Rektori utasítások

5/2023. (IX.01.) számú rektori utasítás
aláírási jogosultságról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.5.1. § (3) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.


1. § 2023. szeptember 1-től Hernádyné Szemere Rita (szül. hely, idő: Budapest, 1971. 07. 01.; an: Egyed Katalin) főtitkár jogosult a rektor nevében aláírni az alábbi dokumentumokat:

 • hallgatói képzési szerződés,

 • felnőttképzési szerződés.

 2. § A jelen utasítás 2023. szeptember 1-én lép hatályba.

Dr. Fehérváry Örs Jákó
rektor

4/2023. (V.22.) számú rektori utasítás
a mesterséges intelligencia használatáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.4.3. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § A Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.1.4.1. § (1) bekezdése előírja, hogy a „hallgató tanulmányi kötelezettségeit részben önálló írásbeli munka (szemináriumi dolgozat, egyéb beadandók, szakdolgozat) elkészítésével teljesítheti. Ennek során a hallgató idegen szellemi alkotást jogtalanul nem használhat fel.” A mesterséges intelligencia segítségével készített dolgozat nem számít önálló munkának, így a plágiummal azonos elbírálás alá esik.

 

2. § Jelen utasítás 2023. május 22-én lép hatályba.

 

Budapest, 2023. május 22.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor 

3/2023. (V.22.) számú rektori utasítás
az Év Legjobb Szakdolgozata-díj kiírásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.4.3. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § Azt a szakdolgozatot, amelyre a témavezető és az opponens is jelest adott, és amelyet a hallgató is jelesre védett meg, javasolni lehet az Év Legjobb Szakdolgozata-díjra.

2. § (1) A javaslatot írásban kell benyújtani, a témavezetőnek és az opponensnek is alá kell írnia.

(2) A javaslatokat legkorábban a záróvizsga eredményhirdetése után, legkésőbb a záróvizsga-időszak utolsó napján 18:00 óráig lehet benyújtani.

3. § (1) A javaslatokat a Tanulmányi Osztály összegzi.

(2) A díjra javasolt szakdolgozatok elbírálásához a Tanulmányi Osztály vezetője felkér három olyan oktatót, aki egyik javasolt dolgozatnál sem volt témavezető vagy opponens.

4. § A januárban védett és a díjra javasolt szakdolgozatokat is a júniusi záróvizsga-időszakban bíráljuk el.

5. § (1) A nyertest a tavaszi félév diplomaosztó ünnepségén hirdetjük ki.

(2) A nyertes oklevelet és pénzjutalmat kap. Továbbá dolgozata megjelenik a Főiskola Sapientiana nevű folyóiratában.

6. § Jelen utasítás 2023. május 22-én lép hatályba.

 

 

Budapest, 2023. május 22.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor 

2/2023. (III.28.) számú rektori utasítás
rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.5.1. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § (1) 2023. április 10–30. Dr. Bagyinszki Péter (szül. hely, idő: Budapest, 1970. 07. 01.; an: Orosz Anna) oktatási és kutatási rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2023. április 10–30. a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

 

2. § A jelen utasítás 2023. április 10-én lép hatályba.

1/2023. (I.05.) számú rektori utasítás

a nyelvvizsga hiányában kiállítandó oklevelekről

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A 2022. december 20-án hatályba lépett a felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 39.§ rendelkezése alapján nyelvvizsga megléte nélkül megkapják oklevelüket azok a hallgatók, akik

 • 2021. augusztus 31-ét követően tettek sikerese záróvizsgát, de nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket,
 • 2022/2023. tanév I. (őszi) félévének záróvizsga-időszakában sikeres záróvizsgát tesznek,
 • 2022/2023. tanév II. (tavaszi) félévének záróvizsga-időszakában sikeres záróvizsgát tesznek.

8/2022. (XII.15.) számú rektori utasítás

az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés és a Szupervizor szakirányú továbbképzés önköltségi díjának mértékéről

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés és a Szupervizor szakirányú továbbképzés önköltségi díjának mértékét az alábbiak szerint határozom meg:

Képzés önköltsége

Ft / félév

Antalfai fejlesztő művészetterapeuta szakirányú továbbképzés

230 000

Szupervizor szakirányú továbbképzés

280 000

 

7/2022. számú (X.17.) rektori utasítás

energiatakarékossági intézkedések bevezetéséről

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Kulturális és Innovációs Minisztérium ajánlása alapján a hatékonyabb energiafelhasználás, azaz a földgázfogyasztás 25 százalékos, valamint a villamosenergia-fogyasztás lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében az alábbiakat rendelem el.

 

I. Energiatakarékossági felelős kijelölése

Dr. Kutassy Jenő gazdasági igazgatót kijelölöm energiatakarékossági felelősnek, akinek feladata

 1. kapcsolatot tartani az egyes szervezeti egységekkel, a Piarista Tartományfőnökséggel és a Piarista Nonprofit Kft.-vel, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériummal,
 2. az intézményen belül érvényesíteni a jelen dokumentumban megfogalmazott intézkedési tervet,
 3. nyomon követni az energiafelhasználást és meghatározott időszakonként jelentést adni a földgáz- és villamosenergia-fogyasztás aktuális állásáról.

II. Központi intézkedések

 1. A fűtési időszakban 20 Celsius-fokot nem haladhatja meg a léghőmérséklet az oktatás és munkavégzés céljára szolgáló helyiségekben. A közlekedő és mellékhelyiségekben legfeljebb 16 Celsius-fok lehet.
 2. A tavaszi időszakban korlátozzuk a helyiségek hűtését:
  1. a hűtőberendezések csak a nyári időszakban (2023. június 1. – szeptember 1.) működhetnek,
  2. a belső hőmérséklet nem hűthető 26 Celsius-fok alá.
 3. 2022. november 7-i kezdettel a Főiskola radiátoros központi fűtési rendszerét péntektől hétfőig leállítjuk.
 4. A főiskolai használati melegvíz hőmérsékletét 40 Celsius-fokra állítjuk be.
 5. A lépcsőházban mozgásérzékelő rendszert szerelünk fel, az épület minden helyiségében energiatakarékos izzókat használunk.
 6. A számítógépeket energiatakarékos üzemmódra állítjuk be!
 7. A lifthasználatot korlátozzuk.
  1. A lift csak érintőkártyával használható az oktatók és munkatársak számára.
  2. A hallgatók – indokolt egészségügyi esetben – kérhetik a lift használatát. A kérelmet e-mailben a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu (tanulmanyi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) címre kell benyújtani.
  3. Mindenkitől kérjük azonban, hogy lehetőség szerint a lépcsőt vegye igénybe.
 8. A Főiskola épületében tájékoztató feliratokat helyezünk el, hogy segítsük a munkatársakat és hallgatókat az intézkedések minél hatékonyabb betartásában.

II. Személyes felelősségvállalást és közreműködést érintő utasítások

A Főiskola energiamegtakarítási célkitűzéseinek megvalósítása érdekében nyomatékosan kérem az alábbiak betartását:

 1. Ne használjunk alternatív fűtőeszközöket – pl. légkondicionáló berendezést, olajradiátort, hősugárzót!
 2. Távozáskor kapcsoljuk le a villanyt az irodákban, a tantermekben és a folyosókon!
 3. Ne használjunk villanyt, amennyiben a nappali fény a munkavégzéshez elegendő és megfelelő megvilágítást biztosít!
 4. Áramtalanítsuk az üres vagy nem használt hűtőszekrényeket!
 5. Munkaidő után kapcsoljuk ki a fénymásoló berendezéseket, az irodai gépeket, a távelérésben nem használt személyi számítógépeket és egyéb elektronikai eszközöket!
 6. Távolítsuk el a konnektorokból az elektromos töltőket, csatlakozókat, ha használaton kívül vannak!
 7. Ne használjunk egyéni háztartási eszközöket!
 8. Ne a főiskolai hálózatról töltsük a nem munkavégzéshez szükséges eszközöket!
 9. Többször, rövid ideig szellőztessünk, hogy elkerüljük a helyiségék kihűlését!
 10. Az indokolatlan energiaveszteséggel járó műszaki, gépészeti hibákat azonnal jelentsük be a gazdasagi.osztaly [at] sapientia.hu (gazdasagi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) címen!

III. Munkavégzés az őszi félévben

 1. A hétfői és pénteki nappali tagozatos órarendi órákat az oktatókkal egyeztetve átszervezzük a keddtől csütörtökig tartó időszakra, vagy online tartjuk meg.
 2. Esti tagozaton megtartjuk az órákat jelenléti formában.
 3. A Könyvtár szolgáltatásai személyesen az alábbi rend szerint vehetők igénybe:
  1. keddtől csütörtökig 9:00-16:00,
  2. 2022. november 4-én, 11-én, 25-én és december 2-án, pénteken 14:00-16:00,
  3. 2022. november 5-én, 12-én, 26-án és december 3-án, szombaton 11:30-14:30.
 4. Az esti tagozatos hallgatók számára szükséges szakirodalmat – szerdai leadási határidővel – a Könyvtár munkatársai összegyűjtik, hogy a hétvégi nyitvatartási időben a Könyvtár recepcióján átvehessék.
 5. A pénteki oktatói kutatónap programjait és a 2022. december 20-i oktatói-munkatársi lelki napot lokális fancoil fűtés alkalmazásával megtartjuk.
 6. A nem oktató munkatársak keddtől csütörtökig jelenléti formában végzik munkájukat. A hétfői, pénteki és esetleges szombati munkavégzés formáját a szervezeti egység vezetője határozza meg.
 7. Az eddig befogadott terembérlési igényéket a költségnövekedés megtérítése mellett kiszolgáljuk.
 8. A helyiségeket péntektől hétfőig szükség esetén lokálisan, maximum 20 Celsius-fokos hőmérsékletre a fancoil fűtési rendszer segítségével fűtjük fel.

IV. Vizsgáztatás az őszi félévben

 1. A 2022/2023. évi őszi vizsgaidőszakot előrehozzuk – a nappali tagozatos tanítás mellett – 2022. december 10–19.
 2. Nyomatékosan kérjük az esti tagozatos hallgatók számára az elővizsgák biztosítását.
 3. 2022. december 20. – 2023. január 15. a Főiskola épületét bezárjuk, csak online lehet vizsgáztatni.
 4. 2023. január 16–28. személyes vizsgalehetőséget biztosítunk.
 5. A portfólióvédést 2023. január 14-ről áthelyezzük 2023. január 21-re.
 6. A 2023. január 24–25-i záróvizsgákat jelenléti formában tartjuk meg.

V. Munkavégzés és oktatás a tavaszi félévben

 1. A 2023. február 4-i diplomaosztó ünnepséget nem tartjuk meg. Az okleveleket személyesen lehet átvenni a Tanulmányi Osztályon, vagy ünnepélyes keretek között a 2023. júliusi diplomaosztó ünnepségen.
 2. A 2023. február 4-i félévkezdő szentmisét február 3-án, pénteken – a tanári konferencia után – 17:00 órai kezdettel ünnepeljük.
 3. A 2022/2023. év tavaszi félévét 2023. február 7-én, kedden kezdjük nappali tagozaton.
 4. Nappali tagozatos órarendi órákat kedd-szerda-csütörtöki napokra szervezzük.
 5. Esti tagozaton az első tanítási hétvége: 2023. március 3–4.
 6. Az esti tagozatos félévi beosztás az alábbiak szerint alakul:

péntek

szombat

megjegyzés

február 3.

február 4.

nincs tanítás

február 10.

február 11.

nincs tanítás

február 17.

február 18.

nincs tanítás

február 24.

február 25.

nincs tanítás

március 3.

március 4.

 

március 10.

március 11.

 

március 17.

március 18.

szombaton nincs tanítás

Sapientia Nap

március 24.

március 25.

 

március 31.

április 1.

 

április 7.

április 8.

nincs tanítás

nagyhét

április 14.

április 15.

 

április 21.

április 22.

 

április 28.

április 29.

 

május 5.

május 6.

 

május 12.

május 13.

 

május 19.

május 20.

 

 

 1. Amennyiben az energiahelyzet szükségessé teszi, a Rektor 2023. január 29. – március 15. elrendelheti a Főiskola épületében a fűtés leállítását és a távolléti oktatást.

