Rektori utasítások

2022

2021

R-2/2021 (VIII.25.)

2/2021. számú (VIII.25.) rektori utasítás ​​​​​​​a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezése, különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

2/2021. számú (VIII.25.) rektori utasítás

a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezése,

különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül a 7/2020. (XI.11.) számú módosított rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány negyedik hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.

 

 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola a legfontosabb védelmi eszköznek a védettség megszerzését tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót ösztönöz a védőoltás mielőbbi felvételére.
  2. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  3. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  4. A maszk viselése nem kötelező. A maszk viselése nem tiltható meg.
  5. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  6. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  7. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztés, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  8. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  9. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik.
    A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  10. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  11. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  12. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontja

A közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:

 

 1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  1. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  2. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  3. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 2. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedések

A 2021/2022. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:

  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 1. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 2. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 3. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 4. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2021. augusztus 25-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2021. augusztus 25.

 

                                                      Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB

                                                                      rektor

 

R-2/2021 (VIII.25.)

R-1/2021 (VIII.16.)

1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról

1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás

a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról

 

Tekintettel arra, hogy a Főiskola működését lehetővé tevő, nem normatív támogatások kifizetése az intézményen kívül álló okok miatt késedelmet szenved, összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.6.2. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel, különös tekintettel az 1.2.6.2. § (1) bekezdés q) és r) pontokban foglaltakra, az alábbiakat rendelem el:

 

A folyamatos működés fenntartása érdekében 2021. augusztus 17-től

 1. a Főiskola részéről csak korábbi szerződésen, megállapodáson alapuló kifizetés eszközölhető.
 2. Minden pénzügyi kötelezettséggel járó, az 1. ponttól eltérő, azaz új megállapodás, szerződés és kapcsolódó kifizetés csak a Főiskola gazdasági igazgatójának előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.
 3. A Főiskola Gazdasági Osztályán csak olyan számla fogadható be, és teljesíthető pénzügyileg, melyet a Főiskola gazdasági igazgatója aláírásával ellenjegyez, illetve utalványoz. Az ellenjegyzés, illetve utalványozás feltétele, hogy a számlát a Főiskola gazdasági rendjének megfelelő döntés, illetve szerződés ellenőrizhető módon támassza alá, és a számla megfeleljen a jogszabályi feltételeknek.

A gazdasági igazgató távolléte esetén a számlákat a Főiskola rektora ellenjegyzi, illetve utalványozza.

Jelen utasítás a finanszírozási és gazdálkodási helyzet rendeződésééig, illetve visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2021. augusztus 16.

 

                                                                                   Fehérváry Örs Jákó

                                                                                              rektor

 

R-1/2021 (VIII.16.)

2020

R-7/2020 (XI.11.)

7/2020 (XI.11.) számú rektori utasítás az oktatásról és az intézményi működésről a veszélyhelyzet második hullámában

Csatolmány
R-7-2020.pdf (416.7 KB)

R-6/2020 (XI.06.) hatályon kívül helyezve

6/2020 (XI.06.) számú rektori utasítás a nappali tagozatos képzéseken való oktatásról és a hivatali munka rendjéről (hatályon kívül helyezve)

Csatolmány
R-6-2020_2.pdf (304.48 KB)

R-5/2020 (Xl.03.) hatályon kívül helyezve

R-4/2020 (IX.04.)

R-3/2020. (VIII.25.)

R-2/2020. (VI. 19.)

R-1/2020. (III.11.)

2019

R-2/2019. (VIII.30.)

2/2019. (VIII.30.) számú rektori utasítás az önköltségek és szolgáltatási díjak mértékéről a 2020/21. tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2020/21. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Vendéghallgatói résztanulmányok

Ft / kredit

Vendéghallgatói résztanulmányok díja

5 000

 

 

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000 (ELTE?)

