Együttműködések

Budapesti Corvinus Egyetem és a Sapientia Főiskola között 2010. május 14-én kötött együttműködés célja az intézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása a Sapientia Főiskola által 2010/11-es tanévben indított "Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban" elnevezésű szakirányú továbbképzében.

 

Az együttműködés elsősorban a Corvinus Egyetem oktatóinak a képzésben való részvételével (gazdasági blokk), valamint az Egyetem szakmai anyagainak a Sapientia hallgatóinak rendelkezésre bocsátásával valósul meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2009 óta működik együtt a tanárok képzésében és továbbképzésében.


Az együttműködési megállapodás alapján a főiskola hallgatóinak lehetőségük van arra, hogy a hittanár-nevelőtanár szak mellett, akár osztott, akár az új osztatlan rendszerű tanárképzésben az ELTE-n kínált valamelyik közismereti tanárszakot válasszák második tanárszaknak. A képzés elvégzését követően a hallgatók közös oklevelet kapnak.

 

2014 szeptemberétől vált jogilag lehetővé, hogy a hittanárképzés is osztatlan képzési rendszerben elindulhasson az országban. A 2014/15-ös tanévben a Sapientia Főiskola osztatlan rendszerben a hittanár-nevelőtanár – etikatanár képzése mellett az együttműködésnek köszönhetően a hittanár-nevelőtanár - angol nyelv- és kultúra tanára, hittanár-nevelőtanár – magyartanár és a hittanár-nevelőtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára képzéseket indította el.

2015/16. tanévtől kezdődően a bölcsész szakpárok mellett természettudományi szakokat is lehet a hittanár-nevelőtanár szak mellé választani. A következő szakokra lehet majd jelentkezni az osztatlan tanárképzés keretében.

2016/17. tanévtől kezdődően a hittanár-nevelőtanár szak mellé felvehető szakpárok kínálata még további négy szakpárral bővült:

holland nyelv és kultúra tanára,
kínai nyelv és kultúra tanára,
média-, mozgókép- és kommunikációtanár.

Ma már több mint 30 közismereti tanárszak választhAtó a hittanár-nevelőtanár  mellé:

 • angol nyelv és kultúra tanára
 • biológiatanár
 • bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
 • ének-zene tanár
 • fizikatanár
 • földrajztanár
 • francia nyelv és kultúra tanára
 • holland nyelv és kultúra tanára,
 • horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • informatikatanár
 • japán nyelv és kultúra tanára
 • kémiatanár
 • kínai nyelv és kultúra tanára
 • könyvtárostanár
 • latin nyelv és kultúra tanára
 • lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
 • magyartanár
 • matematikatanár
 • média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • német nyelv és kultúra tanára
 • olasz nyelv és kultúra tanára
 • orosz nyelv és kultúra tanára
 • portugál nyelv és kultúra tanára
 • rajz- és vizuáliskultúra-tanár
 • román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
 • spanyol nyelv és kultúra tanára
 • szerb és nemzetiségi szerb és kultúra tanára
 • szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
 • szlovén és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
 • természetismeret-környezettan tanár
 • testnevelő tanár
 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanár

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár – közismereti tanárszak szakpáros képzésre jelentkezőknek a Sapientia Főiskolára kell a jelentkezésüket benyújtaniuk. Az ELTE tanárképzési rendszeréről bővebben az ELTE Tanárképző Központjának honlapján a tkk.elte.hu/ oldalon olvashatnak.


Szakirányú továbbképzés keretében a főiskola etikatanári és hittanári mentortanár képzést kínál. Az ELTE-vel való közös képzés keretében lehetőség van arra is, hogy ez a képzés egyben a pedagógus szakvizsgára is felkészítse a hallgatókat. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés esetében a hittanár és/vagy etikatanár szakképzettséggel rendelkezők számára a kötelező, általános témakörök oktatását az ELTE biztosítja, míg a választható szaktárgyi-szakmódszertani modult a Sapientia Főiskolán kell teljesíteni.

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015-ben kötött megállapodást  felelősséget érezve a hittanárok és etikatanárok képzéséért –az etikatanár és evangélikus felekezetű hittanár osztatlan közös tanárképzésének megszervezéséről.

A közös képzésként megvalósuló hittanár-nevelő tanár – etikatanár osztatlan szakpáros tanári mesterképzés közös oklevél kiállításával zárul.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem között 2010. szeptember 3-án kötött megállapodás célja: a kialakult jó kapcsolatok továbbfejlesztésével, az eddig elért eredményekre támaszkodva,
a) az LFZE részéről hatékony segítségnyújtás a SSzHF hallgatói korszerű egyházzenei ismeretekkel való ellátásához;
b) a SSzHF részéről támogatás az LFZE hallgatói teológiai és liturgiai képzettségének megszerzéséhez.
 

Sapientia Főiskola és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem között 2009. március 5-én kötött megállapodás célja, hogy a két intézmény a bolognai képzési struktúrához illeszkedő képzési, tudományos együttműködést alakítson ki. A megállapodás kiterjed a könyvtárközi kapcsolat, valamint a Hallgatói Önkormányzatok közti kapcsolat kiépítésére is.