VI. Zárszó

 1. A Főiskola energiatakarékos működése mindannyiunk közös felelőssége és ügye, ezért az energiamegtakarítással kapcsolatos javaslataikat gazdasagi.osztaly [at] sapientia.hu (gazdasagi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) címre várjuk.
 2. Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. október 20-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

6/2022. (X.03.) számú rektori utasítás

az önköltség  és  egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2023/24. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2022/23. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

Vendéghallgatói résztanulmányok Ft / kredit
Vendéghallgatói résztanulmányok díja                                                  5 000          
Óralátogatás                                          Ft / félév
Óralátogatási díj                                                                              15 000       
A képzés kezdetén fizetendő díjak                            Ft / alkalom
Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal 
(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)
12 000           
Beléptetőkártya használati díj 
(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)        
3 000
Diákigazolvány igénylés díja
 
0                      
Önköltségek nappali és esti tagozaton   Ft / félév
I. évfolyam Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA 140 000           
  Teológia MA 275 000
  Tanárképzés osztatlan MA
hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár
500 000
  Tanárképzés osztatlan MA
hittanár–nevelőtanár
160 000
  Tanárképzés osztott MA 
hittanár–nevelőtanár
155 000
  Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA 160 000
  Részismereti képzés (teológiai felkészítő) 120 000
  Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus 120 000
  Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó 120 000
  Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban 120 000
  Roma társadalomismeret 120 000           
Ismételt vizsgadíjak Ft / alkalom
Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)                             

 

3 000         

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)
Különeljárási díjak                                                                                                                                                                                Ft / alkalom               
Vizsgamulasztási díj
(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)                                       

 

 

 

 

3 000       

Felvett, de nem teljesített tanegység díja
(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)
Határidőn túli beiratkozási díj
Határidőn túli jelentkezés pedagógiai gyakorlatra
Adminisztrációs különeljárási díj
Felvételi és átvételi kérelem díja
Rektori méltányossági kérelem díja
6 000
Jogorvoslati kérelem díja
Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére
végzett hallgatók részére

3 000
6 000
Kreditigazolás díja tanegységleírással 10 000

Kredittúllépési díj
(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit 
+ 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért.)                                                         


2 000 / kredit      

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja Ft / alkalom
Tanegység-újrafelvétel díja
3 000
Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj 
(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

 

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja
Oklevélmásodlat kiállításának díja 6 000            
Késedelmi díjak Ft / alkalom
Határidőn túli önköltség-befizetési díj                                                    3 000           

 

5/2022. számú (VIII.22.) rektori utasítás

a pedagógiai gyakorlatok szervezésének eljárásrendjéről

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola az alábbi pedagógiai gyakorlatokat szervezi:

 

 1. katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
  1. kateketikai gyakorlat,
 2. teológia osztatlan mesterképzés
  1. kateketikai gyakorlat,
 3. hittanár-nevelőtanár (egy- és kétszakos) osztatlan mesterképzés
  1. pályaszocializációs gyakorlat
  2. csoportos tanítási gyakorlat,
  3. szaktárgyi tanítási gyakorlat,
  4. összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.
 4. hittanár-nevelőtanár osztott mesterképzés
  1. szaktárgyi tanítási gyakorlat,
  2. összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az adott gyakorlat célját, témáját és követelményeit a gyakorlathoz tartozó tanegységleírás tartalmazza.

A gyakorlatra a Neptunban meghirdetett kérvénnyel kell jelentkezni a gyakorlat teljesítését megelőző félévben.

Jelentkezési határidő:

 • a tavaszi félévben kezdődő gyakorlatra: október 15.
 • az őszi félévben kezdődő gyakorlatra: március 15.

A kérvény a Tanulmányok/Mintatanterv felületen a kiválasztott tanegységre kattintva érhető el.

A gyakorlatra történő jelentkezéskor a hallgatónak meg kell jelölnie a gyakorlat helyszínét, amelyet az érintett tanegység tanszéke jóváhagy.

A jóváhagyás után a hallgatónak 15 napon belül be kell nyújtania a tanszékre a gyakorló intézmény által kiállított befogadó nyilatkozatot.

Kivételt képeznek az alábbi esetek:

 •  Az osztatlan tanárképzés pályaszocializációs és csoportos tanítási gyakorlatára történő jelentkezéskor nem kell megjelölni a gyakorlat helyszínét. E két gyakorlat esetében a Főiskola jelöli ki a gyakorlóhelyet.
 • Az osztatlan teológus képzésre épülő hittanár-nevelőtanár mesterképzést kezdő hallgatónak az első félévre történő beiratkozáskor a regisztrációs időszak végéig kell jelentkeznie a szaktárgyi tanítási gyakorlatra,
 • Az Erasmus+ programban részt vevő és kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgatóra a fentektől eltérő szabályozás vonatkozhat.

A gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdésekkel a gyakorlatszervező munkatárshoz lehet fordulni a gyakorlatszervezes [at] sapientia.hu (gyakorlatszervezes[at]sapientia[dot]hu) címen.

A gyakorlatra történő jelentkezés határidejét elmulasztó hallgató 3.000.- Ft adminisztrációs díj ellenében a határidő utáni 15 napig élhet a pótjelentkezés lehetőségével. A pótjelentkezési időszakban az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díjat a Neptun automatikusan kiveti a hallgatóra.

Annak a hallgatónak, akinek az alábbi okokból meg kell ismételni a  gyakorlatszervezését,  3.000.- Ft adminisztrációs díjat kell fizetnie:

 • aki a gyakorlati helyszín véglegesítését követően az alábbi határidőig nem jelzi írásban a gyakorlatszervező munkatársnak, hogy a gyakorlatát nem kezdi meg:
  • őszi félévben kezdődő gyakorlat esetén augusztus 20-ig,
  • tavaszi félév kezdődő gyakorlat esetén január 20-ig,
 • aki neki felróható okból megszakítja gyakorlatát, és nem teljesíti azt az adott félévben.

Mentesül a hallgató a díjfizetési kötelezettség alól,

 • ha igazolt egészségügyi ok miatt nem tudja megkezdeni a gyakorlatát vagy befejezni az elkezdett gyakorlatot,
 • ha a gyakorlat teljesítésének félévéig nem tudta teljesíteni a gyakorlat megkezdéséhez szükséges tanegységi előfeltételeket.

Az adminisztrációs díjat a Tanulmányi Osztály munkatársa írja ki a Neptunban, a befizetési határidő minden esetben 30 nap.

Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. augusztus 22-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

4/2022. számú (VI.20.) rektori utasítás

az oktatók, mentortanárok és szaktárgyi konzulensek díjazásáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2022. szeptember 1-től az oktatókat, mentortanárokat és konzulenseket az alábbi díjazásban részesíti:

 

Díj neve

Díj mértéke (Ft)

óraadói díj

7.000.- / 45 perc

kiemelt óraadói díj*

8.500.- / 45 perc

vizsgadíj

700.- / hallgató

témavezetői díj

20.000.- / hallgató

opponensi díj

7.000.- / hallgató

záróvizsgáztatási díj

500.- / 15 perc

záróvizsga-elnök díja

500.- / 15 perc

mentori díj (pályaszocializációs gyakorlat)

40.000.- / csoport

mentori díj (csoportos tanítási gyakorlat)

40.000.- / csoport

mentori díj (szaktárgyi tanítási gyakorlat)

70.000.- / hallgató

mentori díj (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)

130.000.- / hallgató

konzulensi díj (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat)

70.000.- / hallgató

 

*Kiemelt óraadói díjat kapnak

 • ama szakterület óraadó oktatói, amelynek szokásos, piaci javadalmazási átlaga meghaladja a Főiskola óraadói díját (pl. pszichodráma vezetés, szupervízió), valamint
 • a Főiskola oktatási székhelyétől 100 km-nél távolabb lakó óraadó oktatók.

Jelen utasítás 2022. szeptember 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

3/2022. számú (III.7.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről szóló 1/2022. számú (I.24.) rektori utasítás módosításáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a 77/2022. (III. 4.) Kormányrendelet értelmében az alábbiak szerint módosítom a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről szóló 1/2022. számú (I.24.) rektori utasítást.

 1. Általános szabályok
  1. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  2. A maszk viselése a Főiskola területén nem kötelező, de nem tiltható meg. Enyhe légúti tüneteket mutató személyeknek nyomatékosan ajánlott.
  3. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére továbbra sem léphet be.
  4. A lépcsőház, a lépcsőkorlát, a mosdók, valamint a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás menete

A 2021/2022. tanév tavaszi félévében az Főiskola az oktatást jelenléti formában folytatja.

 1. Hallgatói ügyintézés

A hallgatói ügyintézés elektronikus úton és személyesen is történhet.

 1. Munkavégzési szabályok, működési kérdések

A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.

 1. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény szabadon tartható.
  2. A rendezvény szervezője belátása szerint alkalmazhat szigorúbb szabályokat, arról azonban a résztvevőket köteles előzetesen tájékoztatni.
 2. Zárórendelkezés

Jelen utasítás a kihirdetése napján, 2022. március 7-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2022. március 7.

Dr. Fehérváry Örs Jákó OSB

rektor 

2/2022. (III.7.) számú rektori utasítás a könyvértékesítésről és számlázásról szóló 2/2020. (VI.19.) számú rektori utasítás módosításáról

 

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvértékesítés folyamatának felelőse a Könyvtár mindenkori vezetője. Feladatai:

 • megvásárolható könyvek listájának összeállítása;
 • az érvényesítendő egységárak meghatározása és aktualizálása a gazdasági igazgatóval egyeztetve;
 • az aktuális adatok közzététele a Főiskola honlapján és szórólapokon;
 • kapcsolattartás az értékesítő partnerekkel.

 

 1. Könyvértékesítés a Főiskola épületében

A kiadványok árusítását a Könyvtár munkatársai végzik.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos, zárható helyen tárolni.

 

1.1. Árusítás a Könyvtár recepcióján

A kiadványok a Könyvtár nyitvatartási idejében a könyvtári recepción személyesen vásárolhatók meg 35 % kedvezménnyel.

 

1.2. Árusítás a Főiskola belső rendezvényein

A rendezvényeken történő könyvértékesítésről alkalmanként a Főiskola vezetősége dönt.

A Főiskola rendezvényeinek ideje alatt a könyvárusítás a rendezvény helyszínén valósul meg. A kiadványok 35 % kedvezménnyel vásárolhatók meg.

 

 1. Könyvértékesítés a Főiskola épületén kívül

A Könyvtár vezetője tájékoztatja a Főiskola vezetőségét a Főiskola épületén kívüli (a továbbiakban: külső) könyvértékesítési alkalomra szóló meghívásról és a részvétel feltételeiről:

 • helyszín;
 • árusítás ideje;
 • árusítás időtartama;
 • árusító stand bérleti díja;
 • árusításhoz szükséges humánerőforrás-szükséglet;
 • előre meg nem határozott, egyéb speciális körülmények.

A külső könyvértékesítési alkalmon való aktuális részvételről a Főiskola vezetősége dönt.

 

2.1. Előkészítés

A külső könyvértékesítés előkészítési feladatait a Könyvtár vezetője végzi:

 • egyeztetés a Főiskola érintett munkatársaival a rendezvény előtt egy hónappal;
 • az árusításra szánt könyvek példányszámainak összekészítése;
 • árjegyzék összeállítása;
 • reklámanyag összekészítése;
 • a könyvértékesítő munkatársak beosztásának elkészítése.

 

2.2. Árusítás

Az árusítás megszervezése a könyvtárvezető feladata. Amennyiben az árusítás nem megoldható kizárólag a Könyvtár munkatársainak bevonásával, az alábbi adminisztratív szervezeti egység munkatársai is részt vesznek a feladat elvégzésében:

 • Tanulmányi Osztály;
 • Kommunikáció;
 • Gazdasági Osztály;
 • Gondnokság.

A kiadványok eljuttatásában az árusítás külső helyszínére és a rendezvény végén vissza a Főiskolára a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

A munkanapokon a rendes munkaidőn túlnyúló, illetve a szabadnapra eső munkavégzés ellentételezéseként a Főiskola a munkatársaknak fizetett szabadidőt biztosít.

 

2.3. Elszámolás;

​​​​​​​2.3.1. Napi zárás

Az árusítás során az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos, zárható helyen tárolni.

A rendezvény minden napján záráskor az árusító munkatársnak a könyvek ellenértékét be kell hoznia a Főiskola épületébe és saját szervezeti egységének biztonságos, zárt helyén kell elhelyeznie.

A rendezvény végéig a könyvek ellenértékét el kell juttatni a Könyvtár vezetőjének.

 

​​​​​​​2.3.2. Rendezvény végi elszámolás

A rendezvény végső zárásakor a Könyvtár vezetője a számlatömböt, az összesítő bizonylatot (2. melléklet) a nyugtatömbbel és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra leadja a rendezvényt követő első munkanapon.

 

 1. Könyvértékesítés értékesítési partnereken keresztül

Az értékesítési partnerekkel a Könyvtár vezetője veszi fel és tartja fenn a kapcsolatot.

Az értékesítési partnerekkel a Főiskola bizományos szerződést köt, amely tartalmazza az együttműködés szabályait.

A kiadványok eljuttatásában az értékesítő partnerekhez a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

 

 1. A könyvértékesítés gazdasági folyamata

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát, illetve nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője részére. Az értékesített könyvek kiegyenlítése készpénzben vagy átutalással történhet, amiről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát vagy számlát bocsát ki.

A Főiskola Gazdasági Osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket.

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, nyilvántartásuk a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra (1. melléklet).

 

​​​​​​​4.1. Nyugta

A nyugtát a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. Kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

 • a nyugta kibocsátásának kelte (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva);
 • a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van);
 • a nyugta kibocsátójának neve (Főiskola – int kibocsátó – adatait tartalmazó bélyegzőlenyomattal ellátva);
 • a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke;
 • a nyugta kiállítójának aláírása.

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatok, pl. könyv címe, nem mehetnek az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot (2. melléklet) a nyugtatömbbel és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben.

 

​​​​​​​4.2. Számla

Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

​​​​​​​

​​​​​​​4.2.1. Készpénzfizetési számla

A készpénzfizetési számlát a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. A készpénzfizetési számlát az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 • számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített);
 • a számlát azonosító adatok (Főiskola – mint eladó – adatait tartalmazó bélyegzőlenyomattal ellátva);
 • vevő neve, címe, adószáma;
 • a fizetés módja: KÉSZPÉNZ;
 • a teljesítés időpontja (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva);
 • a számla kelte (készpénzfizetési számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával);
 • a fizetés határideje (a számla keltével egyező);
 • az értékesített termék megnevezése;
 • ÁFA kulcs („AM” írandó a számlára, mivel a Főiskola alanyi ÁFA-mentes)
 • mennyiségi egysége (db, pld.);
 • mennyisége;
 • egységára;
 • értéke (a mennyiség és az egységár szorzata).

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömb második példányát egy munkanapon belül el kell juttatni a Gazdasági Osztályra a NAV elektronikus rendszerén történő rögzítés céljából.

A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

 

​​​​​​​4.2.2. Átutalásos számla

Az átutalásos számlát a Gazdasági Osztály munkatársa állítja ki az alábbi esetekben:

 • postai vagy elektronikus úton történő megrendelés;
 • értékesítő partnerek fogyásjelentése;
 • folyóirat-előfizetés.

