2020/2021

Szenátusi határozatok 2021. június 24.

10/2021. (VI.24.) számú határozat Dr. Bagyinszki Ágoston OFM docensi kinevezéséről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 10/2021. (VI.24.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston OFM docensi kinevezését.

 

11/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 11/2021. (VI.24.) számú határozattal egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston kinevezését a Fundamentális Teológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

12/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 12/2021. (VI.24.) számú határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Nobilis Márió kinevezését a Gyakorlati Teológia Tanszék megbízott tanszékvezetői feladatainak ellátására.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

13/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 13/2021. (VI.24.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Perendy László egyetemi tanár kinevezését az Egyháztörténelem Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2021. július 1. – 2025. június 30-ig terjedő időszakban.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

14/2021. (VI.24.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a 14/2021. (VI.24.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Orosz Lóránt egyetemi tanár kinevezését az Egyházjog Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2021. július 1. – 2025. június 30-ig terjedő időszakban.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

15/2021. (VI.24.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.

A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Soós Anna osztatlan hittanár-nevelőtanár – magyartanár szakos hallgatót terjeszti fel.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

16/2021. (VI.24.) számú határozat az intézmény 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2020. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

17/2021. (VI.24.) számú határozat az intézmény 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatot hozott.

A Szenátus a Főiskola 2021. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. április 23.

9/2021. (IV.23.) számú határozat  a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájával való együttműködésről

A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 9/2021. (IV.23.) számú határozattal támogatja a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájával való együttműködést társadalmi és teológiai kérdésekben.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2021. február 26.

5/2021. (II.26.) számú határozat a 2021/22. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 5/2021. (II.26.) számú határozattal elfogadta a 2021/22. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:
-    A Teológia szakon, a Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon és az osztatlan tanárszakon a Személyiség- és családpszichológia c. tanegység két részre oszlik: Személyiség és személyiségfejlődés, illetve Család és fejlődés tárgyra.
-    A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon és az osztatlan hittanár szakon Liturgikus ének I-II. gyakorlat lesz, gyakorlati jeggyel.
-    A Teológia szakon a Dogmatörtént szeminárium I-II. minden második évben indul.
-    A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés  szakon a pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I. és IV. (PT-n) 6 óra helyett 8 óra lesz.
-    A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakon a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő lelki egészsége nem előadás, hanem gyakorlat lesz.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

 

6/2021. (II.26.) számú határozata a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók  pályaalkalmasságának figyelemmel kísérése
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 6/2021. (II.26.) számú határozattal  elfogadta a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók pedagógiai pályára való alkalmasságának folyamatos figyelemmel kísérését és egy erre vonatkozó  rendszer kialakítását.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

 

7/2021. (II.26.) számú határozata a hibrid oktatás bevezetéséről
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2021/2022. tanévtől az oktatási tevékenység megszervezésében elfogadta a jelenléti és a digitális oktatási formák együttes használatát, az ún. hibrid oktatási rendszer bevezetését az alábbi képzéseken:
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
Roma társadalomismeret
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

 

8/2021. (II.26.) számú határozata  a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról
A Szenátus – SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 8/2021. (II.26.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2021. március 2-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2021. január 29.

1/2021. (I. 29.) számú határozata a Fenntartói Tanácsadó Csoport működéséről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus elfogadta a Fenntartói Tanácsadó Csoport működését valamint azokat a stratégiai célokat és terveket, melyek meghatározzák a stratégiai tervezés a folyamatát és munkamenetét.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

2/2021. (I.29.) számú határozat a I. Könyv – Szervezet és Működési Rend módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 2/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta  az SzMSz I. Könyv – Szervezet és Működési Rend módosításáról szóló javaslatot.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

3/2021. (I.29.) számú határozat a III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 3/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta SzMSz III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról szóló javaslatot.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

4/2021. (I.29.) számú határozata a tanév rendjéről

A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – 4/2021. (I.29.) számú határozattal elfogadta a 2021/22-es tanév rendjét az alábbiak szerint:

