Filozófiatörténet I. - Bevezetés az ókori és középkori bölcselet történetébe