Cigány népismeret II. Hagyományos cigány mesterségek, tárgyi kultúra