A Könyvtár vezetője postai vagy elektronikus úton történő megrendelés, valamint az értékesítő partnerek fogyásjelentése alapján egy munkanapon belül, a folyóirat-előfizetés esetében évente egyszer – április hónapban ­– jelzi a Gazdasági Osztálynak a számlakiállítás szükségességét, megadva az alábbi adatokat:

 • vevő neve, címe, adószáma;
 • az értékesített termék megnevezése;
 • mennyiségi egysége (db, pld.);
 • mennyisége;
 • egységára;
 • postaköltség.

A Gazdasági Osztály három munkanapon belül kiállítja a számlát és átadja a Könyvtár vezetőjének.

 

​​​​​​​4.2.2.1. Postai vagy elektronikus úton történő megrendelés

Postai vagy elektronikus úton történő megrendelés esetén a Könyvtár vezetője a kiállított számlát eljuttatja a megrendelőhöz. A számla kiegyenlítése után, amelyet a Gazdasági Osztály visszaigazol, a megrendelt kiadványokat a Könyvtár eljuttatja a megrendelőhöz.

A postázási folyamatban a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.

 

​​​​​​​4.2.2.2. Értékesítő partnerek fogyásjelentése

A Könyvtár vezetője eljuttatja a kiállított számlát az értékesítő partnereknek.

 

​​​​​​​4.2.2.3. Folyóirat-előfizetés

A Könyvtár vezetője eljuttatja a kiállított számlát az értékesítő partnereknek. A számla kiegyenlítése után, amelyet a Gazdasági Osztály visszaigazol, a megrendelt kiadványokat a Könyvtár eljuttatja a megrendelőhöz.

A postázási folyamatban a Gondnokság munkatársa nyújt segítséget.​​​​​​​

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A Főiskola ÁFA-besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének védelmében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

Budapest, 2022. március 7.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor

 

Melléklet:

 1. Nyomtatvány-átadásátvétel űrlap
 2. Nyugtaösszesítő

1/2022. számú (I.24.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév tavaszi félévének megszervezéséről

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanév tavaszi félévét az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

Jelen utasítás hatályba lépésével a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezéséről szóló 4/2021. számú (XI.04.) rektori utasítás hatályát veszti.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány következő hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola az oltás felvételét egyelőre nem teszi kötelezővé, de a védettség megszerzését a legfontosabb védelmi eszköznek tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót a védőoltás mielőbbi felvételére ösztönöz. Ezt tekintsék lelkiismereti kötelességnek.
  2. A beoltottság hiányára való hivatkozással a Főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban álló személy nem mentesülhet a kötelezettségek teljesítése alól.
  3. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  4. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  5. A maszk viselése a Főiskola egész területén kötelező. Nem kötelesek maszkot viselni
   1. ügyfélfogadáson kívül az irodahelyiségek munkatársai;
   2. tanóra közben az előadó vagy a hozzászóló személy;
   3. étkezés célját szolgáló helyiségben az ott éppen étkező személy.
  6. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  7. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  8. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  9. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  10. A koronavírus fertőzés gyanújával vagy tényleges megbetegedéssel távol maradók, illetve a karanténra kötelezettek kötelesek bejelenteni távolmaradásuk okát és időtartamát a fotitkar [at] sapientia.hu (fotitkar[at]sapientia[dot]hu) címen.
  11. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. aki az à la carte kurzusra  jelentkezik, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. aki meghirdetett rendezvényre érkezik, jelen utasítás 11. pontjának betartásával,
   5. ama bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik. A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  12. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló, a Főiskola területére a 4.10. pont alpontjaiban felsorolt céllal belépett személynek az eseményt követően el kell hagyni a Főiskola épületét.
  13. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  14. A lépcsőház, a lépcsőkorlát, a mosdók, valamint a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 3. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév tavaszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 4. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 5. Hallgatói ügyintézés
  1. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 6. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 7. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2022. január 24-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

7/2021. (XI.30.) számú rektori utasítás a 2021/2022. tanév őszi félév vizsgaidőszakának megszervezéséről különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

1. Az elméleti kurzusok teljesítése

1.1. Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját az egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel meg lehet változtatni.

1.2.  Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

1.3.  A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2021. december 10-ig értesíteni kell.

2. A vizsgáztatás rendje és módja

2.1. A vizsgákat az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanév őszi félévében online módon kell megszervezni.

2.2. A vizsgák szervezésére továbbra is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

2.3. A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

2.4. A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a válsághelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

2.5. Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

2.6. A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

4.5.1. Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

4.5.2. Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

2.7. Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

2.8. A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

2.9. A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

2.10. Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

2.11. A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

3. Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

3.1. A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban:

szigorlat) az egészségügyi válsághelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

3.2. A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

4. A portfólió leadása

4.1. A portfóliót pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu (tanulmanyi[dot]osztaly[at]sapientia[dot]hu) e-mail címre. A bekötött példányt a záróvizsgán kérjük leadni.

5. Záróvizsga

5.1. A záróvizsga – a szakdolgozatvédés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban személyes jelenléttel történik.

 

Jelen utasítás 2021. november 30. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

6/2021. (XI.08.) számú rektori utasítás

a Főiskolára be- és kilépő oktatók, munkatársak és hallgatók informatikai rendszerekhez való jogosultságainak szabályozásáról

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Főiskolára be- és kilépő oktatók, munkatársak és hallgatók informatikai rendszerekhez való jogosultságainak rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

A Főiskolával jogviszonyban álló valamennyi oktató, munkatárs és hallgató jogosult az alábbi oktatást segítő informatikai rendszerek használatára:

 

Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer: A Tanulmányi Osztály az oktatói, illetve hallgatói jogviszony kezdetekor a belépő oktató és hallgató adatait, a Gazdasági Osztály a munkaviszony kezdetekor a munkatárs adatait rögzíti a Neptun rendszerben, generálja és e-mailben megadja a rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.

 

Sapientia Webmail: A hivatalos munkahelyi levelezés minden oktató és munkatárs számára a sapientia.hu végződésű e-mail címen (vezetéknév.keresztnév [at] sapientia.hu) folyik.

A rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges e-mail címet, felhasználónevet és jelszót a jogviszony kezdetekor a Tanulmányi Osztály a belépő oktató számára, a Gazdasági Osztály a belépő munkatárs számára az Informatikától igényli. A rendszerhez való jogosultságot az oktatói jogviszony megszűnésekor – megbízási jogviszonnyal rendelkező oktatók esetében az oktatott tanegység kurzusmeghirdetésétől függően – a Tanulmányi Osztály, munkatársi jogviszony megszűnésekor a Gazdasági Osztály tájékoztatása alapján az Informatika törli.

 

Microsoft Teams: A rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót az oktatói, illetve hallgatói jogviszony kezdetekor – a név, Neptun-kód, születési dátum és e-mail cím megadásával – a Tanulmányi Osztály, belépő munkatárs számára a Gazdasági Osztály igényli az Informatikától. A rendszerhez való jogosultságot a jogviszony megszűnésekor – oktatók és munkatársak esetében a webmail-jogosultsággal összhangban – a Tanulmányi Osztály, illetve a Gazdasági Osztály tájékoztatása alapján az Informatika törli.

 

Számítógép-használat: Minden oktató és munkatárs jogosult számítógép használatára a saját szervezeti egységénél, valamint a Főiskola Könyvtárában. Az eszközbe való belépéshez szükséges felhasználónevet és kódot a jogviszony kezdetekor – a név, Neptun-kód, születési dátum és e-mail cím megadásával – a Tanulmányi Osztály igényli a belépő oktató, a Gazdasági Osztály a belépő munkatárs számára az Informatikától. A rendszerhez való jogosultságot a jogviszony megszűnésekor a Tanulmányi Osztály, illetve a Gazdasági Osztály tájékoztatása alapján az Informatika törli.

 

Minden beiratkozott hallgató jogosult a Főiskola Könyvtárában elhelyezett számítógép-park használatára a Könyvtár nyitvatartási idejében. A hallgató számára a hallgatói jogviszony kezdetekor – a név, Neptun-kód, születési dátum és e-mail cím megadásával – a Tanulmányi Osztály igényli az Informatikától. Ez a jogosultság a jogviszony megszűnéséig – abszolvált hallgatók esetében a záróvizsga letételéig – él.

 

Adatbázisok: A Főiskola oktatói által közreadott oktatási segédanyagokat tartalmazó jegyzetadatbázis, valamint a Főiskola által előfizetett adatbázisok távoli használatának jogosultsága a számítógép-használati jogosultsággal azonos.

 

Budapest, 2021. november 8.

Dr.  Fehérváry Örs Jákó rektor

5/2021. (XI.04.) számú rektori utasítás

az önköltség  és  egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2022/23. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2022/23. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Vendéghallgatói résztanulmányok

Ft / kredit

Vendéghallgatói résztanulmányok díja

5 000

 

 

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

120 000

Roma társadalomismeret

120 000

II. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

III-IV. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

V. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

10 000

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség-befizetési díj

3 000

 

Budapest, 2021. november 4.

Dr. Fehérváry Örs Jákó rektor

4/2021. számú (XI.04.) rektori utasítás a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezéséről szóló 2/2021. (VIII.25.) rektori utasítás módosítása, egységes szerkezetben

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül a 7/2020. (XI.11.) számú módosított rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány negyedik hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 2. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola az oltás felvételét egyelőre nem teszi kötelezővé, de a védettség megszerzését a legfontosabb védelmi eszköznek tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót a védőoltás mielőbbi felvételére ösztönöz. Ezt tekintsék lelkiismereti kötelességnek.
  2. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  3. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  4. A maszk viselése a Főiskola egész területén kötelező. Nem kötelesek maszkot viselni
   1. ügyfélfogadáson kívül az irodahelyiségek munkatársai;
   2. tanóra közben az előadó vagy a hozzászóló személy;
   3. étkezés célját szolgáló helyiségben az ott éppen étkező személy.
  5. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  6. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  7. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztése, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  8. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  9. A koronavírus fertőzés gyanújával vagy tényleges megbetegedéssel távol maradók, illetve a karanténra kötelezettek kötelesek bejelenteni távolmaradásuk okát és időtartamát a fotitkar [at] sapientia.hu (fotitkar[at]sapientia[dot]hu) címen.
  10. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik. A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  11. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  12. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  13. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 3. Az oktatás kezdő időpontja: A közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 4. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 5. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 6. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 7. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 8. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2021. november 4-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

3/2021. (IX.20.) számú rektori utasítás

a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról szóló 1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről

Tekintettel arra, hogy a Főiskola működését lehetővé tevő, nem normatív támogatások kifizetése megtörtént, összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.4.3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra, az alábbiakat rendelem el:

Hatályon kívül helyezem a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról szóló 1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítást.

Budapest, 2021. szeptember 20.

                                                                                   Fehérváry Örs Jákó rektor

2/2021. számú (VIII.25.) rektori utasítás

a 2021/2022. tanév őszi félév megszervezése,

különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2021/2022. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 

 1. Általános rendelkezés

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül a 7/2020. (XI.11.) számú módosított rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány negyedik hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 1. Általános védelmi intézkedések
  1. A Főiskola a legfontosabb védelmi eszköznek a védettség megszerzését tartja, ezért minden munkatársat, oktatót és hallgatót ösztönöz a védőoltás mielőbbi felvételére.
  2. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését.
  3. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben ajánlott a Főiskola belső, zárt tereiben.
  4. A maszk viselése nem kötelező. A maszk viselése nem tiltható meg.
  5. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  6. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkódhat.
  7. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztés, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  8. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  9. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása idejéig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár – nem hallgató – külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, védettségi igazolvánnyal,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával, védettségi igazolvánnyal,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik.
    A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  10. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  11. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  12. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése kötelező.
 2. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. az oktatás 8:00 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 7:45 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:00 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 3. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedésekA 2021/2022. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
  3. Minden olyan főiskolai hallgatónak, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, és ezen okból kifolyólag nem tud a jelenléti oktatásban maradéktalanul részt venni, kérelmet kell benyújtania, hogy tanulmányait – a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9. pontjában megfogalmazott szabályok szerinti – kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató távolléti munkavégzésre vonatkozó kérelmét, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 4. Külföldi hallgatóra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó külföldi hallgató számára biztosítani kell, hogy tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthesse.
  2. Az oktatást kedvezményes tanulmányi rend keretében megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszik, be kell csatlakoznia a jelenléti oktatás folyamatába.
 5. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 6. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. A Főiskolán a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak személyes jelenléti munkavégzéssel látják el a napi feladatokat.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
 7. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 1. Rendezvényekre vonatkozó előírások
  1. A Főiskola területén rendezvény a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. alcímében foglaltak szerint tartható.
  2. A rendezvényeken csak védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt. Védettségüket a szervező köteles ellenőrizni.
 2. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

 

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2021. augusztus 25-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

R-2/2021 (VIII.25.)

1/2021. (VIII.16.) számú rektori utasítás

a főiskolai kifizetések pénzügyi teljesíthetőségének (ellenjegyzésének) szabályozásáról

 

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (IX.20.) számú rektori utasítás

 

Tekintettel arra, hogy a Főiskola működését lehetővé tevő, nem normatív támogatások kifizetése az intézményen kívül álló okok miatt késedelmet szenved, összhangban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.6.2. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel, különös tekintettel az 1.2.6.2. § (1) bekezdés q) és r) pontokban foglaltakra, az alábbiakat rendelem el:

 

A folyamatos működés fenntartása érdekében 2021. augusztus 17-től

 1. a Főiskola részéről csak korábbi szerződésen, megállapodáson alapuló kifizetés eszközölhető.
 2. Minden pénzügyi kötelezettséggel járó, az 1. ponttól eltérő, azaz új megállapodás, szerződés és kapcsolódó kifizetés csak a Főiskola gazdasági igazgatójának előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet.
 3. A Főiskola Gazdasági Osztályán csak olyan számla fogadható be, és teljesíthető pénzügyileg, melyet a Főiskola gazdasági igazgatója aláírásával ellenjegyez, illetve utalványoz. Az ellenjegyzés, illetve utalványozás feltétele, hogy a számlát a Főiskola gazdasági rendjének megfelelő döntés, illetve szerződés ellenőrizhető módon támassza alá, és a számla megfeleljen a jogszabályi feltételeknek.

