2022

8/2022. (XII.15.) számú rektori utasítás

az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés és a Szupervizor szakirányú továbbképzés önköltségi díjának mértékéről

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés és a Szupervizor szakirányú továbbképzés önköltségi díjának mértékét az alábbiak szerint határozom meg:

Képzés önköltsége

Ft / félév

Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés

230 000

Szupervizor szakirányú továbbképzés

280 000

 

7/2022. számú (X.17.) rektori utasítás

energiatakarékossági intézkedések bevezetéséről

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Kulturális és Innovációs Minisztérium ajánlása alapján a hatékonyabb energiafelhasználás, azaz a földgázfogyasztás 25 százalékos, valamint a villamosenergia-fogyasztás lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében az alábbiakat rendelem el.

 

I. Energiatakarékossági felelős kijelölése

Dr. Kutassy Jenő gazdasági igazgatót kijelölöm energiatakarékossági felelősnek, akinek feladata

 1. kapcsolatot tartani az egyes szervezeti egységekkel, a Piarista Tartományfőnökséggel és a Piarista Nonprofit Kft.-vel, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériummal,
 2. az intézményen belül érvényesíteni a jelen dokumentumban megfogalmazott intézkedési tervet,
 3. nyomon követni az energiafelhasználást és meghatározott időszakonként jelentést adni a földgáz- és villamosenergia-fogyasztás aktuális állásáról.

II. Központi intézkedések

 1. A fűtési időszakban 20 Celsius-fokot nem haladhatja meg a léghőmérséklet az oktatás és munkavégzés céljára szolgáló helyiségekben. A közlekedő és mellékhelyiségekben legfeljebb 16 Celsius-fok lehet.
 2. A tavaszi időszakban korlátozzuk a helyiségek hűtését:
  1. a hűtőberendezések csak a nyári időszakban (2023. június 1. – szeptember 1.) működhetnek,
  2. a belső hőmérséklet nem hűthető 26 Celsius-fok alá.
 3. 2022. november 7-i kezdettel a Főiskola radiátoros központi fűtési rendszerét péntektől hétfőig leállítjuk.
 4. A főiskolai használati melegvíz hőmérsékletét 40 Celsius-fokra állítjuk be.
 5. A lépcsőházban mozgásérzékelő rendszert szerelünk fel, az épület minden helyiségében energiatakarékos izzókat használunk.
 6. A számítógépeket energiatakarékos üzemmódra állítjuk be!
 7. A lifthasználatot korlátozzuk.
  1. A lift csak érintőkártyával használható az oktatók és munkatársak számára.
  2. A hallgatók – indokolt egészségügyi esetben – kérhetik a lift használatát. A kérelmet e-mailben a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu (tanulmanyi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) címre kell benyújtani.
  3. Mindenkitől kérjük azonban, hogy lehetőség szerint a lépcsőt vegye igénybe.
 8. A Főiskola épületében tájékoztató feliratokat helyezünk el, hogy segítsük a munkatársakat és hallgatókat az intézkedések minél hatékonyabb betartásában.

II. Személyes felelősségvállalást és közreműködést érintő utasítások

A Főiskola energiamegtakarítási célkitűzéseinek megvalósítása érdekében nyomatékosan kérem az alábbiak betartását:

 1. Ne használjunk alternatív fűtőeszközöket – pl. légkondicionáló berendezést, olajradiátort, hősugárzót!
 2. Távozáskor kapcsoljuk le a villanyt az irodákban, a tantermekben és a folyosókon!
 3. Ne használjunk villanyt, amennyiben a nappali fény a munkavégzéshez elegendő és megfelelő megvilágítást biztosít!
 4. Áramtalanítsuk az üres vagy nem használt hűtőszekrényeket!
 5. Munkaidő után kapcsoljuk ki a fénymásoló berendezéseket, az irodai gépeket, a távelérésben nem használt személyi számítógépeket és egyéb elektronikai eszközöket!
 6. Távolítsuk el a konnektorokból az elektromos töltőket, csatlakozókat, ha használaton kívül vannak!
 7. Ne használjunk egyéni háztartási eszközöket!
 8. Ne a főiskolai hálózatról töltsük a nem munkavégzéshez szükséges eszközöket!
 9. Többször, rövid ideig szellőztessünk, hogy elkerüljük a helyiségék kihűlését!
 10. Az indokolatlan energiaveszteséggel járó műszaki, gépészeti hibákat azonnal jelentsük be a gazdasagi.osztaly [at] sapientia.hu (gazdasagi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) címen!

