Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására – 60 órás tanfolyam