A gazdasági igazgató távolléte esetén a számlákat a Főiskola rektora ellenjegyzi, illetve utalványozza.

Jelen utasítás a finanszírozási és gazdálkodási helyzet rendeződésééig, illetve visszavonásig érvényes.

 

R-1/2021 (VIII.16.)

7/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás módosítva 2021. március 22-én a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Az intézkedések a jelenleg érvényben lévő kormányzati döntéseken és ágazati iránymutatásokon, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapulnak, a járványhelyzet változását követve. 

1.2. Az oktatás minden tagozaton, minden képzési szinten kontaktórák és személyes konzultációk nélkül, távolléti oktatási formában zajlik.

1.3. A távolléti oktatás módja és eszköze szabadon megválasztható, azonban a Főiskola a távolléti oktatás megvalósításához a Microsoft Teamsben nyújt technikai segítséget. Más eszköz használata megengedett, de arról a hallgatókkal egyeztetni kell.

1.4. Az online oktatás elsődleges ideje a valós órarend szerinti időben történő oktatás, vagy történhet videófelvételt tartalmazó feltöltött tananyag formájában is. A választott oktatási módról a hallgatót tájékoztatni kell.

1.5. Az esetleges órarendi időn kívül történő oktatás időpontját – az ütközések elkerülése érdekében – a hallgatókkal előre egyeztetni kell.

1.6. A hallgatók értesítése csak elektronikus írásbeli úton történhet.

1.7. Általános szabály, hogy a Főiskola épületét 2020. november 12-től a hallgatók nem látogathatják. Egyedi esetben, kérelemre, a rektor engedélyt adhat a hallgatóknak az épületbe való belépésre.

1.8. A hallgatói ügyintézés elsősorban elektronikus ügyintézési formában történik, a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címen. Az elektronikus úton nem intézhető, egyedi vagy különleges eseteket, a megoldás érdekében a Tanulmányi Osztály munkatársaival kell egyeztetni.

1.9. A távolléti oktatás ideje alatt a Főiskola oktatói és munkavállalói folyamatos munkavégzést valósítanak meg, az adott helyzetben indokolt feladatok terén. 

1.10. A nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak alapvetően távolléti (otthoni) munkavégzésben látják el a napi feladatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a közvetlen munkahelyi vezető szükség szerint, a feladat ellátása érdekében rendelkezhet (átmeneti ideig) jelenléti munkavégzésről, a sürgős és határidős feladat elvégzése céljából.

1.11. A személyes jelenléttel végzett munkavégzés a Főiskola területén csak a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, a védelmi intézkedések megtartása mellett végezhető.

1.12. A könyvtár az olvasók számára nem látogatható.

Az olvasószolgálati ügyintézés elektronikus ügyintézési formában történik, a biblio [at] sapientia.hu e-mail címen.

A főiskolával jogviszonyban lévő hallgatók és oktatók – a fentiek mellett – az adatbázisok távoli elérésének lehetőségével élve is használhatják a könyvtári szolgáltatásokat.

1.13. A Főiskola területén semmilyen rendezvényt nem szervezünk.

1.14. A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül: 

2. Az utasítás hatálya

2.1. Az utasítás hatálya kiterjed Főiskolán működő valamennyi döntéshozó testületre, intézményen belüli szervezeti egységekre és a Főiskolával jogviszonyban állókra. 

2.2. Az utasítás Magyarország Kormánya által meghirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, azzal, hogy a veszélyhelyzet idejére hozott rendkívüli intézkedésekkel összhangban, átmeneti szabályokat állapít meg.

3.   Az utasítás célja

3.1. Az utasítás célja, a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány idején a hallgatók és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, egyértelmű és betartható szabályozás meghatározásával biztosítsa az érintett időszakban a zökkenőmentes oktatás és munkavégzés teljesítésének lehetőségét.

3.2. Célja továbbá, megteremti a szabályozási környezetet a Főiskola működéséhez, az ilyen helyzetekben alkalmazandó döntések meghozatalához, azok alkalmazásához, a tájékoztatásához. 

3.3. Célja továbbá, hogy lehetővé váljon különleges eljárás keretében a döntések-, határozatok meghozatalához szükséges szavazások lebonyolítása az ülések megtartása személyes részvétel nélkül.

3.4. Célja továbbá, a humánjárvány következményeinek elhárítása, a Főiskolával jogviszonyban állók egészségének megóvása. 

 

I. A 2020/2021. tanévben, a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat I. könyv –  Szervezeti és működési rend  (a továbbiakban: SZMR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

Személyes jelenlétet igénylő testületi ülés nem tartható. Az érintett testületek a jelen utasításban meghatározott módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

1. A Fenntartói Konferencia

1.1. Az SZMR 1.2.2.1. § (3) alapján a Fenntartói Konferencia saját szabályzata alapján működik.

1.2. A Fenntartói Konferencia napirendi pontjait, a döntésre váró szenátusi határozatokat,  az megalapozó írásos dokumentációt az ülés előtt legalább nyolc nappal elektronikusan meg kell küldeni a Fenntartói Konferencia testületi tagjainak. 

2. A Szenátus

2.1. Az SZMR 1.2.3.3. § (1) értelmében a Szenátus feladat- és hatáskörét zárt ülésen gyakorolja. A szenátusi ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése, meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

2.2. A Szenátus határozatait az online jelenlevő tagok többségi szavazatával hozza, nyílt szavazás esetén szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén a rektor szavazata dönt.

2.3. Amennyiben titkos szavazásban érintett személyi kérdés tárgyalására kerül sor, akkor személyi kérdésekben a Szenátus tagjai a szavazataikat személyesen adhatják le, úgy, hogy a Főiskola épületben a járványügyi készültséggel kapcsolatos ajánlások betartásával kijelöl szavazóhelyiségben a szenátorok egyesével, eltérő időpontokban adhatják le szavazataikat, az előzetesen megadott határidőn belül.

2.4.  Az elektronikus szavazás esetén az SZMR 1.2.3.3. § (5) szerint a főtitkár a szavazásra történő felhívást e-mail útján eljuttatja a testület tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, valamint a határidő megjelölésével, ameddig a szavazati jog gyakorolható.  

3. A Tanári Konferencia

3.1. Az SZMR 1.2.9.1. § (2) értelmében a rektor köteles félévenként legalább egy alkalommal összehívni a Tanári Konferenciát. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Tanári Konferencia Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

4. A Tanszékvezetői Értekezlet 

4.1. Az SZMR 1.2.11.1. § (1) értelmében a Tanszékvezetői Értekezlet a rektor munkáját segítő konzultációs testület, melynek tagjai az oktatási és kutatási szervezeti egységek (tanszékek, intézetek) vezetői.  

4.2. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben az értekezletet a napirendi pontok előzetes meghatározása és elektronikus úton történő megküldése mellett hívja össze. A Tanszékvezetői Értekezlet Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.  A Bizottságok működése

5.1. Az SZMR 1.3.1. értelmében az eseti vagy az állandó bizottságok fegyelmi, jogorvoslati, minőségbiztosítási, tanulmányi, esélyegyenlőségi és kreditátviteli, oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések kidolgozásában, döntések előkészítésében, a rektor, a Szenátus, valamint a Főiskola más vezetőinek és testületeinek munkájában tartósan közreműködő testületi szervek.

5.2. A Bizottságok feladat- és hatáskörét ülésen gyakorolják. A bizottsági ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, a meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.3. A Bizottsági döntéseket a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.4. Az elektronikus szavazás esetén a Bizottság titkára a szavazásra történő felhívást elektronikus úton eljuttatja a Bizottság tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, a bizottsági ülés időpontjának megjelölésével, A szavazásra irányadó szabályok:

 1. a bizottsági ülés időpontja előtt legalább három nappal a bizottsági munkához szükséges dokumentációt el kell juttatni a bizottsági tagoknak, 
 2. akkor lehet érvényes határozatot hozni, ha a szavazásra jogosultak több mint hatvan százaléka közli szavazatát írásban a Microsoft Teams rendszer chatfelületén.

 

II. A 2020/2021. tanévben, valamint a félévekhez kapcsolódó záróvizsga időszakban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

1. A tanegységek általános teljesítése

1.1. A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítéséhez mindenekelőtt kérjük a hallgató és az oktató kölcsönös együttműködését a sajátos helyzetből adódó, eddig nem szabályozott, váratlan helyzetek megnyugtató megoldásának érdekében.

1.2. A félév elején meghatározott követelmények az új helyzetre tekintettel módosíthatóak, az eddigiektől eltérő megoldásokkal is bővülhetnek, de mértékük nem növelhető.

1.3.  A távolléti oktatás miatt nem teljesíthető kurzusokat a jelen félévben törölni kell, és a 2020/2021. tanév tavaszi félévére kell átütemezni. Ezek újrafelvétele a hallgatók számára díjmentes.

1.4. A kurzusokon való, HKR 3.8.11.1. §-ban előírt személyes részvételi kötelezettségétől el lehet térni.

1.5.  Amennyiben a hallgató technikai okokból nem tud részt venni a kurzuson, más módon kell biztosítani számára a teljesítés lehetőségét.

1.6.  A tanegység veszélyhelyzeten kívüli okból történő nem teljesítése jelen helyzetben is a HKR-ben meghatározott következményeket vonja maga után a hallgató tanulmányi előmenetelében.

1.7.  Az oktatónak a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését – a kurzus formájától függően – a gyakorlati jegy megszületését, illetve az írásbeli vizsgát követő második munkanapon – a Neptun Rendszerben rögzítenie kell.

1.8.  Az eredménylapok és vizsgalapok papír alapon történő leadása a veszélyhelyzet idején nem valósítható meg. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával meghatározott határidőre kell majd teljesíteni.

1.9.  A távolléti oktatás során kiemelten hangsúlyossá válik, hogy az oktatók a Neptun Rendszerben időben és pontosan vezessék a kurzusokkal és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adminisztrációt.

2. A gyakorlati kurzusok teljesítése

2.1.  A gyakorlati tárgyakat jelen helyzetben is – a HKR 3.8.12.1. §-a szerinti módon –, azaz a szorgalmi időszak végéig értékelni kell.

2.2.  A gyakorlati jegy követelményeit, a számonkérések idejét, a dolgozatok beadásának és értékelésének idejét úgy kell meghatározni, hogy a szeminárium/gyakorlat követelményeit a hallgató – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban teljesíteni tudja.

2.3.  Az oktató a hallgató kérésére engedélyezheti, hogy a követelmény teljesítésére a szorgalmi időszak befejeződése után – a HKR 3.8.12.1. § (1) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban is lehetősége legyen.

2.4.  Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására – a HKR 3.8.12.1. § (2) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani.

3. Az elméleti kurzusok teljesítése

3.1. Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját a távolléti oktatásra való tekintettel meg lehet változtatni.

3.2.  Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

3.3.  A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2020. november 30-ig értesíteni kell.

4. A vizsgáztatás rendje és módja

4.1. A vizsgák szervezésére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

4.2. A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

4.3. A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

4.4. Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

4.5. A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

4.5.1. Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

4.5.2. Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

4.6. Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

4.7. A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

4.8. A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

4.9. Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

4.10. A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

5. Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

5.1. A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban:

szigorlat) a veszélyhelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

5.2. A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

6. A szakdolgozat leadása és értékelése

6.1. A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2021. április 21., szerda 17.00 óra.

6.2. A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2021. május 2., vasárnap éjfél.

6.3. A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

6.4. A szakdolgozat beadásához hozzájáruló témavezetői nyilatkozatot a témavezetőknek kell megküldeniük a szakdolgozat leadási határidejéig, azaz 2021. április 21., szerda 17.00 óráig – de legkésőbb 2021. május 2., vasárnap éjfélig – a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre.

6.5. A szakdolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a témavezetőknek és az opponenseknek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni.

7. A portfólió leadása és értékelése

7.1. A portfólió leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2021. június 5. szombat éjfél.

7.2.A portfóliót most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat később meghatározott időpontban kérjük leadni.

7.3. A portfóliót a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a Pedagógia Tanszéknek, illetve a referátum témavezetőinek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni 2021. június 14., hétfő délig.

8. Záróvizsga

8.1. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban kerül megszervezésre.

8.2. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák módjáról, a járványügyi helyzet alakulása szerint a későbbiekben rendelkezünk.

 

Jelen módosított utasítás 2021. március 22. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

8/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás

az Erasmus KA131 Programon belül megvalósuló munkatársi mobilitás utazásának támogatásáról

 

Az Erasmus KA131 Programon belül megvalósuló munkatársi mobilitás utazásának támogatásáról az alábbi utasításokat rendelem el:

Az Erasmus KA131 Program által kínált lehetőségek közül a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának a Programban résztvevő munkatársai a következő támogatásban részesülhetnek:

két plusz utazási napra adott, a célország napi támogatásának megfelelő napi támogatás a Program által alkalmazott munkatársi mobilitási rátáknak megfelelően.

 

Jelen utasítás 2020. 11. 11-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

7/2020. (XI.11.) számú rektori utasítás a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény valamint a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távolléti oktatásról és az intézményi működésről

1. Általános rendelkezések 

1.1. Az intézkedések a jelenleg érvényben lévő kormányzati döntéseken és ágazati iránymutatásokon, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapulnak, a járványhelyzet változását követve. 