III. Munkavégzés az őszi félévben

 1. A hétfői és pénteki nappali tagozatos órarendi órákat az oktatókkal egyeztetve átszervezzük a keddtől csütörtökig tartó időszakra, vagy online tartjuk meg.
 2. Esti tagozaton megtartjuk az órákat jelenléti formában.
 3. A Könyvtár szolgáltatásai személyesen az alábbi rend szerint vehetők igénybe:
  1. keddtől csütörtökig 9:00-16:00,
  2. 2022. november 4-én, 11-én, 25-én és december 2-án, pénteken 14:00-16:00,
  3. 2022. november 5-én, 12-én, 26-án és december 3-án, szombaton 11:30-14:30.
 4. Az esti tagozatos hallgatók számára szükséges szakirodalmat – szerdai leadási határidővel – a Könyvtár munkatársai összegyűjtik, hogy a hétvégi nyitvatartási időben a Könyvtár recepcióján átvehessék.
 5. A pénteki oktatói kutatónap programjait és a 2022. december 20-i oktatói-munkatársi lelki napot lokális fancoil fűtés alkalmazásával megtartjuk.
 6. A nem oktató munkatársak keddtől csütörtökig jelenléti formában végzik munkájukat. A hétfői, pénteki és esetleges szombati munkavégzés formáját a szervezeti egység vezetője határozza meg.
 7. Az eddig befogadott terembérlési igényéket a költségnövekedés megtérítése mellett kiszolgáljuk.
 8. A helyiségeket péntektől hétfőig szükség esetén lokálisan, maximum 20 Celsius-fokos hőmérsékletre a fancoil fűtési rendszer segítségével fűtjük fel.

IV. Vizsgáztatás az őszi félévben

 1. A 2022/2023. évi őszi vizsgaidőszakot előrehozzuk – a nappali tagozatos tanítás mellett – 2022. december 10–19.
 2. Nyomatékosan kérjük az esti tagozatos hallgatók számára az elővizsgák biztosítását.
 3. 2022. december 20. – 2023. január 15. a Főiskola épületét bezárjuk, csak online lehet vizsgáztatni.
 4. 2023. január 16–28. személyes vizsgalehetőséget biztosítunk.
 5. A portfólióvédést 2023. január 14-ről áthelyezzük 2023. január 21-re.
 6. A 2023. január 24–25-i záróvizsgákat jelenléti formában tartjuk meg.

V. Munkavégzés és oktatás a tavaszi félévben

 1. A 2023. február 4-i diplomaosztó ünnepséget nem tartjuk meg. Az okleveleket személyesen lehet átvenni a Tanulmányi Osztályon, vagy ünnepélyes keretek között a 2023. júliusi diplomaosztó ünnepségen.
 2. A 2023. február 4-i félévkezdő szentmisét február 3-án, pénteken – a tanári konferencia után – 17:00 órai kezdettel ünnepeljük.
 3. A 2022/2023. év tavaszi félévét 2023. február 7-én, kedden kezdjük nappali tagozaton.
 4. Nappali tagozatos órarendi órákat kedd-szerda-csütörtöki napokra szervezzük.
 5. Esti tagozaton az első tanítási hétvége: 2023. március 3–4.
 6. Az esti tagozatos félévi beosztás az alábbiak szerint alakul:

péntek

szombat

megjegyzés

február 3.

február 4.

nincs tanítás

február 10.

február 11.

nincs tanítás

február 17.

február 18.

nincs tanítás

február 24.

február 25.

nincs tanítás

március 3.

március 4.