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

II. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

III. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

IV. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

V. évfolyam

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – erkölcstan– és etikatanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – informatikatanár szakpár

365 000

 

 

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

10 000

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség-befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

 

 

R-1/2019. (VI.5.)

1/2019. (VI.5.) számú rektori utasítás a Felvételi Bizottságban résztvevő hallgatói képviseletéről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjének 3.2.14. (3) bekezdése szerint a nappali tagozatos képzésekre jelentkezők számára szervezett felvételi vizsgán a Felvételi Bizottságban előírt hallgatói képviselet úgy valósul meg, hogy a mindenkori bizottságban 1 fő hallgatói képviselő kap helyet.

 

Budapest, 2019. június 5.

2018

R-3/2018. (XII.18.)

3/2018. (XII.18.) számú rektori utasítás a tandíjak és térítési díjak mértékének módosa 2019/20. tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében a 389/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról) 1. melléklete, továbbá a 87/2015. Kormányrendelet (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 50. § (1) bekezdés b) pontja szerint az 2/2018. (IX.19.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2019/20. tanévre a következőképpen módosítom, továbbá a térítési díjakat az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

275 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2018. december 18.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM

rektor 

R-2/2018. (IX.19.)

2/2018. (IX.19.) számú rektori utasítás a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2019/20. tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2019/20. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

275 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2018. szeptember 19.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM

rektor

R-1/2018. (V.2.)

1/2018. (V.2.) számú rektori utasítás mentortanárok és szaktárgyi konzulensek díjazásáról

2018 szeptemberétől az osztatlan tanárképzés összefüggő egyéni gyakorlatának mentortanárai a Sapientia Főiskolától bruttó 120.000 Ft/félév díjazásban részesülnek.

A szaktárgyi konzulens díjazása bruttó 20.000 Ft/félév lesz.

 

 

Budapest, 2018. május 2.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM

rektor

2017

R-3/2017. (X.10.)

3/2017. (X.10.) számú rektori utasítás a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2018/19. tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2018/19. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 


I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Gyakorlatvezető mentortanár

130 000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000


III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott)

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2017. október 10.

R-2/2017. (IX.04.)

2/2017. (IX.04.) számú rektori utasítás A saját kiadású kiadványok értékesítési folyamatáról szóló 6/2016. (IX. 12.) sz. rektori utasítás módosítása, egységes szerkezetben

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak, elsősorban jegyzetként a hallgatók részére történő értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvek/kiadványok listáját és az érvényesítendő egységárakat a jelen utasítás 1. mellékletét képező – a Főiskola könyvkiadásáért felelős tipográfusa által szükség szerint aktualizált – lista tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát/nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola könyvkiadása során előállított könyvek egy részét saját könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, melyről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola gazdasági osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla és nyugta tömböket. (2. melléklet)

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, melynek nyilvántartása a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra.

 

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki.

 

1. Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van)

a nyugta kibocsátójának neve ((Főiskola (kibocsátó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak))

a nyugta első rovatában, az étékesített termék megnevezése, mögötte a jegyzetet jelölő „jegyzet” megjegyzés

a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (Az 1. mellékletben szereplő összeg kerül a nyugtára!)

a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatokat, pl. könyv címe, azonban azok feltüntetése nem mehet az áttekinthetőség rovására.

 

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugta tömbbel (melléklet) és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben. (3. melléklet)

 

2. Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített)

a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

vevő neve, címe

a fizetés módja: készpénz

a teljesítés időpontja (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

a számla kelte (Készpénzes számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával)

a fizetés határideje (a számla keltével egyező)

az értékesített termék megnevezése, mögötte a jegyzetet jelölő „jegyzet” megjegyzés

a számlán olvashatóan az alábbi szöveget kell feltüntetni az ÁFA kulcs mezőnél:„AAM a 85.§ (1) alapján

mennyiségi egysége (db, pld.)

mennyisége

egységára – (Az 1. mellékletben megjelölt összeg)

értéke (a mennyiség és az egységár szorzata)

 

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A könyvek/kiadványok a fenti szabályok betartása mellett esetenként a könyvtártól eltérő helyszínen is, alkalmi, „mozgó” árusítással is értékesíthetők.