1.2. Az oktatás minden tagozaton, minden képzési szinten kontaktórák és személyes konzultációk nélkül, távolléti oktatási formában zajlik.

1.3. A távolléti oktatás módja és eszköze szabadon megválasztható, azonban a Főiskola a távolléti oktatás megvalósításához a Microsoft Teamsben nyújt technikai segítséget. Más eszköz használata megengedett, de arról a hallgatókkal egyeztetni kell.

1.4. Az online oktatás elsődleges ideje a valós órarend szerinti időben történő oktatás, vagy történhet videófelvételt tartalmazó feltöltött tananyag formájában is. A választott oktatási módról a hallgatót tájékoztatni kell.

1.5. Az esetleges órarendi időn kívül történő oktatás időpontját – az ütközések elkerülése érdekében – a hallgatókkal előre egyeztetni kell.

1.6. A hallgatók értesítése csak elektronikus írásbeli úton történhet.

1.7. Általános szabály, hogy a Főiskola épületét 2020. november 12-től a hallgatók nem látogathatják. Egyedi esetben, kérelemre, a rektor engedélyt adhat a hallgatóknak az épületbe való belépésre.

1.8. A hallgatói ügyintézés elsősorban elektronikus ügyintézési formában történik, a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címen. Az elektronikus úton nem intézhető, egyedi vagy különleges eseteket, a megoldás érdekében a Tanulmányi Osztály munkatársaival kell egyeztetni.

1.9. A távolléti oktatás ideje alatt a Főiskola oktatói és munkavállalói folyamatos munkavégzést valósítanak meg, az adott helyzetben indokolt feladatok terén. 

1.10. A nem oktató munkakörben dolgozó munkatársak alapvetően távolléti (otthoni) munkavégzésben látják el a napi feladatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a közvetlen munkahelyi vezető szükség szerint, a feladat ellátása érdekében rendelkezhet (átmeneti ideig) jelenléti munkavégzésről, a sürgős és határidős feladat elvégzése céljából.

1.11. A személyes jelenléttel végzett munkavégzés a Főiskola területén csak a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, a védelmi intézkedések megtartása mellett végezhető.

1.12. A könyvtár az olvasók számára nem látogatható.

Az olvasószolgálati ügyintézés elektronikus ügyintézési formában történik, a biblio [at] sapientia.hu e-mail címen.

A főiskolával jogviszonyban lévő hallgatók és oktatók – a fentiek mellett – az adatbázisok távoli elérésének lehetőségével élve is használhatják a könyvtári szolgáltatásokat.

1.13. A Főiskola területén semmilyen rendezvényt nem szervezünk.

1.14. A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel visszavonásra kerül: 

2. Az utasítás hatálya

2.1. Az utasítás hatálya kiterjed Főiskolán működő valamennyi döntéshozó testületre, intézményen belüli szervezeti egységekre és a Főiskolával jogviszonyban állókra. 

2.2. Az utasítás Magyarország Kormánya által meghirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, azzal, hogy a veszélyhelyzet idejére hozott rendkívüli intézkedésekkel összhangban, átmeneti szabályokat állapít meg.

3.   Az utasítás célja

3.1. Az utasítás célja, a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány idején a hallgatók és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, egyértelmű és betartható szabályozás meghatározásával biztosítsa az érintett időszakban a zökkenőmentes oktatás és munkavégzés teljesítésének lehetőségét.

3.2. Célja továbbá, megteremti a szabályozási környezetet a Főiskola működéséhez, az ilyen helyzetekben alkalmazandó döntések meghozatalához, azok alkalmazásához, a tájékoztatásához. 

3.3. Célja továbbá, hogy lehetővé váljon különleges eljárás keretében a döntések-, határozatok meghozatalához szükséges szavazások lebonyolítása az ülések megtartása személyes részvétel nélkül.

3.4. Célja továbbá, a humánjárvány következményeinek elhárítása, a Főiskolával jogviszonyban állók egészségének megóvása. 

 

I. A 2020/2021. tanévben, a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat I. könyv –  Szervezeti és működési rend  (a továbbiakban: SZMR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

Személyes jelenlétet igénylő testületi ülés nem tartható. Az érintett testületek a jelen utasításban meghatározott módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

1. A Fenntartói Konferencia

1.1. Az SZMR 1.2.2.1. § (3) alapján a Fenntartói Konferencia saját szabályzata alapján működik.

1.2. A Fenntartói Konferencia napirendi pontjait, a döntésre váró szenátusi határozatokat,  az megalapozó írásos dokumentációt az ülés előtt legalább nyolc nappal elektronikusan meg kell küldeni a Fenntartói Konferencia testületi tagjainak. 

2. A Szenátus

2.1. Az SZMR 1.2.3.3. § (1) értelmében a Szenátus feladat- és hatáskörét zárt ülésen gyakorolja. A szenátusi ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése, meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

2.2. A Szenátus határozatait az online jelenlevő tagok többségi szavazatával hozza, nyílt szavazás esetén szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén a rektor szavazata dönt.

2.3. Amennyiben titkos szavazásban érintett személyi kérdés tárgyalására kerül sor, akkor személyi kérdésekben a Szenátus tagjai a szavazataikat személyesen adhatják le, úgy, hogy a Főiskola épületben a járványügyi készültséggel kapcsolatos ajánlások betartásával kijelöl szavazóhelyiségben a szenátorok egyesével, eltérő időpontokban adhatják le szavazataikat, az előzetesen megadott határidőn belül.

2.4.  Az elektronikus szavazás esetén az SZMR 1.2.3.3. § (5) szerint a főtitkár a szavazásra történő felhívást e-mail útján eljuttatja a testület tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, valamint a határidő megjelölésével, ameddig a szavazati jog gyakorolható.  

3. A Tanári Konferencia

3.1. Az SZMR 1.2.9.1. § (2) értelmében a rektor köteles félévenként legalább egy alkalommal összehívni a Tanári Konferenciát. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Tanári Konferencia Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

4. A Tanszékvezetői Értekezlet 

4.1. Az SZMR 1.2.11.1. § (1) értelmében a Tanszékvezetői Értekezlet a rektor munkáját segítő konzultációs testület, melynek tagjai az oktatási és kutatási szervezeti egységek (tanszékek, intézetek) vezetői.  

4.2. Meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben az értekezletet a napirendi pontok előzetes meghatározása és elektronikus úton történő megküldése mellett hívja össze. A Tanszékvezetői Értekezlet Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.  A Bizottságok működése

5.1. Az SZMR 1.3.1. értelmében az eseti vagy az állandó bizottságok fegyelmi, jogorvoslati, minőségbiztosítási, tanulmányi, esélyegyenlőségi és kreditátviteli, oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések kidolgozásában, döntések előkészítésében, a rektor, a Szenátus, valamint a Főiskola más vezetőinek és testületeinek munkájában tartósan közreműködő testületi szervek.

5.2. A Bizottságok feladat- és hatáskörét ülésen gyakorolják. A bizottsági ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, a meghirdetett járványügyi veszélyhelyzetben a Microsoft Teams keretében megtartott ülésen történik.

5.3. A Bizottsági döntéseket a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazni egyenként, szóban, csak személyesen lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.4. Az elektronikus szavazás esetén a Bizottság titkára a szavazásra történő felhívást elektronikus úton eljuttatja a Bizottság tagjaihoz a szükséges tájékoztatás megadásával, a bizottsági ülés időpontjának megjelölésével, A szavazásra irányadó szabályok:

 1. a bizottsági ülés időpontja előtt legalább három nappal a bizottsági munkához szükséges dokumentációt el kell juttatni a bizottsági tagoknak, 
 2. akkor lehet érvényes határozatot hozni, ha a szavazásra jogosultak több mint hatvan százaléka közli szavazatát írásban a Microsoft Teams rendszer chatfelületén.

 

II. A 2020/2021. tanévben, valamint a félévekhez kapcsolódó záróvizsga időszakban a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

1. A tanegységek általános teljesítése

1.1. A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítéséhez mindenekelőtt kérjük a hallgató és az oktató kölcsönös együttműködését a sajátos helyzetből adódó, eddig nem szabályozott, váratlan helyzetek megnyugtató megoldásának érdekében.

1.2. A félév elején meghatározott követelmények az új helyzetre tekintettel módosíthatóak, az eddigiektől eltérő megoldásokkal is bővülhetnek, de mértékük nem növelhető.

1.3.  A távolléti oktatás miatt nem teljesíthető kurzusokat a jelen félévben törölni kell, és a 2020/2021. tanév tavaszi félévére kell átütemezni. Ezek újrafelvétele a hallgatók számára díjmentes.

1.4. A kurzusokon való, HKR 3.8.11.1. §-ban előírt személyes részvételi kötelezettségétől el lehet térni.

1.5.  Amennyiben a hallgató technikai okokból nem tud részt venni a kurzuson, más módon kell biztosítani számára a teljesítés lehetőségét.

1.6.  A tanegység veszélyhelyzeten kívüli okból történő nem teljesítése jelen helyzetben is a HKR-ben meghatározott következményeket vonja maga után a hallgató tanulmányi előmenetelében.

1.7.  Az oktatónak a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését – a kurzus formájától függően – a gyakorlati jegy megszületését, illetve az írásbeli vizsgát követő második munkanapon – a Neptun Rendszerben rögzítenie kell.

1.8.  Az eredménylapok és vizsgalapok papír alapon történő leadása a veszélyhelyzet idején nem valósítható meg. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával meghatározott határidőre kell majd teljesíteni.

1.9.  A távolléti oktatás során kiemelten hangsúlyossá válik, hogy az oktatók a Neptun Rendszerben időben és pontosan vezessék a kurzusokkal és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adminisztrációt.

2. A gyakorlati kurzusok teljesítése

2.1.  A gyakorlati tárgyakat jelen helyzetben is – a HKR 3.8.12.1. §-a szerinti módon –, azaz a szorgalmi időszak végéig értékelni kell.

2.2.  A gyakorlati jegy követelményeit, a számonkérések idejét, a dolgozatok beadásának és értékelésének idejét úgy kell meghatározni, hogy a szeminárium/gyakorlat követelményeit a hallgató – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban teljesíteni tudja.

2.3.  Az oktató a hallgató kérésére engedélyezheti, hogy a követelmény teljesítésére a szorgalmi időszak befejeződése után – a HKR 3.8.12.1. § (1) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban is lehetősége legyen.

2.4.  Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására – a HKR 3.8.12.1. § (2) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani.

3. Az elméleti kurzusok teljesítése

3.1. Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját a távolléti oktatásra való tekintettel meg lehet változtatni.

3.2.  Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

3.3.  A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2020. november 30-ig értesíteni kell.

4. A vizsgáztatás rendje és módja

4.1. A vizsgák szervezésére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

4.2. A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

4.3. A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

4.4. Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

4.5. A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

4.5.1. Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

4.5.2. Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

4.6. Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

4.7. A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

4.8. A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

4.9. Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

4.10. A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

5. Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

5.1. A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban:

szigorlat) a veszélyhelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

5.2. A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

6. A szakdolgozat leadása és értékelése

6.1. A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. november 11. (szerda) éjfél.

6.2. A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2020. november 22., vasárnap éjfél.

6.3. A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

6.4. A szakdolgozat beadásához hozzájáruló témavezetői nyilatkozatot a témavezetőknek kell megküldeniük a szakdolgozat leadási határidejéig, azaz 2020. november 11. (szerda) éjfélig – de legkésőbb 2020. november 22., vasárnap éjfélig – a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre.

6.5. A szakdolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a témavezetőknek és az opponenseknek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni.

7. A portfólió leadása és értékelése

7.1. A portfólió leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2021. január 9., szombat éjfél.

7.2.A portfóliót most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly [at] sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat később meghatározott időpontban kérjük leadni.

7.3. A portfóliót a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a Pedagógia Tanszéknek, illetve a referátum témavezetőinek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni 2020. január 13., szerda éjfélig.

8. Záróvizsga

8.1. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban kerül megszervezésre.

8.2. A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák módjáról, a járványügyi helyzet alakulása szerint a későbbiekben rendelkezünk.

 

Jelen módosított utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

6/2020. (XI.06.) számú rektori utasítás  a nappali tagozatos képzésekben az oktatás rendjéről valamint a hivatali munkavégzés rendjéről

 Hatályon kívül helyezve.

 

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel az alábbi utasításokat rendelem el:

 • minden nappali tagozatos képzés mintatantervében szereplő elméleti óra oktatása évfolyamtól függetlenül távolléti oktatási formában zajlik a 2020/21-es tanév őszi félévben a szorgalmi időszak végéig (2020. december 11. péntek),
 • a mintatantervben szereplő gyakorlati óra jelenléti oktatásban is megtartható, de a hallgató személyes jelenlétre nem kötelezhető,
 • a jelenléttel megtartott gyakorlati óra esetében biztosítani kell, hogy az a hallgató, aki nem tud jelenléttel részt venni az oktatásban, a Teams rendszeren keresztül az órai munkába be tudjon kapcsolódni,
 • a nem oktató munkakörben dolgozó munkatárs lehetőség szerint távolléti munkavégzésben látja el a napi feladatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a közvetlen munkahelyi vezető a feladatok jellege szerint további utasítást adhat, ügyeletet rendelhet el, hogy a feladat elvégezhető legyen,
 • a személyes jelenléttel végzett gyakorlati oktatásra és egyéb munkavégzésre csak a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően, a védelmi intézkedések megtartása mellett kerülhet sor. 

Jelen utasítás 2020. 11. 16-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

5/2020. (XI.03.) számú rektori utasítás  az oktatás és az épület használatának rendjéről

Hatályon kívül helyezve.