 

március 10.

március 11.

 

március 17.

március 18.

szombaton nincs tanítás

Sapientia Nap

március 24.

március 25.

 

március 31.

április 1.

 

április 7.

április 8.

nincs tanítás

nagyhét

április 14.

április 15.

 

április 21.

április 22.

 

április 28.

április 29.

 

május 5.

május 6.

 

május 12.

május 13.

 

május 19.

május 20.

 

 

 1. Amennyiben az energiahelyzet szükségessé teszi, a Rektor 2023. január 29. – március 15. elrendelheti a Főiskola épületében a fűtés leállítását és a távolléti oktatást.

VI. Zárszó

 1. A Főiskola energiatakarékos működése mindannyiunk közös felelőssége és ügye, ezért az energiamegtakarítással kapcsolatos javaslataikat gazdasagi.osztaly [at] sapientia.hu (gazdasagi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) címre várjuk.
 2. Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. október 20-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

6/2022. (X.03.) számú rektori utasítás

az önköltség  és  egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2023/24. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2022/23. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

Vendéghallgatói résztanulmányok Ft / kredit
Vendéghallgatói résztanulmányok díja                                                  5 000          
Óralátogatás                                          Ft / félév
Óralátogatási díj                                                                              15 000       
A képzés kezdetén fizetendő díjak                            Ft / alkalom
Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal 
(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)
12 000           
Beléptetőkártya használati díj 
(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)        
3 000
Diákigazolvány igénylés díja
 
0                      
Önköltségek nappali és esti tagozaton   Ft / félév
I. évfolyam Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA 140 000           
  Teológia MA 275 000
  Tanárképzés osztatlan MA
hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár
500 000
  Tanárképzés osztatlan MA
hittanár–nevelőtanár
160 000
  Tanárképzés osztott MA 
hittanár–nevelőtanár
155 000
  Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA 160 000
  Részismereti képzés (teológiai felkészítő) 120 000
  Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus 120 000
  Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó 120 000
  Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban 120 000
  Roma társadalomismeret 120 000           
Ismételt vizsgadíjak Ft / alkalom
Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)                             

 

3 000         

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)
Különeljárási díjak                                                                                                                                                                                Ft / alkalom               
Vizsgamulasztási díj
(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)                                       

 

 

 

 

3 000       

Felvett, de nem teljesített tanegység díja
(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)
Határidőn túli beiratkozási díj
Határidőn túli jelentkezés pedagógiai gyakorlatra
Adminisztrációs különeljárási díj
Felvételi és átvételi kérelem díja
Rektori méltányossági kérelem díja
6 000
Jogorvoslati kérelem díja
Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére
végzett hallgatók részére

3 000
6 000
Kreditigazolás díja tanegységleírással 10 000

Kredittúllépési díj
(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit 
+ 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért.)                                                         


2 000 / kredit      

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja Ft / alkalom
Tanegység-újrafelvétel díja
3 000
Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj 
(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

 

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja
Oklevélmásodlat kiállításának díja 6 000            
Késedelmi díjak Ft / alkalom
Határidőn túli önköltség-befizetési díj                                                    3 000           

 

5/2022. számú (VIII.22.) rektori utasítás

a pedagógiai gyakorlatok szervezésének eljárásrendjéről

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola az alábbi pedagógiai gyakorlatokat szervezi:

 

 1. katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
  1. kateketikai gyakorlat,
 2. teológia osztatlan mesterképzés
  1. kateketikai gyakorlat,
 3. hittanár-nevelőtanár (egy- és kétszakos) osztatlan mesterképzés
  1. pályaszocializációs gyakorlat
  2. csoportos tanítási gyakorlat,
  3. szaktárgyi tanítási gyakorlat,
  4. összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.
 4. hittanár-nevelőtanár osztott mesterképzés
  1. szaktárgyi tanítási gyakorlat,
  2. összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az adott gyakorlat célját, témáját és követelményeit a gyakorlathoz tartozó tanegységleírás tartalmazza.