A Főiskola ÁFA besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének biztosítása érdekében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

Budapest, 2017. szeptember 4.

R-1/2017. (VII.06.)

1/2017. (VII.06.) számú rektori utasítás Etikatanári kiegészítő képzésről a 2017/18. tanévben

A jelentkezők kevés száma miatt esti tagozaton az Etikatanári kiegészítő képzést a 2017/18. tanévben nem indítjuk.

 

 

Budapest, 2017. július 6.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM

rektor

 

2016

R-10/2016. (XII.12.)

10/2016. (XII.12.) számú rektori utasítás a tandíjak és térítési díjak mértékének módosításáról a 2017/18. tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján a 9/2016. (XI.25.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak és térítési díjak mértékét a 2017/18. tanévre a következőképpen módosítom:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

400 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár / informatikatanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

140 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Gyakorlatvezető mentortanár

130 000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200 000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott)

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155 000

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

160 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

 

Késedelmi díjak

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2016. december 12.

R-9/2016. (XI.25.)

9/2016. (XI.25.) számú rektori utasítás a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2017/18. tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2017/18. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

380 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár / informatikatanár szakpár

390 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

140.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155.000

Teológia MA

185.000

Tanárképzés osztatlan MA

300.000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

160.000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

 

Késedelmi díjak

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2016. október 18.

R-8/2016. (X. 21.)

8/2016. (X.21.) számú rektori utasítás a Fortitudo Ösztöndíj módosításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében a 3/2015. (IX.1.) számú rektori utasításban alapított Fortitudo Ösztöndíjat a következőképpen módosítom:

 

1.§ A szociálisan rászoruló önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók támogatására megalapítom a Fortitudo Ösztöndíjat.

 

2.§ (1) Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a) aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b) aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c) akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d) akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják,

e) aki az adott szakon folytatott tanulmányai során a Képzésmentő Ösztöndíjban nem részesült.

(2) Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

(3) A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

(4) A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50 vagy 80%-a, amelytől a Rektor – különösen indokolt estben – eltérhet.

(6) A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. (7) A Fortitudo Ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet sem részletfizetési kedvezményben, sem a Képzésmentő Ösztöndíjban.

(8) Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

(9) Az ösztöndíj forrását a mindenkori hallgatói befizetések meghatározott százaléka és az erre a célra esetlegesen kapott egyéb források képezik. A hallgatói befizetések e célra fordítandó százalékos arányáról a rektor évente határoz.

 

3. § A jelen utasítás 2017. február 1-jén lép hatályba.

R-7/2016. (X. 12.)

7/2016. (X.12.) számú rektori utasítás

az 1/2016. (I.5.) számú, „a Főiskola által éves Budapest BKK bérlet formájában adható béren kívüli juttatásról” rektori utasítás

hatályon kívül helyezése

 

2016. június 7-én az Országgyűlés elfogadta a 2017. évre érvényes cafeteria szabályozást, mely szerint szigorodtak a béren kívüli juttatások után fizetendő közterhek. A Főiskola által eddig juttatott BKK bérlet típusú juttatás kikerült a támogatott adózás mellett nyújtható juttatások köréből.

A Főiskola, gazdasági helyzetére való tekintettel, az új adóterhet nem tudja vállalni, ezért a 2017. évre a budapesti BKK bérletet nem tudja biztosítani.

A fentiekre tekintettel, 2017. január 1-i hatállyal az 1/2016. (I.5.) sz. rektori utasítást („1/2016. (I.5) számú rektori utasítás a Főiskola által éves Budapest BKK bérlet formájában adható béren kívüli juttatásról”) hatályon kívül helyezem.