A járványügyi veszélyhelyzet alakulására való tekintettel az alábbi utasításokat rendelem el:

 • az esti képzések esetén távolléti oktatásban folytatjuk a 2020/21-es tanév őszi félévét,
 • a Főiskola területén semmilyen külső rendezvényt nem szervezünk.

Figyelemmel kísérjük az ágazati ajánlást, a Kormány által kommunikált, egészségügyi veszélyhelyzet során alkalmazandó döntéseket, és szükség esetén további utasítást hozok az oktatás rendjéről.

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2020.11.03-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

4/2020. (IX.04.) számú rektori utasítás az önköltség  és  egyéb szolgáltatási díjak mértékéről a 2021/22. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2021/22. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Vendéghallgatói résztanulmányok

Ft / kredit

Vendéghallgatói résztanulmányok díja

5 000

 

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

120 000

Roma társadalomismeret

120 000

II. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

III. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

IV. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

V. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

10 000

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség-befizetési díj

3 000

 

3/2020. számú (VIII.25.) módosított rektori utasítás a 2020/2021. tanév őszi félév megszervezése, különös tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre

 

A Szervezeti és Működési Rend 1.2.4.3. § (1) a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az főiskola hallgatóinak és dolgozóinak egészsége védelmében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a 2020/2021. tanévet az alábbiakban részletezett előírások betartásával kezdi meg.

 1. Az utasítás célja

Az utasítás célja a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során a jelenléttel megkezdett oktatás biztonságosan elinduljon.

Továbbá célja, az oktatási tevékenység folytonosságának biztosítása, a működési stabilitás és a járvány terjedésének megelőzése az intézményen belül.

Továbbá célja, hogy a járvány második hulláma esetén átmenetet teremtsen, amennyiben ismét át kell állni távolléti oktatásra, hogy az oktatás és az oktatástámogatás zökkenőmentes legyen.

 1. Értelmező rendelkezések a járványügyi intézkedésekhez
  1. maszkviselés: orr és száj eltakarására alkalmas maszk vagy sál használata,
  2. védőtávolság: az egészségügyi válsághelyzet idején a személyek között megtartandó, másfél méterben meghatározott távolság,
  3. kockázati csoport: a 65 év feletti idősek és azok a veszélyeztettek, akiknek már vannak meglévő betegségei (például cukorbetegség, szívbetegség stb.) vagy azokkal egy háztartásban élnek,
  4. kézfertőtlenítő pont: kézfertőtlenítésre alkalmas fertőtlenítőszer és annak adagolására alkalmas eszköz biztosítása valamely helyszínen.
 2. Általános védelmi intézkedések
  1. A személyi higiéné betartása a Főiskola területén mindenki részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatát. Az intézményen belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.
  2. Főiskola területére az a jogviszonyban, vagy szerződéses viszonyban levő személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 37,8 °C-ot.
  3. A testhőmérsékletet a portán elhelyezett digitális lázmérővel minden belépéskor köteles méréssel ellenőrizni.
  4. 37,8 °C fölötti testhőmérséklet esetén tilos az épületbe belépni. Ez alól kivételt képez, ha orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.
  5. A bérlők kockázati kérdőív kitöltésével léphetnek be az épületbe. Az a személy, akinél a kockázati kérdőív alapján koronavírus gyanúja állapítható meg, nem léphet be a Főiskola területére.
  6. A személyek közötti másfél méteres védőtávolság megtartása minden esetben kötelező, a Főiskola belső, zárt tereiben.
  7. Az oktatótermekben frontális oktatás esetén az első sort szabadon kell hagyni.
  8. Egy ügyintézőnél egyszerre csak egy személy tartózkodhat.
  9. A koronavírus fertőzés tüneteit (láz, izomfájdalom, nehézlégzés, légszomj, szaglás/ízlés elvesztés, hányás, hasmenés) mutató személy a Főiskola területére nem léphet be.
  10. Kötelesek a Főiskola épületétől és rendezvényeitől távol maradni a kötelező vagy ajánlott közegészségügyi karanténra kötelezett személyek a karantén ideje alatt.
  11. A főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyba nem álló személy, nem léphet be a Főiskola területére az alábbi kivétellel:
   1. aki személyes ügyet intéz, valamely (korábbi) tanulmányi vagy oktatási ügyben, a feladat ellátása ideéjig, az érintett ügyintéző engedélyével,
   2. a Könyvtár külsős olvasója, a könyvtári szolgáltatások igénybevétele céljából, nyitvatartási időben, a portán történő regisztrációs engedéllyel,
   3. az à la carte kurzusra  jelentkező, a kurzus időtartamára, a jelentkezési adatlap bemutatásával,
   4. azon bérlő, aki a korábbi szabályzás értelmében a termek bérbeadása révén bérleti szerződéssel rendelkezik.  A bérlővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a jelen utasítás általános védelmi intézkedéseit, a megismertetés és a betartatás felelősségét is.
   5. Az eseményt követően főiskolával jogviszonyban, ill. szerződéses munkaviszonyban nem álló személynek el kell hagyni a Főiskola épületét.
  12. Az épületben kézfertőtlenítő pontok kerülnek kihelyezésre, ezek használata az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező.
  13. A személyi higiéné megtartása a Főiskola belső, zárt tereiben mindenki számára kötelező, melyet a kihelyezett figyelemfelhívó táblák nyomatékosítanak.
  14. Lépcsőház, lépcsőkorlát, mosdók, a gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítése.
 3. Az oktatás kezdő időpontjaA közösségi közlekedés terhelésének mérséklése és a Főiskola termeinek tisztántartása, fertőtlenítése érdekében:
  1. ​​​​​​​az oktatás 8:15 óra előtt nem kezdhető,
  2. a hallgatók az épületbe 8:00 óra előtt nem léphetnek be,
  3. az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla vagy ennél hosszabb órát úgy kell megtartani, hogy 45 perc után legalább 5 perc szünetet kell tartani, szellőztetni (amennyiben óra alatt nem lehet szellőztetni az időjárás vagy a zaj miatt) figyelve arra, hogy az órarend szerinti időben az órát be kell fejezni,
  4. az órarend szerinti órák befejezését követően, a könyvtárból való távozás után a hallgatónak el kell hagyni a Főiskola épületét.
 4. Az oktatás menetére és szervezésére vonatkozó intézkedések​​​​​​​​​​​​​​A 2020/2021. tanév őszi félévében az Főiskola az oktatást – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi, az alábbiak szerint:
  1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a másfél méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.
  2. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. Zárt térben a maszk használata kötelező.
  3. Minden olyan főiskolai hallgató számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, – kérelemre – lehetővé kell tenni a Hallgatói Követelményrendszer 3.8.9.1. (2) pontjában felsoroltakon túl, hogy a tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában teljesítse. A kérelmet a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
  4. Minden olyan oktató esetében, aki a jelenléttel járó oktatást nem tudja vállalni, mert a kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban, – kérelemre – lehetővé kell tenni a kurzus online formában történő oktatását. A kérelmet a Rektor bírálja el.
  5. A Rektor – indokolt esetben – az egyes kurzusok oktatását távolléti oktatási formában is elrendelheti.
  6. A távolléti oktatás újbóli elrendelése esetén az oktatóknak az oktatott tárgyak anyagát hozzáférhetővé kell tenniük az oktatást segítő információs rendszerben (pl. Teams, Könyvtár stb.) Az időkiesés nélküli átállás érdekében javasolt a félévet ennek tudatában előkészíteni és tervezni.
 5. A számonkérés, beszámolás rendje
  1. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése kötelező.
  2. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 
  3. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
  4. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
  5. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. A testhőmérés a hallgatók esetében indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.
 1. Külföldi hallgatókra vonatkozó különös szabályok
  1. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti oktatásba bekapcsolódni nem tudó hallgatók számára távolléti oktatást biztosítani kell olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba.
  2. A külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel kell lenni, így az on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre hallgató nem kötelezhető.
  3. Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába.
 2. Hallgatói ügyintézés
  1. A hallgatói beiratkozást elsődlegesen személyes jelenléttel végezzük,
  2. A távolléti úton történő beiratkozás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató előzetesen engedélyt kért és kapott a távolléti oktatásban való részvételre,
  3. Elsődleges hallgatói ügyintézés az elektronikus ügyintézés. Lehetőség szerint e módját válasszák a hallgatók az ügyeik intézésére, amennyiben ez nem megoldható, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási időben a hallgatók rendelkezésére áll személyes ügyintézésre is.
 3. Munkavégzési szabályok, működési kérdések
  1. 2020. június 4-i rektori közleményben megszűnt a távolléti munkavégzés. További utasításig valamennyi munkavállalót főszabályként a járványügyi veszélyhelyzet előtti munkavégzési kötelezettség terhel a munkakörének megfelelően.
  2. A munkahelyi vezető engedélyezheti a távolléti munkavégzést, amennyiben a munkavállalóra nézve indokolt és a feladat így is ellátható.
  3. Mind a hallgatóknak, mind a munkavállalóknak a 2020/21-es tanév megkezdése előtt intézményi kockázatszűrő kérdőívet kell kitölteni.​​​​​​​
 4. Testületek/Bizottságok működése

A testületi/bizottsági ülések megszokott rendben személyes jelenléttel folynak. Szükség esetén a testület/bizottság elnöke dönthet arról, hogy online módon (Teams) tartják meg.

 

 1. Zárórendelkezés

A jelen utasítás mellett kötelezően alkalmazandó a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. Korm. rendelet és kapcsolódó jogszabályai, különösen a járvány terjedése szempontjából kockázatos országok besorolásáról szóló közlemény a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek felületen.

​​​​​​​Jelen utasítás a kihirdetése napján 2020.10.01-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

Korábbi állapotok:

2022. szeptember 1.

2022. augusztus 25.

2/2020. (VI.19.) számú rektori utasítás  a könyvértékesítésről és számlázásról

 

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát/nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola könyvkiadása során előállított könyvek egy részét saját könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, melyről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola gazdasági osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket.

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, melynek nyilvántartása a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére átadás-átvétel formájában kerül átadásra.

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki. Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

 • a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva),
 • a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van),
 • a nyugta kibocsátójának neve (a Gazdasági Osztály a nyugta minden lapját ellátta a kötelezően kitöltendő adatokkal),
 • a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (A fizetendő összeg az áfá-t is tartalmazza, tehát bruttó összeg kerül a nyugtára),
 • a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatokat, pl. könyv címe, azonban azok feltüntetése nem mehet az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugta tömbbel (melléklet) és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő első munkanapon.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben.

Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 • számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzítettek)
 • a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)
 • vevő neve, címe
 • vevő adószáma
 • a fizetés módja: „KÉSZPÉNZ”
 • a teljesítés időpontja
 • a számla kelte
 • a fizetés határideje (a számla keltével egyező)
 • az értékesített termék megnevezése
 • ÁFA kulcs: „AM”
 • mennyiségi egysége (db, pld.)
 • mennyisége
 • egységára
 • értéke (bruttó)

Amennyiben a vevő nem tudja megmondani az adószámot, nem lehet részére számlát kiállítani.

A számlákat szkennelve emailen át kell küldeni a Gazdasági Osztály részére, lehetőleg a számla kiállításának napján, de legkésőbb az azt követő napon az alábbi email címre: gazdasagi.osztaly [at] sapientia.hu

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni.

A számlák leadása és a befolyt összeggel való elszámolás a Gazdasági Osztály illetékesével egyeztetett időpontban történik, de lealább egy héten egyszer.

A számlákat a kiállítást követő négy napon belül be kell jelenteni az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon. A bejelentést a Gazdasági Osztály munkatársai végzik.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

Jelen Utasítás 2020 július 1-től lép hatályba, mely időponttal a tárgybani korábbi Utasítás hatályát veszti.

1/2020. (III.11.) számú rektori utasítás rendkívüli oktatási szünet elrendeléséről

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyre tekintettel az alábbi utasítást rendelem el:

 

Az utasítás hatálya

Jelen utasítás hatálya kiterjed a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (továbbiakban Főiskola) valamennyi szervezeti egységére, oktatóira (ideértve a megbízással foglalkoztatott óraadó oktatókat is) funkcionális terület dolgozóira és hallgatóira.

 

Oktatási szünet elrendelése

2020. március 12-14. között rendkívüli oktatási szünetet rendelek el.

2020. március 16-20. közötti időtartamban oktatás nélküli tavaszi szünetet rendelek el.

A hallgatók 2020. március 12-20. közötti időtartamban nem látogathatják a Főiskolát. Az utasítás kiterjed mind a nappali, mind az esti képzésben résztvevő hallgatókra, valamint a Főiskola szervezésében oktatott, akkreditált vagy nem akkreditált rendszerű képzésben résztvevőkre is.

2020. március 23-tól a Főiskola specialitásait figyelembe véve távoktatásra való átállás szükséges, visszavonásig. A hallgatók távoktatás során sem látogathatják a Főiskolát.

Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárást kell alkalmazni.

A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a felsőoktatási intézmények, oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, funkcionális területen dolgozók esetében folyamatos munkavégzést rendelek el.

 

Oktatási szünet elrendelésével kapcsolatos intézkedések

Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakóhelyükön tartózkodjanak, kerüljék a nyilvános rendezvényeket.

Jelen utasítás a kihirdetése napján 2020.03.12. 00.00 órakor lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

2/2019. (VIII.30.) számú rektori utasítás  az önköltségek és szolgáltatási díjak mértékéről a 2020/21. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2020/21. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Vendéghallgatói résztanulmányok

Ft / kredit

Vendéghallgatói résztanulmányok díja

5 000

 

Önköltségek nappali és esti tagozaton

Ft / félév

I. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000 (ELTE?)