A gyakorlatra a Neptunban meghirdetett kérvénnyel kell jelentkezni a gyakorlat teljesítését megelőző félévben.

Jelentkezési határidő:

 • a tavaszi félévben kezdődő gyakorlatra: október 15.
 • az őszi félévben kezdődő gyakorlatra: március 15.

A kérvény a Tanulmányok/Mintatanterv felületen a kiválasztott tanegységre kattintva érhető el.

A gyakorlatra történő jelentkezéskor a hallgatónak meg kell jelölnie a gyakorlat helyszínét, amelyet az érintett tanegység tanszéke jóváhagy.

A jóváhagyás után a hallgatónak 15 napon belül be kell nyújtania a tanszékre a gyakorló intézmény által kiállított befogadó nyilatkozatot.

Kivételt képeznek az alábbi esetek:

 •  Az osztatlan tanárképzés pályaszocializációs és csoportos tanítási gyakorlatára történő jelentkezéskor nem kell megjelölni a gyakorlat helyszínét. E két gyakorlat esetében a Főiskola jelöli ki a gyakorlóhelyet.
 • Az osztatlan teológus képzésre épülő hittanár-nevelőtanár mesterképzést kezdő hallgatónak az első félévre történő beiratkozáskor a regisztrációs időszak végéig kell jelentkeznie a szaktárgyi tanítási gyakorlatra,
 • Az Erasmus+ programban részt vevő és kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgatóra a fentektől eltérő szabályozás vonatkozhat.

A gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdésekkel a gyakorlatszervező munkatárshoz lehet fordulni a gyakorlatszervezes [at] sapientia.hu (gyakorlatszervezes[at]sapientia[dot]hu) címen.

A gyakorlatra történő jelentkezés határidejét elmulasztó hallgató 3.000.- Ft adminisztrációs díj ellenében a határidő utáni 15 napig élhet a pótjelentkezés lehetőségével. A pótjelentkezési időszakban az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díjat a Neptun automatikusan kiveti a hallgatóra.

Annak a hallgatónak, akinek az alábbi okokból meg kell ismételni a  gyakorlatszervezését,  3.000.- Ft adminisztrációs díjat kell fizetnie:

 • aki a gyakorlati helyszín véglegesítését követően az alábbi határidőig nem jelzi írásban a gyakorlatszervező munkatársnak, hogy a gyakorlatát nem kezdi meg:
  • őszi félévben kezdődő gyakorlat esetén augusztus 20-ig,
  • tavaszi félév kezdődő gyakorlat esetén január 20-ig,
 • aki neki felróható okból megszakítja gyakorlatát, és nem teljesíti azt az adott félévben.

Mentesül a hallgató a díjfizetési kötelezettség alól,

 • ha igazolt egészségügyi ok miatt nem tudja megkezdeni a gyakorlatát vagy befejezni az elkezdett gyakorlatot,
 • ha a gyakorlat teljesítésének félévéig nem tudta teljesíteni a gyakorlat megkezdéséhez szükséges tanegységi előfeltételeket.

Az adminisztrációs díjat a Tanulmányi Osztály munkatársa írja ki a Neptunban, a befizetési határidő minden esetben 30 nap.

Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. augusztus 22-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

4/2022. számú (VI.20.) rektori utasítás

az oktatók, mentortanárok és szaktárgyi konzulensek díjazásáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2022. szeptember 1-től az oktatókat, mentortanárokat és konzulenseket az alábbi díjazásban részesíti:

 

Díj neve

Díj mértéke (Ft)

óraadói díj

7.000.- / 45 perc

kiemelt óraadói díj*

8.500.- / 45 perc

vizsgadíj

700.- / hallgató

témavezetői díj

20.000.- / hallgató

opponensi díj

7.000.- / hallgató

záróvizsgáztatási díj

500.- / 15 perc

záróvizsga-elnök díja

500.- / 15 perc

mentori díj (pályaszocializációs gyakorlat)

40.000.- / csoport

mentori díj (csoportos tanítási gyakorlat)

40.000.- / csoport

mentori díj (szaktárgyi tanítási gyakorlat)

70.000.- / hallgató

mentori díj (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)

130.000.- / hallgató

konzulensi díj (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)

70.000.- / hallgató

 

*Kiemelt óraadói díjat kapnak

 • ama szakterület óraadó oktatói, amelynek szokásos, piaci javadalmazási átlaga meghaladja a Főiskola óraadói díját (pl. pszichodráma vezetés, szupervízió), valamint
 • a Főiskola oktatási székhelyétől 100 km-nél távolabb lakó óraadó oktatók.