A 2016. évben biztosított BKK bérletek lejáratukig felhasználhatóak.

 

Budapest, 2016. október 12.

R-6/2016. (IX. 12.)

6/2016. (IX.12.) számú rektori utasítás a saját kiadású kiadványok értékesítési folyamatáról

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak elsősorban jegyzetként a hallgatók részére történő értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvek listáját és az érvényesítendő egységárakat a jelen utasítás 1. mellékletét képező – a Főiskola könyvkiadásáért felelős tipográfusa által szükség szerint aktualizált – lista tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát, illetve nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola által kiadott könyvek egy részét saját Könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, amiről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola Gazdasági Osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket. (2. melléklet)

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, nyilvántartásuk a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra.

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki.

1.  Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

– a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

 a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van)

 a nyugta kibocsátójának neve (Főiskola (kibocsátó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

 a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (Az 1. mellékletben szereplő összeg kerül a nyugtára)

 a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatok, pl. könyv címe, nem mehetnek az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugtatömbbel (melléklet), és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben. (3. melléklet)

2. Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített)

– a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

 vevő neve, címe

 a fizetés módja: KÉSZPÉNZ

 a teljesítés időpontja (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

 a számla kelte (Készpénzes számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával)

 a fizetés határideje (a számla keltével egyező)

 az értékesített termék megnevezése

 ÁFA kulcs („AM” írandó a számlára, mivel a Főiskola alanyi ÁFA-mentes)

 mennyiségi egysége (db, pld.)

 mennyisége

 egységára – (Az 1. mellékletben megjelölt összeg)

– értéke (a mennyiség és az egységár szorzata)

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A könyvek a fenti szabályok betartása mellett esetenként a könyvtártól eltérő helyszínen is, alkalmi, „mozgó” árusítással is értékesíthetők.

A Főiskola ÁFA besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének védelmében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

Budapest, 2016. szeptember 6.

R-5/2016. (VIII. 15.)

5/2016. (VIII.15.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékének módosításáról a 2016/17-es tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében az 50/2008. (III.14.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról) 2. melléklete, továbbá a 87/2015. Kormányrendelet (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 50. § (1) bekezdés b) pontja szerint az 7/2015. (XII.23.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2016/17-es tanévre a következőképpen módosítom, továbbá a térítési díjakat az alábbiak szerint határozom meg:

 

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155.000

Teológia MA

185.000

Tanárképzés MA (osztott)

185.000

Tanárképzés osztatlan MA

300.000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA

140.000

Teológia MA

160.000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

130.000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

1 400

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Neptun-kód /géptermi kód ismételt kiadásának díja

Neptun-jelszó megváltoztatásának díja

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

R-4/2016. (VII. 29.)

4/2016. (VII.29.) számú rektori utasítás rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 13. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. §

(1) 2016. július 1-től 2016. szeptember 31-ig Dr. Szatmári Györgyi (szül. idő: 1966. december 4. an: Nedeczki Edit) rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2016. július 1-től 2016. szeptember 31-ig a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

 

2. §

A jelen utasítás 2016. július 1-én lép hatályba.

R-3/2016 (IV. 26.)

3/2016. (IV.26.) számú rektori utasítás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Házirendjéről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az alábbiakban határozom meg a Főiskola házirendjét.

1. Belépés

A Főiskolával hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban állók az épületbe csak belépőkártyával léphetnek be. A tanulmányok, illetve a munkaviszony megkezdésekor minden hallgató és munkatárs névre szóló belépőkártyát kap, amelyet a jogviszony megszűnésekor köteles visszaszolgáltatni. 

Külső látogatóknak a portán kell feliratkozniuk, ahol személyazonosságuk igazolásával közölniük kell nevüket és jövetelük célját. A beléptető rendszer nyilvántartja az épületben tartózkodó személyeket.