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család–, gyermek– és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

II. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

275 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Gyermek– és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

III. évfolyam

Katekéta–lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

IV. évfolyam

Teológia MA

250 000

Tanárképzés osztott MA

hittanár–nevelőtanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – közismereti szak tanára szakpár

400 000

V. évfolyam

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár–nevelőtanár – erkölcstan– és etikatanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

hittanár–nevelőtanár – informatikatanár szakpár

365 000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft / alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft / alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft / alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 / kredit

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft / alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

10 000

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Ft / alkalom

Határidőn túli önköltség-befizetési díj

3 000

 

1/2019. (VI.5.) számú rektori utasítás  a Felvételi Bizottságban résztvevő hallgatói képviseletéről

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjének 3.2.14. (3) bekezdése szerint a nappali tagozatos képzésekre jelentkezők számára szervezett felvételi vizsgán a Felvételi Bizottságban előírt hallgatói képviselet úgy valósul meg, hogy a mindenkori bizottságban 1 fő hallgatói képviselő kap helyet.

 

3/2018. (XII.18.) számú rektori utasítás  a tandíjak és térítési díjak mértékének módosa 2019/20. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében a 389/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról) 1. melléklete, továbbá a 87/2015. Kormányrendelet (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 50. § (1) bekezdés b) pontja szerint az 2/2018. (IX.19.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2019/20. tanévre a következőképpen módosítom, továbbá a térítési díjakat az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

275 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

500 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

2/2018. (IX.19.) számú rektori utasítás  a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2019/20. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2019/20. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

275 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

250 000

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

220 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

1/2018. (V.2.) számú rektori utasítás  mentortanárok és szaktárgyi konzulensek díjazásáról

 

2018 szeptemberétől az osztatlan tanárképzés összefüggő egyéni gyakorlatának mentortanárai a Sapientia Főiskolától bruttó 120.000 Ft/félév díjazásban részesülnek.

A szaktárgyi konzulens díjazása bruttó 20.000 Ft/félév lesz.

 

3/2017. (X.10.) számú rektori utasítás  a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2018/19. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2018/19. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

120 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Gyakorlatvezető mentortanár

130 000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – közismereti tanár szakpár

400 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000


III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott)

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerésének díja

15 000

 

Késedelmi díjak

Ft/alkalom

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

2/2017. (IX.04.) számú rektori utasítás  A saját kiadású kiadványok értékesítési folyamatáról szóló  6/2016. (IX. 12.) sz. rektori utasítás módosítása, egységes szerkezetben

 

Módosította a 2/2022. (III.7.) számú rektori utasítás.

 

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak, elsősorban jegyzetként a hallgatók részére történő értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvek/kiadványok listáját és az érvényesítendő egységárakat a jelen utasítás 1. mellékletét képező – a Főiskola könyvkiadásáért felelős tipográfusa által szükség szerint aktualizált – lista tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát/nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola könyvkiadása során előállított könyvek egy részét saját könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, melyről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola gazdasági osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla és nyugta tömböket. (2. melléklet)

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, melynek nyilvántartása a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra.

 

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki.

 

1. Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van)

a nyugta kibocsátójának neve ((Főiskola (kibocsátó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak))

a nyugta első rovatában, az értékesített termék megnevezése, mögötte a jegyzetet jelölő „jegyzet” megjegyzés

a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (Az 1. mellékletben szereplő összeg kerül a nyugtára!)

a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatokat, pl. könyv címe, azonban azok feltüntetése nem mehet az áttekinthetőség rovására.

 

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugta tömbbel (melléklet) és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben. (3. melléklet)

 

2. Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített)

a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

vevő neve, címe

a fizetés módja: készpénz

a teljesítés időpontja (év, hónap, nap de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

a számla kelte (Készpénzes számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával)

a fizetés határideje (a számla keltével egyező)

az értékesített termék megnevezése, mögötte a jegyzetet jelölő „jegyzet” megjegyzés

a számlán olvashatóan az alábbi szöveget kell feltüntetni az ÁFA kulcs mezőnél:„AAM a 85.§ (1) alapján

mennyiségi egysége (db, pld.)

mennyisége

egységára – (Az 1. mellékletben megjelölt összeg)

értéke (a mennyiség és az egységár szorzata)

 

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A könyvek/kiadványok a fenti szabályok betartása mellett esetenként a könyvtártól eltérő helyszínen is, alkalmi, „mozgó” árusítással is értékesíthetők.

A Főiskola ÁFA besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének biztosítása érdekében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

 

1/2017. (VII.06.) számú rektori utasítás  Etikatanári kiegészítő képzésről a 2017/18. tanévben

 

A jelentkezők kevés száma miatt esti tagozaton az Etikatanári kiegészítő képzést a 2017/18. tanévben nem indítjuk.

10/2016. (XII.12.) számú rektori utasítás  a tandíjak és térítési díjak mértékének módosításáról a 2017/18. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján a 9/2016. (XI.25.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak és térítési díjak mértékét a 2017/18. tanévre a következőképpen módosítom:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

400 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár / informatikatanár szakpár

400 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

140 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Gyakorlatvezető mentortanár

130 000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130 000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200 000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160 000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120 000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120 000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160 000

Teológia MA

220 000

Tanárképzés MA (osztott)

200 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210 000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155 000

Teológia MA

185 000

Tanárképzés osztatlan MA

300 000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

160 000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

 

Késedelmi díjak

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

9/2016. (XI.25.) számú rektori utasítás  a tandíjak és térítési díjak mértékéről a 2017/18. tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2017/18. tanévre az alábbiak szerint határozom meg:

 

Tandíjak:

Vendéghallgatói résztanulmányok

5 000 Ft/kredit

 

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

140 000

Teológia MA

250 000

Tanárképzés MA (osztott) – hittanár

155 000

Tanárképzés MA (osztott) – etikatanár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – nevelőtanár

160 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár

300 000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

380 000

Tanárképzés osztatlan MA

hittanár – természettudományos szakos tanár / informatikatanár szakpár

390 000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

160.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

140.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155.000

Teológia MA

185.000

Tanárképzés osztatlan MA

300.000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

160.000

 

Térítési díjak:

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

3 000

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

 

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Felvett, de nem teljesített tanegység díja

(Nappali tagozaton II., esti tagozaton III. félévtől fizetendő.)

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Adminisztrációs különeljárási díj

Felvételi és átvételi kérelem díja

Rektori méltányossági kérelem díja

6 000

Jogorvoslati kérelem díja

Kreditigazolás díja tanegységleírás nélkül

 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére

3 000

végzett hallgatók részére

6 000

Kreditigazolás díja tanegységleírással

10 000

 

Kredittúllépési díj

(Fizetendő a végbizonyítvány megszerzésekor a mintatantervben előírt összes kredit + 10% kreditmennyiséget meghaladó felvett kreditekért. )

2 000 Ft/kredit

 

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

 

Késedelmi díjak

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

8/2016. (X.21.) számú rektori utasítás a Fortitudo Ösztöndíj módosításáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében a 3/2015. (IX.1.) számú rektori utasításban alapított Fortitudo Ösztöndíjat a következőképpen módosítom:

 

1.§ A szociálisan rászoruló önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók támogatására megalapítom a Fortitudo Ösztöndíjat.

 

2.§ (1) Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a) aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b) aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c) akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d) akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják,

e) aki az adott szakon folytatott tanulmányai során a Képzésmentő Ösztöndíjban nem részesült.

(2) Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

(3) A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

(4) A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50 vagy 80%-a, amelytől a Rektor – különösen indokolt estben – eltérhet.

(6) A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. (7) A Fortitudo Ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet sem részletfizetési kedvezményben, sem a Képzésmentő Ösztöndíjban.

(8) Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

(9) Az ösztöndíj forrását a mindenkori hallgatói befizetések meghatározott százaléka és az erre a célra esetlegesen kapott egyéb források képezik. A hallgatói befizetések e célra fordítandó százalékos arányáról a rektor évente határoz.

 

3. § A jelen utasítás 2017. február 1-jén lép hatályba.

7/2016. (X.12.) számú rektori utasítás a Főiskola által éves Budapest BKK bérlet formájában adható béren kívüli juttatásról szóló 1/2016. (I.5.) számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről

 

2016. június 7-én az Országgyűlés elfogadta a 2017. évre érvényes cafeteria szabályozást, mely szerint szigorodtak a béren kívüli juttatások után fizetendő közterhek. A Főiskola által eddig juttatott BKK bérlet típusú juttatás kikerült a támogatott adózás mellett nyújtható juttatások köréből.

A Főiskola, gazdasági helyzetére való tekintettel, az új adóterhet nem tudja vállalni, ezért a 2017. évre a budapesti BKK bérletet nem tudja biztosítani.

A fentiekre tekintettel, 2017. január 1-i hatállyal az 1/2016. (I.5.) sz. rektori utasítást („1/2016. (I.5) számú rektori utasítás a Főiskola által éves Budapest BKK bérlet formájában adható béren kívüli juttatásról”) hatályon kívül helyezem.

A 2016. évben biztosított BKK bérletek lejáratukig felhasználhatóak.

 

6/2016. (IX.12.) számú rektori utasítás  a saját kiadású kiadványok értékesítési folyamatáról

 

Módosította a 2/2022. (III.7.) számú rektori utasítás.

 

Jelen utasítás a Főiskola saját kiadású könyveinek, kiadványainak elsősorban jegyzetként a hallgatók részére történő értékesítési folyamatát szabályozza.

A könyvek listáját és az érvényesítendő egységárakat a jelen utasítás 1. mellékletét képező – a Főiskola könyvkiadásáért felelős tipográfusa által szükség szerint aktualizált – lista tartalmazza.

A 2007. évi CXXVII. törvény előírásai szerint az adóalany köteles számlát, illetve nyugtát kibocsátani termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére. A Főiskola által kiadott könyvek egy részét saját Könyvtárában értékesíti. Az értékesített könyvek kiegyenlítése csak készpénzben történhet, amiről a Főiskola megbízottja a vevő részére nyugtát bocsát ki. Indokolt kérésre nyugta helyett számlát is lehet kibocsátani.

A Főiskola Gazdasági Osztálya a Könyvtár részére biztosítja a számlaadási kötelezettséghez szükséges számla- és nyugtatömböket. (2. melléklet)

Mindkét nyomtatvány szigorú számadású, nyilvántartásuk a Gazdasági Osztályon történik. A Könyvtár részére a nyomtatványok átadás-átvétel formájában kerülnek átadásra.

A nyomtatványokat a könyv értékesítése során a Könyvtár megbízott dolgozója állítja ki.

1.  Nyugta kiállítása során az alábbi adattartalom kitöltése kötelező:

– a nyugta kibocsátásának a kelte (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

 a nyugta sorszáma (nyomdai úton előre rögzítve van)

 a nyugta kibocsátójának neve (Főiskola (kibocsátó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

 a termék (könyv) értékesítésének adót is tartalmazó ellenértéke (Az 1. mellékletben szereplő összeg kerül a nyugtára)

 a nyugta kiállítójának aláírása

A nyugtán nem kell sem vevői adatokat, sem adókulcsokat szerepeltetni, a kötelezően feltüntetendő adatokon felül egyéb adatok, pl. könyv címe, nem mehetnek az áttekinthetőség rovására.

A napi értékesítéseket összesíteni kell. Az összesítő bizonylatot a nyugtatömbbel (melléklet), és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

A kézi nyugtával történt értékesítéseket a könyvelésben külön, nyugtás bevételként kell szerepeltetni, naponta összesítve, egy összegben. (3. melléklet)

2. Kérésre a Főiskola számlát is kibocsáthat a vevő részére.

A számlát olvashatóan az alábbi kötelező adattartalommal kell kitölteni:

 számla sorszáma (nyomdai úton előre rögzített)

– a számlát azonosító adatok (Főiskola (eladó) adatai bélyegzőlenyomattal ellátottak)

 vevő neve, címe

 a fizetés módja: KÉSZPÉNZ

 a teljesítés időpontja (év, hónap, nap, de nem előre kitöltve, hanem a kiállítással egy időben ráírva)

 a számla kelte (Készpénzes számla, ezért megegyezik a teljesítés időpontjával)

 a fizetés határideje (a számla keltével egyező)

 az értékesített termék megnevezése

 ÁFA kulcs („AM” írandó a számlára, mivel a Főiskola alanyi ÁFA-mentes)

 mennyiségi egysége (db, pld.)

 mennyisége

 egységára – (Az 1. mellékletben megjelölt összeg)

– értéke (a mennyiség és az egységár szorzata)

A számlatömb első példánya a vevő tulajdona, azt részére át kell adni. A számlatömböt és az értékesített könyvek ellenértékét a Gazdasági Osztályra kell leadni az értékesítést követő hét első pénztári nyitvatartási időpontjában.

Az értékesített könyvek ellenértékét pénzkazettában kell gyűjteni és a bizonylatokkal együtt biztonságos zárható helyen tárolni.

A könyvkiadással kapcsolatos könyvtári értékesítésről félévente pénzügyi záráshoz összesítőt és beszámolót kell készíteni.

A könyvek a fenti szabályok betartása mellett esetenként a könyvtártól eltérő helyszínen is, alkalmi, „mozgó” árusítással is értékesíthetők.

A Főiskola ÁFA besorolásához kapcsolódó gazdasági érdekének védelmében a gazdasági igazgató elrendelheti az értékesítés korlátozását.

