 22. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2018. január 6. (szombat)

Portfólióvédés

2018. január 20. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2018. január 23. (kedd) – 2018. január 27. (szombat)

Záróvizsgák

2018. január 25-26. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2018. február 3. (szombat) 16.00 óra

 

I.       (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2018. február 3. (szombat) – 2018. május 19. (péntek)

Tanári Konferencia

2018. február 5. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2018. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2018. március 26. (hétfő) – 2018. április 6. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2018. április 24. (kedd) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2018. május 19. (szombat) – 2018. június 23. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2018. május 26. (szombat)

Portfólióvédés

2018. június 23. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2018. június 25. (hétfő) – 2017. június 30. (szombat)

Záróvizsgák

2018. június 25-26-27. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2018. június 29. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2018. július 7. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2018. július 9-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

 

21/2016. (X.27.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2017/18. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2017/18. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

A Fenntartói Konferencia FK18/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelő tanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

 

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

4

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2

 

X

X

etikatanár

mesterképzés

4

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

Szenátusi határozatok 2016. szeptember 29.

18/2016. (IX. 29.) számú határozata az új tanári mesterképzések módosított munkarendjének nyilvántartásba vételéről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

Egyhangúlag döntött az – Oktatási Hivatal által hivatalból levelező tagozaton nyilvántartásba vett – új tanári mesterképzés nappali, esti és távoktatás munkarendben történő nyilvántartásba vételéről.

Szenátusi határozatok 2016. szeptember 2.

13/2016. (IX. 02.) számú határozat a Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – egyhangúlag elfogadta a Családteológiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzatának rendjéről szóló változtatásokat és a módosítására benyújtott határozatot.

A Fenntartói Konferencia FK12/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

14/2016. (IX. 02.) számú határozata a tanszékvezetői ciklus változtatásáról

A Szenátus  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az SzMSz 50. § (1) pontjának változtatását, a tanszékvezetői ciklus határozott 4 évre történő módosítását.

 

15/2016. (IX. 02.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a következő tanszékvezetői megbízásokat terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:

Filozófia Tanszék – Dr. Bakos Gergely OSB főiskolai docens

Egyházjog Tanszék – Makláry Ákos adjunktus

Pszichológia Tanszék – Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens

A Fenntartói Konferencia FK13/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

16/2016. (IX. 02.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz XI. számú mellékletének – Tűzvédelmi Szabályzat –módosítására benyújtott javaslatot.

A Fenntartói Konferencia FK14/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

17/2016. (IX. 02.) számú határozat az állandó bizottsági tagok megválasztásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – elfogadta az állandó bizottságok új oktatói összetételére tett rektori javaslatot.

A Szenátus a Fegyelmi Bizottság tagjává választja Kék Emerencia oktatót, póttagként jelöli Petres Lúcia OP oktatót valamint megerősíti Dr. Perendy László SchP mint elnök tagságát a testületben. A HÖK két tagot a mindenkori Szabályzata alapján delegál.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság élére egyhangú szavazással Bakos Gergely OSB oktatót, póttagként Szabó Xavér OFM oktatót jelöli, valamint elnökként a mindenkori főtitkárt választja. A HÖK két tagot delegál.

Minőségbiztosítási Bizottság tagjává választja Dr. Révay Edit rscj oktatót, valamint a főtitkárt és a HÖK egy tagját.

Kreditátviteli Bizottság elnökének jelöli Dr. Várnai Jakab OFM rektort, továbbá tagjává választja Somogyiné Dr. Petik Krisztina oktatót, és a HÖK 2 delegált tagját.

A Fenntartói Konferencia FK15/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

2015/2016

Szenátusi határozatok 2016. június 24.

12/2016. (VI.24.) számú határozat Köztársasági Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus - az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással- meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Köztársasági ösztöndíj adományozását javasolja Vörös Mátyás Béla harmadéves teológushallgatónak.

Szenátusi határozatok 2016. május 26.

11/2016. (V.26.) számú határozat az intézmény 2016. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK11/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2016. április 28.

7/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMsz I. Könyv (Szervezeti és Működési Rend) 10. § (1) bekezdésének módosítását.

10. § (1) A Főiskola vezetője és képviselője a rektor. A Nftv. 37. § (3)  pontjához képest a Főiskolán mint egyházi intézményben nem történik pályáztatás, hanem a Fenntartó dönt a rektorjelölt személyéről. A Szenátus tagjai a fenntartónak közvetlenül kinyilváníthatják véleményüket a jelölt személyéről.

A Fenntartói Konferencia FK7/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

 

8/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a SzMSz 9. sz. mellékleteként az Adatvédelmi Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzatot.A Fenntartói Konferencia FK8/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

 

9/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus -az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással- egyhangúlag elfogadta a SzMSz 10. sz. mellékleteként a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzatot.

A Fenntartói Konferencia FK9/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

 

10/2016. (IV.28.) számú határozat a Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – egyhangúlag elfogadta Könyvtárhasználat rendjéről szóló változtatásokat és a módosítására benyújtott határozatot.