Az épület munkanapokon 7:00-21:30 óráig tart nyitva. A Főiskola vezetői kivételével más időpontban – a nyilvános előadásokon kívül – csak a vezetőség valamely tagjának engedélyével lehet az épületben tartózkodni. 

A könyvtárba érkező személyeknek a könyvtár zárását követően el kell hagyniuk az épületet. A könyvtár látogatói az oktatói helyiségeket és tantermeket nem látogathatják. A könyvtár nyitvatartási idejét külön hirdetményben tesszük közzé.

2. Viselkedés

A Főiskola területén – különösképpen a kápolnában – elvárt az intézmény szellemiségéhez igazodó, kulturált viselkedés.

3. Állagmegóvás

A Főiskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

Fokozottan vigyázzunk a tisztaságra az egész épületben, de különösen a tantermekben és a mellékhelyiségekben! Kerülendő mindenfajta rongálás (firkálás és falragasz is ennek minősül). Aki ilyennek tanúja, köteles felhívni az illetők figyelmét e szabály megtartására, és a rongálás tényét a Tanulmányi Osztályon jelenteni.

Törekedjünk az energia- és víztakarékosságra!

A Főiskola területén be kell tartani a tűzrendészeti szabályzatot, továbbá füst vagy tűz észlelése esetén azonnal értesíteni a portát és elhagyni az épületet. Tűz esetén a lift használata tilos.

Saját elektromos berendezések és készülékek használata a tűzesetek megelőzése érdekében csak a Tűzrendészeti Szabályzatban előírtaknak megfelelően megengedett.

4. Hirdetmények

A hirdetőtáblákon hirdetmények elhelyezésére és eltávolítására csak a Rektori Titkárság és a Tanulmányi Osztály jogosult.

A hallgatók csak a HÖK hirdetőtábláin helyezhetnek el hirdetményt, a HÖK által megjelölt rendben.

5. Őrizet

A Főiskola nem vállal felelősséget a hallgatók és a látogatók értéktárgyaiért.

Minden hallgató kaphat egy szekrényt személyes tárgyainak őrzésére. Szekrénykulcs a HÖK-irodán igényelhető, az ott megjelölt összeg letétbe helyezésével. A kulcsot a tanév végén vissza kell szolgáltatni, ekkor a letétbe helyezett összeget visszakapja a hallgató.

A porta semmit nem vehet át továbbításra vagy megőrzésre. Belső küldemények továbbítására a porta melletti levelesláda-rendszer, illetve a 2. emeleti zsibongóban elhelyezett hallgatói átadópont szolgál. Az itt elhelyezett küldeményekért a Főiskola felelősséget nem vállal.

6. Felvonók használata

Az épületben lévő felvonókat csak a Főiskola oktatói és dolgozói használhatják, a hallgatók és a látogatók csak indokolt, kivételes esetben. Akinek az egészségügyi állapota szükségessé teszi, a Tanulmányi Osztályon kérelmezheti a lifthasználatot.

7. Dohányzás

Az épület egésze füstmentes terület. Dohányozni csak az erre kijelölt területen szabad.

8. Számítógépterem

Minden munkatárs és aktív státuszú hallgató jogosult a számítógépterem használatára. A gépteremben az ott érvényben lévő házirendet be kell tartani.

A gépek etikailag kifogásolható és a Főiskola szellemiségével nem összeegyeztethető használata a gépteremből való kizárást vonja maga után, ismételt esetben fegyelmi eljárás indul a hallgató ellen.

9. Hatályba lépés

A házirend 2016. május 1-vel lép hatályba.

10. A házirend vállalása

A jelen házirend vállalását hallgatói vagy munkavállalói jogviszonya kezdetén minden érintett a sajátkezű aláírásával igazolja.


Budapest, 2016. április 26.

R-2/2016 (I. 10.)

2/2016. (I.10.) számú rektori utasítás a Justitia Ösztöndíj alapításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

A nehéz élethelyzetben és anyagi körülmények között élő hallgatók támogatására megalapítom a Justitia Ösztöndíjat.

