2015

7/2015. (XII.23.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékének módosításáról a 2016/17-es tanévre

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás értelmében az 50/2008. (III.14.) Kormányrendelet (a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról) 2. melléklete szerint az 5/2015. (X.5.) számú rektori utasításban meghatározott tandíjak mértékét a 2016/17-es tanévre a következőképpen módosítom:

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:

I. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott) – hitéleti szakterületi szakok

200.000

Tanárképzés MA (osztott) – pedagógusképzés (nem hitéleti) szakterületi szakok

300.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000

 

II. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

165.000

Teológia MA

225.000

Tanárképzés MA (osztott)

205.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

305.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

320.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

215.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

 

III. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

190.000

Tanárképzés MA (osztott)

190.000

Tanárképzés osztatlan MA

305.000

 

IV. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA

145.000

Teológia MA

165.000

 

V. évolyam

Szak

Ft/félév

Teológia MA

135.000

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

6/2015. (XI. 25.) számú rektori utasítás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015. 09. 01. előtt indított és 2015. 08. 15. után még nyitott képzéseihez tartozó mintatantervek rendkívüli módosításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VI. könyve (Hallgatói Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 348. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

1. §  Ezúton elrendelem a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2015. 09. 01. előtt indított és 2015. 08. 15. után még nyitott képzéseihez tartozó mintatantervek rendkívüli módosítását, hogy azok megfeleljenek a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (1) bekezdése és a 108. § 47. pontja által előírtaknak.

2. § A jelen utasítás 2015. december 1-jén lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

5/2015. (X.5.) számú rektori utasítás a tandíjak mértékéről a 2016/17-es tanévben

 

Módosítva a 7/2015. (XII.18.) számú rektori utasításban!

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Rendjében adott felhatalmazás alapján az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a 2016/17-es tanévre az alábbiak szerint határozom meg:


Beiratkozási díj: 12.000 Ft (tanulmányok elején, egyszeri alkalommal)

2016/17-ben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára:
I. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

220.000

Tanárképzés MA (osztott)

200.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – bölcsésztanár szakpár

330.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – természettudományos szakos tanár és hittanár – informatikatanár szakpár

365.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

210.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

120.000

Gyakorlatvezető mentortanár

130.000

Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő

130.000

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

120.000

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

180.000


II. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

165.000

Teológia MA

225.000

Tanárképzés MA (osztott)

205.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár-erkölcstan- és etikatanár szakpár és hittanár – természettudományos szakos tanár szakpár

305.000

Tanárképzés osztatlan MA hittanár – bölcsésztanár szakpár

320.000

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA

215.000

Részismereti képzés (teológiai felkészítő)

160.000


III. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

160.000

Teológia MA

190.000

Tanárképzés MA (osztott)

190.000

Tanárképzés osztatlan MA

305.000


IV. évfolyam

Szak

Ft/félév

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

145.000

Teológia MA

165.000


V. évfolyam

Szak

Ft/félév

Teológia MA

135.000

 Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

 

4/2015. (IX. 1.) számú rektori utasítás a Képzésmentő Ösztöndíj létrehozásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

Azon önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók számára, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) legfeljebb öt tanegysége hiányzik, létrehozom a Képzésmentő Ösztöndíjat.

1.   Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a)   aki a képzésmentő ösztöndíjra irányuló kérelmet benyújtotta,

b)   aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

c)    aki az adott képzés képzési mintatantervében rögzített képzési idejét túllépte,

d)   akinek az abszolutórium megszerzéséhez (MA tanárképzésen a gyakorlati félév megkezdéséhez) 5 vagy annál kevesebb tanegysége hiányzik,

e)   aki az adott szakon folytatott tanulmányai során képzésmentő ösztöndíjban még nem részesült.

2.   Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3.   Az ösztöndíj mértéke az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50%-a.

4.   A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A képzésmentő ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet részletfizetési kedvezményben.

5.   Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

3/2015. (IX.1.) számú rektori utasítás a Fortitudo Ösztöndíj alapításáról

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat VII. könyve (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) 402. § paragrafusára hivatkozva az alábbiakról rendelkezem.

A szociálisan rászoruló önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók támogatására megalapítom a Fortitudo Ösztöndíjat.

1.   Támogatásban részesíthető az az önköltséges, illetve költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, vagy esti tagozatos hallgató,

a)   aki az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b)   aki az adott képzésen korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített,

c)    akinek tanulmányi átlaga minden korábbi félévében legalább 3.00 volt,

d)   akinek életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják,

e)   aki az adott szakon folytatott tanulmányai során a Képzésmentő Ösztöndíjban nem részesült.

2.   Az ösztöndíj iránti kérelmet a rektorhoz, a Neptun Tanulmányi Rendszerben e célra szolgáló pályázati űrlapon, az ezen megjelölt dokumentumok csatolásával együtt kell benyújtani az adott félévben meghatározott határidőig.

3.   A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elfogadásra.

4.   A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5.   Az ösztöndíj mértéke – a rászorultság mértéke szerint – az adott hallgató adott szakján érvényes önköltség, illetve költségtérítési díj 50 vagy 100%-a.

6.   A Főiskola az ösztöndíjat a hallgató számára a határidőben történő önköltség, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve költségtérítési díj befizetése, illetve a Főiskolával szemben fennálló esetleges egyéb tartozások rendezése esetén folyósítja. A Fortitudo Ösztöndíj mellett a hallgató nem részesülhet sem részletfizetési kedvezményben, sem a Képzésmentő Ösztöndíjban.

7.   Amennyiben a hallgató jogviszonya a félév során bármely okból kifolyólag megszűnik, vagy szünetel, a hallgató köteles a már folyósított ösztöndíjat a főiskolának visszafizetni.

8.   Az ösztöndíj forrását a mindenkori hallgatói befizetések meghatározott százaléka és az erre a célra esetlegesen kapott egyéb források képezik. A hallgatói befizetések e célra fordítandó százalékos arányáról a rektor évente határoz.

A jelen utasítás 2015. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

2/2015. (VIII.15.) számú rektori utasítás a szakdolgozat terjedelmére vonatkozóan 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének III. számú mellékletére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

 

1. § Az osztatlan tanárképzésre a szakdolgozat terjedelmét illető szabályzati követelmények közül (Dolgozatírási Szabályzat 10. o.) az az előírás vonatkozik, miszerint mesterképzésen 50-80 oldal a követelmény.

2. § A jelen utasítás 2015. augusztus 26-án lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor

1/2015. (VIII.14.) számú rektori utasítás rektori feladat- és hatáskör gyakorlásáról

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SzMSz-ének 13. § (2) bekezdésére hivatkozással az alábbiakról rendelkezem.

1. § (1) A 2015/16-os tanévben Dr. Szatmári Györgyi (szül. idő: 1966. december 4. an: Nedeczki Edit) rektorhelyettes jogosult a rektor jogkörének gyakorlására.

(2) A rektorhelyettes 2015. szeptember 1-től, 2016. június 30-áig a rektor valamennyi feladat- és hatásköre tekintetében jogosult a rektor nevében és képviseletében eljárni, illetve jogosult az intézmény képviseletére, kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

2. § A jelen utasítás 2015. augusztus 14-én lép hatályba.

 

Dr. Várnai Sándor Jakab OFM
rektor