Ószövetségi exegézis II. Próféták és a Zsoltárok könyve