Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Együttműködés az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel (Hatályos: 2021. március 19.)

Sapientia Főiskola és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem között 2009. március 5-én kötött megállapodás célja, hogy a két intézmény a bolognai képzési struktúrához illeszkedő képzési, tudományos együttműködést alakítson ki. A megállapodás kiterjed a könyvtárközi kapcsolat, valamint a Hallgatói Önkormányzatok közti kapcsolat kiépítésére is.