Könyvtári Esték – Stamler Ábel: Második keresztség? - a keresztény szerzetesség misztériumvallásos jellege