5/2016. (VIII.15.) számú rektori utasítás  a tandíjak mértékének módosításáról a 2016/17-es tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében az 50/2008. (III.14.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról) 2. melléklete, továbbá a 87/2015. Kormányrendelet (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 50. § (1) bekezdés b) pontja szerint az 7/2015. (XII.23.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2016/17-es tanévre a következőképpen módosítom, továbbá a térítési díjakat az alábbiak szerint határozom meg:

 

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:

I. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

II. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

315.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

 

III. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

155.000

Teológia MA

185.000

Tanárképzés MA (osztott)

185.000

Tanárképzés osztatlan MA

300.000

 

IV. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA

140.000

Teológia MA

160.000

 

V. évfolyam:

Szak

Ft/félév

Teológia MA

130.000

 

A képzés kezdetén fizetendő díjak

Ft/alkalom

Beiratkozási díj a tanulmányok elején, egyszeri alkalommal

(Csak az önköltséges képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

12 000

Beléptetőkártya használati díj

(Csak az állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

1 400

Diákigazolvány igénylés díja

0

 

Ismételt vizsgadíjak

Ft/alkalom

Javítóvizsga díj (sikeres vizsga ismétlésének díja)

3 000

Vizsgadíj (sikertelen vizsga ismétlésének díja)

Különeljárási díjak

Ft/alkalom

Vizsgamulasztási díj

(Vizsgára bejelentkezett, de meg nem jelent hallgatókra vonatkozik.)

3 000

Határidőn túli leckekönyvleadás díja

Határidőn túli beiratkozási díj

Neptun-kód /géptermi kód ismételt kiadásának díja

Neptun-jelszó megváltoztatásának díja

Kérvényhez kötött szolgáltatások díja

Ft/alkalom

Tanegység-újrafelvétel díja

3 000

Beléptetőkártya pótlásának díja

Záróvizsgadíj

(Csak az önköltséges / költségtérítéses képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozik.)

6 000

Záróvizsga ismétlésének díja

Leckekönyv pótlásának díja

10 000

Leckekönyvmásodlat kiállításának díja

Oklevélmásodlat kiállításának díja

5 000

Késedelmi díjak

Határidőn túli önköltség / költségtérítés befizetési díj

3 000

 

4/2016. (VII.29.) számú rektori utasítás rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 13. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § (1) 2016. július 1-től 2016. szeptember 31-ig Dr. Szatmári Györgyi (szül. idő: 1966. december 4. an: Nedeczki Edit) rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2016. július 1-től 2016. szeptember 31-ig a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

 

2. § A jelen utasítás 2016. július 1-én lép hatályba.

3/2016. (IV.26.) számú rektori utasítás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Házirendjéről

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az alábbiakban határozom meg a Főiskola házirendjét.

1. Belépés

A Főiskolával hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban állók az épületbe csak belépőkártyával léphetnek be. A tanulmányok, illetve a munkaviszony megkezdésekor minden hallgató és munkatárs névre szóló belépőkártyát kap, amelyet a jogviszony megszűnésekor köteles visszaszolgáltatni. 

Külső látogatóknak a portán kell feliratkozniuk, ahol személyazonosságuk igazolásával közölniük kell nevüket és jövetelük célját. A beléptető rendszer nyilvántartja az épületben tartózkodó személyeket.

Az épület munkanapokon 7:00-21:30 óráig tart nyitva. A Főiskola vezetői kivételével más időpontban – a nyilvános előadásokon kívül – csak a vezetőség valamely tagjának engedélyével lehet az épületben tartózkodni. 

A könyvtárba érkező személyeknek a könyvtár zárását követően el kell hagyniuk az épületet. A könyvtár látogatói az oktatói helyiségeket és tantermeket nem látogathatják. A könyvtár nyitvatartási idejét külön hirdetményben tesszük közzé.

2. Viselkedés

A Főiskola területén – különösképpen a kápolnában – elvárt az intézmény szellemiségéhez igazodó, kulturált viselkedés.

3. Állagmegóvás

A Főiskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

Fokozottan vigyázzunk a tisztaságra az egész épületben, de különösen a tantermekben és a mellékhelyiségekben! Kerülendő mindenfajta rongálás (firkálás és falragasz is ennek minősül). Aki ilyennek tanúja, köteles felhívni az illetők figyelmét e szabály megtartására, és a rongálás tényét a Tanulmányi Osztályon jelenteni.

Törekedjünk az energia- és víztakarékosságra!

A Főiskola területén be kell tartani a tűzrendészeti szabályzatot, továbbá füst vagy tűz észlelése esetén azonnal értesíteni a portát és elhagyni az épületet. Tűz esetén a lift használata tilos.

Saját elektromos berendezések és készülékek használata a tűzesetek megelőzése érdekében csak a Tűzrendészeti Szabályzatban előírtaknak megfelelően megengedett.

4. Hirdetmények

A hirdetőtáblákon hirdetmények elhelyezésére és eltávolítására csak a Rektori Titkárság és a Tanulmányi Osztály jogosult.

A hallgatók csak a HÖK hirdetőtábláin helyezhetnek el hirdetményt, a HÖK által megjelölt rendben.

5. Őrizet

A Főiskola nem vállal felelősséget a hallgatók és a látogatók értéktárgyaiért.

Minden hallgató kaphat egy szekrényt személyes tárgyainak őrzésére. Szekrénykulcs a HÖK-irodán igényelhető, az ott megjelölt összeg letétbe helyezésével. A kulcsot a tanév végén vissza kell szolgáltatni, ekkor a letétbe helyezett összeget visszakapja a hallgató.

A porta semmit nem vehet át továbbításra vagy megőrzésre. Belső küldemények továbbítására a porta melletti levelesláda-rendszer, illetve a 2. emeleti zsibongóban elhelyezett hallgatói átadópont szolgál. Az itt elhelyezett küldeményekért a Főiskola felelősséget nem vállal.

6. Felvonók használata

Az épületben lévő felvonókat csak a Főiskola oktatói és dolgozói használhatják, a hallgatók és a látogatók csak indokolt, kivételes esetben. Akinek az egészségügyi állapota szükségessé teszi, a Tanulmányi Osztályon kérelmezheti a lifthasználatot.

7. Dohányzás

Az épület egésze füstmentes terület. Dohányozni csak az erre kijelölt területen szabad.

8. Számítógépterem

Minden munkatárs és aktív státuszú hallgató jogosult a számítógépterem használatára. A gépteremben az ott érvényben lévő házirendet be kell tartani.

A gépek etikailag kifogásolható és a Főiskola szellemiségével nem összeegyeztethető használata a gépteremből való kizárást vonja maga után, ismételt esetben fegyelmi eljárás indul a hallgató ellen.

9. Hatályba lépés

A házirend 2016. május 1-vel lép hatályba.

10. A házirend vállalása

A jelen házirend vállalását hallgatói vagy munkavállalói jogviszonya kezdetén minden érintett a sajátkezű aláírásával igazolja.

2/2016. (I.10.) számú rektori utasítás a Justitia Ösztöndíj alapításáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

A nehéz élethelyzetben és anyagi körülmények között élő hallgatók támogatására megalapítom a Justitia Ösztöndíjat.

1. § A hallgató kérelmére vagy jutalomként − a Kar saját bevétele terhére − egyösszegű,
vagy legfeljebb egy tanulmányi félévre jutatott rendszeres támogatás nyújtható.

2. § (1) Támogatásban részesíthető az a nappali vagy esti tagozatos hallgató,

a) aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b) aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c) akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d) akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják.

(2) Az ösztöndíj iránti kérelmet a Rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

(3) A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

(4) A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott félévben e célra befolyó adományok összegének függvénye.

(6) Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

(7) Az ösztöndíj forrását a szociálisan rászoruló hallgatók támogatásának céljára esetlegesen kapott adományok képezik. Ezért az ösztöndíj meghirdetéséről a befolyó adományok függvényében a rektor félévente határoz.

 

3. § A jelen utasítás 2016. január 10-én lép hatályba.

1/2016. (1.5.) számú rektori utasítás   a Főiskola által éves Budapest BKK bérlet formájában adható béren kívüli juttatásról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola munkavállalói részére - a mindenkori hatályos jogszabályok alapján - béren kívüli juttatás keretében az alábbiak szerint juttatható BKK Budapest bérlet.

A BKK bérlet kiadását az alábbiak szerint szabályozom:

1. A Főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére (40 óra/hét) biztosít a tárgyévre BKK Budapest bérletet (a továbbiakban Bérlet).

2. A részmunkaidős és hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottak részére Bérlet nem kerül megállapításra.

3. Bérletre való jogosultság a munkavállalói jogviszony alatt, új munkavállaló esetén a próbaidő leteltét követően áll fenn.

4. Nem jogosult az alkalmazott Bérlet igénybevételére az alábbi távoliét esetén, annak teljes tartamára: fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély folyósításának idejére.

5. Amennyiben a munkáltató a tárgyév kezdetén tudomással bír róla, hogy az 1. pontban Bérletre jogosult munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, vagy jogosultsága a 4. pontban leírtak miatt szünetel, csak az előre látható jogosultsági időre biztosítja a Bérletet.

6. A munkavállaló a részére biztosított Bérlet átvételét aláírásával igazolja, és egyúttal tudomásul veszi, amennyiben munkaviszonya megszűnik, vagy a 4, pontban szereplő távollét idejét tölti, az átvett Bérlet érvényességi időszakából a számára nem jogosult időszaknak megfelelő arányos összeg megtérítését a Főiskola igényelheti.

7. A 4. pontban meghatározott távoliét esetén a bérlethez való jogosultság az arra okot adó körülmény bekövetkezésének kezdő napjától szűnik meg és a körülmény megszűnését követő naptól áll fenn újra.

Jelen utasítás rendelkezéseit évente a munkáltató felülvizsgálja és a juttatások mértékét ennek megfelelően állapítja meg.

Jelen utasítás 2016. január 5-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

7/2015. (XII.23.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékének módosításáról a 2016/17-es tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében az 50/2008. (III.14.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról) 2. melléklete szerint az 5/2015. (X.5.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2016/17-es tanévre a következőképpen módosítom:

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:

I. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

II. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

165.000

Teológia MA

225.000

Tanárképzés MA (osztott)

205.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

305.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

320.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

215.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

 

III. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

190.000

Tanárképzés MA (osztott)

190.000

Tanárképzés osztatlan MA

305.000

 

IV. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA

145.000

Teológia MA

165.000

 

V. évolyam

Szak

Ft/félév

Teológia MA

135.000

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

6/2015. (XI. 25.) számú rektori utasítás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015. 09. 01. előtt indított és 2015. 08. 15. után még nyitott képzéseihez tartozó mintatantervek rendkívüli módosításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VI. könyve (Hallgatói Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 348. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

1. §  Ezúton elrendelem a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015. 09. 01. előtt indított és 2015. 08. 15. után még nyitott képzéseihez tartozó mintatantervek rendkívüli módosítását, hogy azok megfeleljenek a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (1) bekezdése és a 108. § 47. pontja által előírtaknak.

2. § A jelen utasítás 2015. december 1-jén lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

5/2015. (X.5.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékéről a 2016/17-es tanévben

 

Módosítva a 7/2015. (XII.18.) számú rektori utasításban!

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2016/17-es tanévre az alábbiak szerint határozom meg:


Beiratkozási díj: 12.000 Ft (tanulmányok elején, egyszeri alkalommal)

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:
I. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000


II. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

165.000

Teológia MA

225.000

Tanárképzés MA (osztott)

205.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

305.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

320.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

215.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000


III. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

190.000

Tanárképzés MA (osztott)

190.000

Tanárképzés osztatlan MA

305.000


IV. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

145.000

Teológia MA

165.000


V. évfolyam

Szak

Ft/félév

Teológia MA

135.000

 Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

4/2015. (IX. 1.) számú rektori utasítás a Képzésmentő Ösztöndíj létrehozásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

Azon önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) legfeljebb öt tanegysége hiányzik, létrehozom a Képzésmentő Ösztöndíjat.

1.   Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a)   aki a képzésmentő ösztöndíjra irányuló kérelmet benyújtotta,

b)   aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

c)    aki az adott képzés képzési mintatantervében rögzített képzési idejét túllépte,

d)   akinek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) 5 vagy annál kevesebb tanegysége hiányzik,

e)   aki az adott szakon folytatott tanulmányai során képzésmentő ösztöndíjban még nem részesült.

2.   Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3.   Az ösztöndíj mértéke az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50%-a.

4.   A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A képzésmentő ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet részletfizetési kedvezményben.

5.   Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

3/2015. (IX.1.) számú rektori utasítás a Fortitudo Ösztöndíj alapításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

A szociálisan rászoruló önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók támogatására megalapítom a Fortitudo Ösztöndíjat.

1.   Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a)   aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b)   aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c)    akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d)   akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják,

e)   aki az adott szakon folytatott tanulmányai során a Képzésmentő Ösztöndíjban nem részesült.

2.   Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3.   A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

4.   A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5.   Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50 vagy 100%-a.

6.   A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A Fortitudo Ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet sem részletfizetési kedvezményben, sem a Képzésmentő Ösztöndíjban.

7.   Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

8.   Az ösztöndíj forrását a mindenkori hallgatói befizetések meghatározott százaléka és az erre a célra esetlegesen kapott egyéb források képezik. A hallgatói befizetések e célra fordítandó százalékos arányáról a rektor évente határoz.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

2/2015. (VIII.15.) számú rektori utasítás a szakdolgozat terjedelmére vonatkozóan 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének III. számú mellékletére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § Az osztatlan tanárképzésre a szakdolgozat terjedelmét illető szabályzati követelmények közül (Dolgozatírási Szabályzat 10. o.) az az előírás vonatkozik, miszerint mesterképzésen 50-80 oldal a követelmény.

2. § A jelen utasítás 2015. augusztus 26-án lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

1/2015. (VIII.14.) számú rektori utasítás rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 13. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

1. § (1) A 2015/16-os tanévben Dr. Szatmári Györgyi (szül. idő: 1966. december 4. an: Nedeczki Edit) rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2015. szeptember 1-től, 2016. június 30-áig a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

2. § A jelen utasítás 2015. augusztus 14-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor