2021

R-2/2021 (VIII.25.)

2/2021. számú (VIII.25.) rektori utasítás ​​​​​​​a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezése, különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

2/2021. számú (VIII.25.) rektori utasítás

a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezése,

különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül a 7/2020. (XI.11.) számú módosított rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány negyedik hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.

 

 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola a legfontosabb védelmi eszköznek a védettség megszerzését tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót ösztönöz a védőoltás mielőbbi felvételére.
  2. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  3. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  4. A maszk viselése nem kötelező. A maszk viselése nem tiltható meg.
  5. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  6. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  7. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztés, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  8. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  9. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik.
    A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  10. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  11. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  12. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontja

A közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:

 

 1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  1. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  2. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  3. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 2. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedések

A 2021/2022. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:

  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 1. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 2. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 3. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 4. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2021. augusztus 25-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2021. augusztus 25.

 

                                                      Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB

                                                                      rektor

 

R-2/2021 (VIII.25.)

R-1/2021 (VIII.16.)

1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról

1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás

a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról

 

Tekintettel arra, hogy a Főiskola működését lehetővé tevő, nem normatív támogatások kifizetése az intézményen kívül álló okok miatt késedelmet szenved, összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.6.2. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel, különös tekintettel az 1.2.6.2. § (1) bekezdés q) és r) pontokban foglaltakra, az alábbiakat rendelem el:

 

A folyamatos működés fenntartása érdekében 2021. augusztus 17-től

 1. a Főiskola részéről csak korábbi szerződésen, megállapodáson alapuló kifizetés eszközölhető.
 2. Minden pénzügyi kötelezettséggel járó, az 1. ponttól eltérő, azaz új megállapodás, szerződés és kapcsolódó kifizetés csak a Főiskola gazdasági igazgatójának előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.
 3. A Főiskola Gazdasági Osztályán csak olyan számla fogadható be, és teljesíthető pénzügyileg, melyet a Főiskola gazdasági igazgatója aláírásával ellenjegyez, illetve utalványoz. Az ellenjegyzés, illetve utalványozás feltétele, hogy a számlát a Főiskola gazdasági rendjének megfelelő döntés, illetve szerződés ellenőrizhető módon támassza alá, és a számla megfeleljen a jogszabályi feltételeknek.

A gazdasági igazgató távolléte esetén a számlákat a Főiskola rektora ellenjegyzi, illetve utalványozza.

Jelen utasítás a finanszírozási és gazdálkodási helyzet rendeződésééig, illetve visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2021. augusztus 16.

 

                                                                                   Fehérváry Örs Jákó

                                                                                              rektor

 

R-1/2021 (VIII.16.)