Jelen utasítás 2022. szeptember 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

3/2022. számú (III.7.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről szóló 1/2022. számú (I.24.) rektori utasítás módosításáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a 77/2022. (III. 4.) Kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint módosítom a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről szóló 1/2022. számú (I.24.) rektori utasítást.

 1. Általános szabályok
  1. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  2. A maszk viselése a Főiskola területén nem kötelező, de nem tiltható meg. Enyhe légúti tüneteket mutató személyeknek nyomatékosan ajánlott.
  3. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére továbbra sem léphet be.
  4. A lépcsőház, a lépcsőkorlát, a mosdók, valamint a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás menete

A 2021/2022. tanév tavaszi félévében az Főiskola az oktatást jelenléti formában folytatja.

 1. Hallgatói ügyintézés

A hallgatói ügyintézés elektronikus úton és személyesen is történhet.

 1. Munkavégzési szabályok, működési kérdések

A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.

 1. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény szabadon tartható.
  2. A rendezvény szervezője belátása szerint alkalmazhat szigorúbb szabályokat, arról azonban a résztvevőket köteles előzetesen tájékoztatni.
 2. Zárórendelkezés

Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. március 7-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2022. március 7.

Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB

rektor 

2/2022. (III.7.) számú rektori utasítás a könyvértékesítésről és számlázásról szóló 2/2020. (VI.19.) számú rektori utasítás módosításáról

 

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvértékesítés folyamatának felelőse a Könyvtár mindenkori vezetője. Feladatai:

 • megvásárolható könyvek listájának összeállítása;
 • az érvényesítendő egységárak meghatározása és aktualizálása a gazdasági igazgatóval egyeztetve;
 • az aktuális adatok közzététele a Főiskola honlapján és szórólapokon;
 • kapcsolattartás az értékesítő partnerekkel.

 

 1. Könyvértékesítés a Főiskola épületében

A kiadványok árusítását a Könyvtár munkatársai végzik.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos, zárható helyen tárolni.

 

1.1. Árusítás a Könyvtár recepcióján

A kiadványok a Könyvtár nyitvatartási idejében a könyvtári recepción személyesen vásárolhatók meg 35 % kedvezménnyel.

 

1.2. Árusítás a Főiskola belső rendezvényein

A rendezvényeken történő könyvértékesítésről alkalmanként a Főiskola vezetősége dönt.

A Főiskola rendezvényeinek ideje alatt a könyvárusítás a rendezvény helyszínén valósul meg. A kiadványok 35 % kedvezménnyel vásárolhatók meg.

 

 1. Könyvértékesítés a Főiskola épületén kívül

A Könyvtár vezetője tájékoztatja a Főiskola vezetőségét a Főiskola épületén kívüli (a továbbiakban: külső) könyvértékesítési alkalomra szóló meghívásról és a részvétel feltételeiről:

 • helyszín;
 • árusítás ideje;
 • árusítás időtartama;
 • árusító stand bérleti díja;
 • árusításhoz szükséges humánerőforrás-szükséglet;
 • előre meg nem határozott, egyéb speciális körülmények.

A külső könyvértékesítési alkalmon való aktuális részvételről a Főiskola vezetősége dönt.

 

2.1. Előkészítés

A külső könyvértékesítés előkészítési feladatait a Könyvtár vezetője végzi:

 • egyeztetés a Főiskola érintett munkatársaival a rendezvény előtt egy hónappal;
 • az árusításra szánt könyvek példányszámainak összekészítése;
 • árjegyzék összeállítása;
 • reklámanyag összekészítése;
 • a könyvértékesítő munkatársak beosztásának elkészítése.