1. § A hallgató kérelmére vagy jutalomként − a Kar saját bevétele terhére − egyösszegű,
vagy legfeljebb egy tanulmányi félévre jutatott rendszeres támogatás nyújtható.

2. § (1) Támogatásban részesíthető az a nappali vagy esti tagozatos hallgató,

a) aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b) aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c) akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d) akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják.

(2) Az ösztöndíj iránti kérelmet a Rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

(3) A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

(4) A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott félévben e célra befolyó adományok összegének függvénye.

(6) Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

(7) Az ösztöndíj forrását a szociálisan rászoruló hallgatók támogatásának céljára esetlegesen kapott adományok képezik. Ezért az ösztöndíj meghirdetéséről a befolyó adományok függvényében a rektor félévente határoz.

 

3. § A jelen utasítás 2016. január 10-én lép hatályba.

R-1/2016 (I. 5.)

1/2016. (1.5.) számú rektori utasítás  a Főiskola által éves Budapest BKK bérlet formájában adható béren kívüli juttatásról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola munkavállalói részére - a mindenkori hatályos jogszabályok alapján - béren kívüli juttatás keretében az alábbiak szerint juttatható BKK Budapest bérlet.

A BKK bérlet kiadását az alábbiak szerint szabályozom:

1. A Főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére (40 óra/hét) biztosít a tárgyévre BKK Budapest bérletet (a továbbiakban Bérlet).

2. A részmunkaidős és hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottak részére Bérlet nem kerül megállapításra.

3. Bérletre való jogosultság a munkavállalói jogviszony alatt, új munkavállaló esetén a próbaidő leteltét követően áll fenn.

4. Nem jogosult az alkalmazott Bérlet igénybevételére az alábbi távoliét esetén, annak teljes tartamára: fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély folyósításának idejére.

5. Amennyiben a munkáltató a tárgyév kezdetén tudomással bír róla, hogy az 1. pontban Bérletre jogosult munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, vagy jogosultsága a 4. pontban leírtak miatt szünetel, csak az előre látható jogosultsági időre biztosítja a Bérletet.

6. A munkavállaló a részére biztosított Bérlet átvételét aláírásával igazolja, és egyúttal tudomásul veszi, amennyiben munkaviszonya megszűnik, vagy a 4, pontban szereplő távollét idejét tölti, az átvett Bérlet érvényességi időszakából a számára nem jogosult időszaknak megfelelő arányos összeg megtérítését a Főiskola igényelheti.

7. A 4. pontban meghatározott távoliét esetén a bérlethez való jogosultság az arra okot adó körülmény bekövetkezésének kezdő napjától szűnik meg és a körülmény megszűnését követő naptól áll fenn újra.

Jelen utasítás rendelkezéseit évente a munkáltató felülvizsgálja és a juttatások mértékét ennek megfelelően állapítja meg.

Jelen utasítás 2016. január 5-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

2015

R-7/2015. (XII. 23.)

7/2015. (XII.23.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékének módosításáról a 2016/17-es tanévre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében az 50/2008. (III.14.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról) 2. melléklete szerint az 5/2015. (X.5.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2016/17-es tanévre a következőképpen módosítom:

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:

I. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

II. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

165.000

Teológia MA

225.000

Tanárképzés MA (osztott)

205.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

305.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

320.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

215.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

 

III. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

190.000

Tanárképzés MA (osztott)

190.000

Tanárképzés osztatlan MA

305.000

 

IV. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA

145.000

Teológia MA

165.000

 

V. évolyam

Szak

Ft/félév

Teológia MA

135.000

 

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

R-6/2015. (XI. 25.)

