2023

5/2023. (IX.01.) számú rektori utasítás
aláírási jogosultságról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.5.1. § (3) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.


1. § 2023. szeptember 1-től Hernádyné Szemere Rita (szül. hely, idő: Budapest, 1971. 07. 01.; an: Egyed Katalin) főtitkár jogosult a rektor nevében aláírni az alábbi dokumentumokat:

  • hallgatói képzési szerződés,

  • felnőttképzési szerződés.

 2. § A jelen utasítás 2023. szeptember 1-én lép hatályba.

Dr. Fehérváry Örs Jákó
rektor

4/2023. (V.22.) számú rektori utasítás
a mesterséges intelligencia használatáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.4.3. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § A Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.1.4.1. § (1) bekezdése előírja, hogy a „hallgató tanulmányi kötelezettségeit részben önálló írásbeli munka (szemináriumi dolgozat, egyéb beadandók, szakdolgozat) elkészítésével teljesítheti. Ennek során a hallgató idegen szellemi alkotást jogtalanul nem használhat fel.” A mesterséges intelligencia segítségével készített dolgozat nem számít önálló munkának, így a plágiummal azonos elbírálás alá esik.

 

2. § Jelen utasítás 2023. május 22-én lép hatályba.

 

Budapest, 2023. május 22.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor 

3/2023. (V.22.) számú rektori utasítás
az Év Legjobb Szakdolgozata-díj kiírásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.4.3. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § Azt a szakdolgozatot, amelyre a témavezető és az opponens is jelest adott, és amelyet a hallgató is jelesre védett meg, javasolni lehet az Év Legjobb Szakdolgozata-díjra.

2. § (1) A javaslatot írásban kell benyújtani, a témavezetőnek és az opponensnek is alá kell írnia.

(2) A javaslatokat legkorábban a záróvizsga eredményhirdetése után, legkésőbb a záróvizsga-időszak utolsó napján 18:00 óráig lehet benyújtani.

3. § (1) A javaslatokat a Tanulmányi Osztály összegzi.

(2) A díjra javasolt szakdolgozatok elbírálásához a Tanulmányi Osztály vezetője felkér három olyan oktatót, aki egyik javasolt dolgozatnál sem volt témavezető vagy opponens.

4. § A januárban védett és a díjra javasolt szakdolgozatokat is a júniusi záróvizsga-időszakban bíráljuk el.

5. § (1) A nyertest a tavaszi félév diplomaosztó ünnepségén hirdetjük ki.

(2) A nyertes oklevelet és pénzjutalmat kap. Továbbá dolgozata megjelenik a Főiskola Sapientiana nevű folyóiratában.

6. § Jelen utasítás 2023. május 22-én lép hatályba.

 

 

Budapest, 2023. május 22.

Dr. Fehérváry Örs Jákó

rektor 

2/2023. (III.28.) számú rektori utasítás
rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 1.2.5.1. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § (1) 2023. április 10–30. Dr. Bagyinszki Péter (szül. hely, idő: Budapest, 1970. 07. 01.; an: Orosz Anna) oktatási és kutatási rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2023. április 10–30. a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

 

2. § A jelen utasítás 2023. április 10-én lép hatályba.

1/2023. (I.05.) számú rektori utasítás

a nyelvvizsga hiányában kiállítandó oklevelekről

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A 2022. december 20-án hatályba lépett a felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény 39.§ rendelkezése alapján nyelvvizsga megléte nélkül megkapják oklevelüket azok a hallgatók, akik

  • 2021. augusztus 31-ét követően tettek sikerese záróvizsgát, de nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket,
  • 2022/2023. tanév I. (őszi) félévének záróvizsga-időszakában sikeres záróvizsgát tesznek,
  • 2022/2023. tanév II. (tavaszi) félévének záróvizsga-időszakában sikeres záróvizsgát tesznek.