 

2.2. Árusítás

Az árusítás megszervezése a könyvtárvezető feladata. Amennyiben az árusítás nem megoldható kizárólag a Könyvtár munkatársainak bevonásával, az alábbi adminisztratív szervezeti egység munkatársai is részt vesznek a feladat elvégzésében:

 • Tanulmányi Osztály;
 • Kommunikáció;
 • Gazdasági Osztály;
 • Gondnokság.

A kiadványok eljuttatásában az árusítás külső helyszínére és a rendezvény végén vissza a Főiskolára a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

A munkanapokon a rendes munkaidőn túlnyúló, illetve a szabadnapra eső munkavégzés ellentételezéseként a Főiskola a munkatársaknak fizetett szabadidőt biztosít.

 

2.3. Elszámolás;

​​​​​​​2.3.1. Napi zárás

Az árusítás során az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos, zárható helyen tárolni.

A rendezvény minden napján záráskor az árusító munkatársnak a könyvek ellenértékét be kell hoznia a Főiskola épületébe és saját szervezeti egységének biztonságos, zárt helyén kell elhelyeznie.

A rendezvény végéig a könyvek ellenértékét el kell juttatni a Könyvtár vezetőjének.

 

​​​​​​​2.3.2. Rendezvény végi elszámolás

A rendezvény végső zárásakor a Könyvtár vezetője a számlatömböt, az összesítő bizonylatot (2. melléklet) a nyugtatömbbel és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra leadja a rendezvényt követő első munkanapon.

 

 1. Könyvértékesítés értékesítési partnereken keresztül

Az értékesítési partnerekkel a Könyvtár vezetője veszi fel és tartja fenn a kapcsolatot.

Az értékesítési partnerekkel a Főiskola bizományos szerződést köt, amely tartalmazza az együttműködés szabályait.

A kiadványok eljuttatásában az értékesítő partnerekhez a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

 

 1. A könyvértékesítés gazdasági folyamata

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát, illetve nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője részére. Az értékesített könyvek kiegyenlítése készpénzben vagy átutalással történhet, amiről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát vagy számlát bocsát ki.

A Főiskola Gazdasági Osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket.

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, nyilvántartásuk a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra (1. melléklet).

 

​​​​​​​4.1. Nyugta

A nyugtát a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. Kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

 • a nyugta kibocsátásának kelte (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva);
 • a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van);
 • a nyugta kibocsátójának neve (Főiskola – int kibocsátó – adatait tartalmazó bélyegzőlenyomattal ellátva);
 • a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke;
 • a nyugta kiállítójának aláírása.

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatok, pl. könyv címe, nem mehetnek az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot (2. melléklet) a nyugtatömbbel és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben.

 

​​​​​​​4.2. Számla

Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

​​​​​​​

​​​​​​​4.2.1. Készpénzfizetési számla

A készpénzfizetési számlát a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. A készpénzfizetési számlát az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 • számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített);
 • a számlát azonosító adatok (Főiskola – mint eladó – adatait tartalmazó bélyegzőlenyomattal ellátva);
 • vevő neve, címe, adószáma;
 • a fizetés módja: KÉSZPÉNZ;
 • a teljesítés időpontja (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva);
 • a számla kelte (készpénzfizetési számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával);
 • a fizetés határideje (a számla keltével egyező);
 • az értékesített termék megnevezése;
 • ÁFA kulcs („AM” írandó a számlára, mivel a Főiskola alanyi ÁFA-mentes)
 • mennyiségi egysége (db, pld.);
 • mennyisége;
 • egységára;
 • értéke (a mennyiség és az egységár szorzata).

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömb második példányát egy munkanapon belül el kell juttatni a Gazdasági Osztályra a NAV elektronikus rendszerén történő rögzítés céljából.

A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

 

​​​​​​​4.2.2. Átutalásos számla

Az átutalásos számlát a Gazdasági Osztály munkatársa állítja ki az alábbi esetekben:

 • postai vagy elektronikus úton történő megrendelés;
 • értékesítő partnerek fogyásjelentése;
 • folyóirat-előfizetés.

A Könyvtár vezetője postai vagy elektronikus úton történő megrendelés, valamint az értékesítő partnerek fogyásjelentése alapján egy munkanapon belül, a folyóirat-előfizetés esetében évente egyszer – április hónapban ­– jelzi a Gazdasági Osztálynak a számlakiállítás szükségességét, megadva az alábbi adatokat:

 • vevő neve, címe, adószáma;
 • az értékesített termék megnevezése;
 • mennyiségi egysége (db, pld.);
 • mennyisége;
 • egységára;
 • postaköltség.

A Gazdasági Osztály három munkanapon belül kiállítja a számlát és átadja a Könyvtár vezetőjének.

 

​​​​​​​4.2.2.1. Postai vagy elektronikus úton történő megrendelés

Postai vagy elektronikus úton történő megrendelés esetén a Könyvtár vezetője a kiállított számlát eljuttatja a megrendelőhöz. A számla kiegyenlítése után, amelyet a Gazdasági Osztály visszaigazol, a megrendelt kiadványokat a Könyvtár eljuttatja a megrendelőhöz.

A postázási folyamatban a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

 

​​​​​​​4.2.2.2. Értékesítő partnerek fogyásjelentése

A Könyvtár vezetője eljuttatja a kiállított számlát az értékesítő partnereknek.

 

​​​​​​​4.2.2.3. Folyóirat-előfizetés

A Könyvtár vezetője eljuttatja a kiállított számlát az értékesítő partnereknek. A számla kiegyenlítése után, amelyet a Gazdasági Osztály visszaigazol, a megrendelt kiadványokat a Könyvtár eljuttatja a megrendelőhöz.

A postázási folyamatban a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.​​​​​​​

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A Főiskola ÁFA-besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének védelmében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

Budapest, 2022. március 7.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor

 

Melléklet:

 1. Nyomtatvány-átadásátvétel űrlap
 2. Nyugtaösszesítő

1/2022. számú (I.24.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanév tavaszi félévét az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

Jelen utasítás hatályba lépésével a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezéséről szóló 4/2021. számú (XI.04.) rektori utasítás hatályát veszti.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány következő hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola az oltás felvételét egyelőre nem teszi kötelezővé, de a védettség megszerzését a legfontosabb védelmi eszköznek tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót a védőoltás mielőbbi felvételére ösztönöz. Ezt tekintsék lelkiismereti kötelességnek.
  2. A beoltottság hiányára való hivatkozással a Főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban álló személy nem mentesülhet a kötelezettségek teljesítése alól.
  3. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  4. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  5. A maszk viselése a Főiskola egész területén kötelező. Nem kötelesek maszkot viselni
   1. ügyfélfogadáson kívül az irodahelyiségek munkatársai;
   2. tanóra közben az előadó vagy a hozzászóló személy;
   3. étkezés célját szolgáló helyiségben az ott éppen étkező személy.
  6. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  7. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  8. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  9. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  10. A koronavírus fertőzés gyanújával vagy tényleges megbetegedéssel távol maradók, illetve a karanténra kötelezettek kötelesek bejelenteni távolmaradásuk okát és időtartamát a fotitkar [at] sapientia.hu (fotitkar[at]sapientia[dot]hu) címen.
  11. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. aki az à la carte kurzusra  jelentkezik, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. aki meghirdetett rendezvényre érkezik, jelen utasítás 11. pontjának betartásával,
   5. ama bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik. A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  12. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló, a Főiskola területére a 4.10. pont alpontjaiban felsorolt céllal belépett személynek az eseményt követően el kell hagyni a Főiskola épületét.
  13. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  14. A lépcsőház, a lépcsőkorlát, a mosdók, valamint a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 3. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév tavaszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 4. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 5. Hallgatói ügyintézés
  1. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 6. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 7. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2022. január 24-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.