6/2015. (XI. 25.) számú rektori utasítás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015. 09. 01. előtt indított és 2015. 08. 15. után még nyitott képzéseihez tartozó mintatantervek rendkívüli módosításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VI. könyve (Hallgatói Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 348. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

1. §  Ezúton elrendelem a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015. 09. 01. előtt indított és 2015. 08. 15. után még nyitott képzéseihez tartozó mintatantervek rendkívüli módosítását, hogy azok megfeleljenek a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (1) bekezdése és a 108. § 47. pontja által előírtaknak.

2. § A jelen utasítás 2015. december 1-jén lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

R-5/2015. (X. 5.)

5/2015. (X.5.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékéről a 2016/17-es tanévben

Módosítva a 7/2015. (XII.18.) számú rektori utasításban!

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2016/17-es tanévre az alábbiak szerint határozom meg:
Beiratkozási díj: 12.000 Ft (tanulmányok elején, egyszeri alkalommal)

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:
I. évfolyam

 

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000


II. évfolyam:

 

 

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

165.000

Teológia MA

225.000

Tanárképzés MA (osztott)

205.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

305.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

320.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

215.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000


III. évfolyam:

 

 

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

190.000

Tanárképzés MA (osztott)

190.000

Tanárképzés osztatlan MA

305.000


IV. évfolyam:

 

 

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

145.000

Teológia MA

165.000


V. évfolyam:

 

 

 

Szak

Ft/félév

Teológia MA

135.000

 Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

R-4/2015. (IX. 1.)

4/2015. (IX. 1.) számú rektori utasítás a Képzésmentő Ösztöndíj létrehozásáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

Azon önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) legfeljebb öt tanegysége hiányzik, létrehozom a Képzésmentő Ösztöndíjat.

1.   Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a)   aki a képzésmentő ösztöndíjra irányuló kérelmet benyújtotta,

b)   aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

c)    aki az adott képzés képzési mintatantervében rögzített képzési idejét túllépte,

d)   akinek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) 5 vagy annál kevesebb tanegysége hiányzik,

e)   aki az adott szakon folytatott tanulmányai során képzésmentő ösztöndíjban még nem részesült.

2.   Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3.   Az ösztöndíj mértéke az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50%-a.

4.   A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A képzésmentő ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet részletfizetési kedvezményben.

5.   Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

R-3/2015 (IX. 1.)

3/2015. (IX.1.) számú rektori utasítás a Fortitudo Ösztöndíj alapításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

A szociálisan rászoruló önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók támogatására megalapítom a Fortitudo Ösztöndíjat.

1.   Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a)   aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b)   aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c)    akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d)   akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják,

e)   aki az adott szakon folytatott tanulmányai során a Képzésmentő Ösztöndíjban nem részesült.

2.   Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3.   A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

4.   A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5.   Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50 vagy 100%-a.

6.   A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A Fortitudo Ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet sem részletfizetési kedvezményben, sem a Képzésmentő Ösztöndíjban.

7.   Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

8.   Az ösztöndíj forrását a mindenkori hallgatói befizetések meghatározott százaléka és az erre a célra esetlegesen kapott egyéb források képezik. A hallgatói befizetések e célra fordítandó százalékos arányáról a rektor évente határoz.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

R-2/2015. (VIII. 15.)

2/2015. (VIII.15.) számú rektori utasítás a szakdolgozat terjedelmére vonatkozóan

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének III. számú mellékletére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. §

Az osztatlan tanárképzésre a szakdolgozat terjedelmét illető szabályzati követelmények közül (Dolgozatírási Szabályzat 10. o.) az az előírás vonatkozik, miszerint mesterképzésen 50-80 oldal a követelmény.

2. §

A jelen utasítás 2015. augusztus 26-án lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

R-1/2015. (VIII. 14.)

1/2015. (VIII.14.) számú rektori utasítás rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 13. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

1. §

(1) A 2015/16-os tanévben Dr. Szatmári Györgyi (szül. idő: 1966. december 4. an: Nedeczki Edit) rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2015. szeptember 1-től, 2016. június 30-áig a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

2. §

A jelen utasítás 2015. augusztus 14-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor