Együttműködések

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

 

Sapientia Főiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem között 2010. szeptember 3-án kötött megállapodás célja: a kialakult jó kapcsolatok továbbfejlesztésével, az eddig elért eredményekre támaszkodva,
a) az LFZE részéről hatékony segítségnyújtás a SSzHF hallgatói korszerű egyházzenei ismeretekkel való ellátásához;
b) a SSzHF részéről támogatás az LFZE hallgatói teológiai és liturgiai képzettségének megszerzéséhez.
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2009 óta működik együtt a tanárok képzésében és továbbképzésében.


Az együttműködési megállapodás alapján a főiskola hallgatóinak lehetőségük van arra, hogy a hittanár-nevelőtanár szak mellett, akár osztott, akár az új osztatlan rendszerű tanárképzésben az ELTE-n kínált valamelyik közismereti tanárszakot válasszák második tanárszaknak. A képzés elvégzését követően a hallgatók közös oklevelet kapnak.

 

2014 szeptemberétől vált jogilag lehetővé, hogy a hittanárképzés is osztatlan képzési rendszerben elindulhasson az országban. A 2014/15-ös tanévben a Sapientia Főiskola osztatlan rendszerben a hittanár-nevelőtanár – etikatanár képzése mellett az együttműködésnek köszönhetően a hittanár-nevelőtanár - angol nyelv- és kultúra tanára, hittanár-nevelőtanár – magyartanár és a hittanár-nevelőtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára képzéseket indította el.

2015/16. tanévtől kezdődően a bölcsész szakpárok mellett természettudományi szakokat is lehet a hittanár-nevelőtanár szak mellé választani. A következő szakokra lehet majd jelentkezni az osztatlan tanárképzés keretében:

 

biológiatanár

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

ének-zene tanár

földrajztanár

francia nyelv és kultúra tanára

holland nyelv és kultúra tanára

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

informatikatanár

japán nyelv és kultúra tanára

kémiatanár

kínai nyelv és kultúra tanára

könyvtárostanár

latin nyelv és kultúra tanára

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

magyartanár

matematikatanár.

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

német nyelv és kultúra tanára

olasz nyelv és kultúra tanára

orosz nyelv és kultúra tanára

portugál nyelv és kultúra tanára

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

fizikatanár

spanyol nyelv és kultúra tanára

szerb és nemzetiségi szerb és kultúra tanára

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

szlovén és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

természetismeret-környezettan tanár

testnevelő tanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanár

angol nyelv és kultúra tanára


2016/17. tanévtől kezdődően a hittanár-nevelőtanár szak mellé felvehető szakpárok kínálata még további négy szakpárral bővült:

holland nyelv és kultúra tanára,
kínai nyelv és kultúra tanára,
média-, mozgókép- és kommunikációtanár.

 

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár – közismereti tanárszak szakpáros képzésre jelentkezőknek a Sapientia Főiskolára kell a jelentkezésüket benyújtaniuk. Az ELTE tanárképzési rendszeréről bővebben az ELTE Tanárképző Központjának honlapján a tkk.elte.hu/ oldalon olvashatnak.


Szakirányú továbbképzés keretében a főiskola etikatanári és hittanári mentortanár képzést kínál. Az ELTE-vel való közös képzés keretében lehetőség van arra is, hogy ez a képzés egyben a pedagógus szakvizsgára is felkészítse a hallgatókat. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés esetében a hittanár és/vagy etikatanár szakképzettséggel rendelkezők számára a kötelező, általános témakörök oktatását az ELTE biztosítja, míg a választható szaktárgyi-szakmódszertani modult a Sapientián kell teljesíteni.

 

Budapesti Corvinus Egyetem

 

Budapesti Corvinus Egyetem és a Sapientia Főiskola között 2010. május 14-én kötött együttműködés célja az intézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása a Sapientia Főiskola által 2010/11-es tanévben indított "Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban" elnevezésű szakirányú továbbképzében.

 

Az együttműködés elsősorban a Corvinus Egyetem oktatóinak a képzésben való részvételével (gazdasági blokk), valamint az Egyetem szakmai anyagainak a Sapientia hallgatóinak rendelkezésre bocsátásával valósul meg.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Együttműködés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Sapientia között

Sapientia Főiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem között 2010. szeptember 3-án kötött megállapodás célja: a kialakult jó kapcsolatok továbbfejlesztésével, az eddig elért eredményekre támaszkodva,
a) az LFZE részéről hatékony segítségnyújtás a SSzHF hallgatói korszerű egyházzenei ismeretekkel való ellátásához;
b) a SSzHF részéről támogatás az LFZE hallgatói teológiai és liturgiai képzettségének megszerzéséhez.
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Együttműködés az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel (Hatályos: 2021. március 19.)

Sapientia Főiskola és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem között 2009. március 5-én kötött megállapodás célja, hogy a két intézmény a bolognai képzési struktúrához illeszkedő képzési, tudományos együttműködést alakítson ki. A megállapodás kiterjed a könyvtárközi kapcsolat, valamint a Hallgatói Önkormányzatok közti kapcsolat kiépítésére is.