A Fenntartói Konferencia FK10/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta .

Szenátusi határozatok 2016. február 25.

4/2016. (II.25.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

A Fenntartói Konferencia FK 4/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

5/2016. (II.25.) számú határozat az intézmény 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.A Fenntartói Konferencia FK 5/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

 

6/2016. (II.25.) számú határozat az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Szenátus- az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta 2016. január 01-jei hatállyal a SSZHF Iratkezelési Szabályzatát.

A Fenntartói Konferencia FK 6/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2016. február 1.

1/2016. (II.1.) számú határozat a 2015/2016. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2015/2016. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.A Fenntartói Konferencia FK 1/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

2/2016. (II.1.) számú határozat az SzMSz módosítására

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a TVSz IV. fejezetének módosítására benyújtott határozatot.

A Fenntartói Konferencia FK 2/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

3/2016. (II.1.) számú határozat a szakfelelősi kinevezésre

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) pontjára hivatkozással – a rektor javaslatát egyhangúlag elfogadta, és Dr. Nagy Krisztinát kinevezte a Gyakorlatvezető mentortanár és a Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő képzés szakfelelősének.

A Fenntartói Konferencia FK 3/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2015. november 26.

25/2015. (XI.26.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz II. számú mellékletének (HÖK Alapszabály) módosítására benyújtott javaslatot.

Fenntartói Konferencia FK 2/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

 

26/2015. (XI.26.) számú határozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködési megállapodásának elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta  az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködési megállapodását.

Szenátusi határozatok 2015. november 5.

23/2015. (XI.5.) számú határozat az ELTE újonnan akkreditált osztatlan tanárszakjainak nyilvántartásba vételéről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag felhatalmazta az intézmény vezetését, egyúttal megbízta a főtitkárt, hogy kezdeményezze az alábbi osztatlan tanárképzési szakok nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál:

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára,

holland nyelv és kultúra tanára,

kínai nyelv és kultúra tanára,

média-, mozgókép- és kommunikációtanár.

Fenntartói Konferencia FK 15/2015. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.

 

 

24/2015. (XI.5.) számú határozat együttműködési megállapodás elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag támogatta a Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola közötti együttműködési megállapodás megkötését.

Szenátusi határozatok 2015. október 8.

20/2015. (X.8.) számú határozat 2016/17. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2016/17. tanév rendjét:

 

I.     (őszi) félév

Tanári Konferencia

2016. szeptember 2 (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2016. szeptember 3. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2016. szeptember 3. (szombat) – 2016. december 16. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2016. november 16. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2016. november 19. (szombat)

Vizsgaidőszak

2016. december 17. (szombat) – 2017. január 23. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2017. január 7. (szombat)

Portfólióvédés

2017. január 21. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2017. január 24. (kedd) – 2017. január 28. (szombat)

Záróvizsgák

2017. január 26-27. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2017. február 4. (szombat) 16.00 óra

  

II.   (tavaszi) félév

Tanári Konferencia

2017. február 3. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2017. február 4. (szombat) – 2017. május 19. (péntek)

Sapientia Nap

2017. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2017. április 10-21. (hétfő-péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2017. április 25. (kedd) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2017. május 20. (szombat) – 2017. június 24. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2017. május 27. (szombat)

Portfólióvédés

2017. június 24. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2017. június 26. (hétfő) – 2017. július 1. (szombat)

Záróvizsgák

2017. június 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2017. június 30. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2017. július 8. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2017. július 10-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

21/2015. (X.8.) számú határozat képzés indításáról keresztfélévben

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár MA 1+1 képzési idejű képzését meghirdeti a keresztféléves (2016K) felvételi eljárásban.

 

22/2015. (X.8.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2016/17. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:
A főiskola a 2016/17. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10, illetve 12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10, illetve 12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, középiskolai)

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, középiskolai)

X

földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)

X

francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

informatikatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

kémiatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

magyartanár (általános iskolai, középiskolai)

X

matematikatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

 

hittanár-nevelőtanár (teljes, önállóan)*

mesterképzés

4

 

 

X

hittanár-nevelőtanár – etikatanár (teljes)

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár (kiegészítő)

mesterképzés

2-3

 

X

X

etikatanár (kiegészítő)

mesterképzés

2-3

 

X

X

hittanár-nevelőtanár – etikatanár (kiegészítő)

mesterképzés

3-5

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

pasztorális szervezetfejlesztő specializáció

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

Szenátusi határozatok 2015. szeptember 4.

18/2015. (IX.4.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus támogatja

    Dr. Bakos Tibor Gergely OSB, főiskolai docens és

    Dr. Varga Imre Kapisztrán OFM, főiskolai docens 

főiskolai tanári pályázatát, s javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2015. szeptember 1-jei hatállyal kezdeményezze főiskolai tanári kinevezésüket.

Fenntartói Konferencia FK 13/2015. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.

 

19/2015. (IX.4.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz VII. számú részének (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) módosítására benyújtott javaslatot.

Fenntartói Konferencia FK 14/2015. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.