Családpasztorációs továbbképzés papok és diakónusok számára