I.    (őszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak    2021. augusztus 30. (hétfő) – 2021. szeptember 12.
(vasárnap)
Tanári Konferencia    2021. szeptember 3. (péntek) 15.00 óra
Veni Sancte    2021. szeptember 4. (szombat) 16.00 óra
Szorgalmi időszak    2021. szeptember 4. (szombat) – 2021. december 10.
(péntek)
Őszi szünet    Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben
meghirdetett őszi szünethez igazítjuk.
Pontos időpontját később – annak ismeretében –
hirdetjük ki.
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje    2021. november 10. (szerda) 17.00 óra
Sapientia Nap    2021. november 20. (szombat)
Vizsgaidőszak    2021. december 11. (szombat) – 2022. január 17. (hétfő)
Portfólióleadás határideje    2022. január 8. (szombat)
Portfólióvédés    2022. január 15. (szombat)
Javítóvizsgák hete    2022. január 18. (kedd) – 2022. január 22. (szombat)
Záróvizsgák    2022. január 18–19. (kedd-szerda)
Diplomaosztó    2022. január 29. (szombat) 16.00 óra

II.    (tavaszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak    2022. január 24. (hétfő) – 2022. február 13. (vasárnap)
Szorgalmi időszak    2022. január 29. (szombat) – 2022. május 13. (péntek)
Tanári Konferencia    2022. január 31. (hétfő) 15.00 óra
Sapientia Nap    2022. március 19. (szombat)
Húsvéti szünet    2022. április 11. (hétfő) – 2022. április 22. (péntek)
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje    2022. április 21. (szerda) 17.00 óra
Vizsgaidőszak    2022. május 14. (szombat) – 2022. június 18. (szombat)
Portfólióleadás határideje    2022. június 11. (szombat)
Portfólióvédés    2022. június 18. (szombat)
Javítóvizsgák hete    2022. június 20. (hétfő) – 2022. június 25. (szombat)
Záróvizsgák    2022. június 20-22. (hétfő-szerda)
Tanári Konferencia    2022. június 24. (péntek) 18.00 óra
Te Deum / Diplomaosztó    2022. július 2. (szombat) 10.00 óra
Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)    2022. július 4-ével kezdődő héten
(pontos időpont később)

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2020. november 6.

21/2020. (XI. 06) számú határozat a Könyvtárhasználati szabályzat módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Könyvtárhasználati szabályzat módosításról szóló javaslatot.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. december 11-i ülésén jóváhagyta.

 

22/2020. (XI. 06) számú határozat az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat módosításáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat módosításról szóló javaslatot.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. december 11-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2020. október 2.

17/2020. (X. 02.) számú határozat a 2020/21. tanévre szóló minőségbiztosítási programról
 
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2020/21. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető)
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

18/2020. (X. 02.) számú határozat az SzMSz VII. számú mellékletének kivezetéséről
 
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a Szenátus a 18/2020. (X. 02.) számú határozattal  az SzMSz VII. számú mellékletének kivezetését.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

19/2020. (X. 02.) számú határozat az állandó bizottságok összetételéről

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.3.2. §(1) bekezdés h) pontjára hivatkozással – 19/2020. (X. 02.) számú határozattal elfogadta az állandó bizottságok új oktatói összetételére tett rektori javaslatot az alábbiak szerint:
Fegyelmi Bizottság
Elnök: Dr. habil. Perendy László SchP tanszékvezető, egyetemi tanár,
Tagok: Dr. Kék Emerencia adjunktus,
Dr. Petres Lúcia OP főiskolai docens (póttag)
HÖK két delegált tagja
Titkár: Pál Erika főtitkár

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
Elnök: Dr. Fehérváry Örs Jákó főiskolai docens, rektor
Tagok: Szabó Ráhel OP tanársegéd
Dr. Bakos Gergely OSB tanszékvezető főiskolai docens (póttag)
HÖK két delegált tagja
Titkár: Pál Erika főtitkár

Minőségbiztosítási Bizottság
Elnök: Dr. Kék Emerencia főiskolai docens
Tagok: Nobilis Mario tudományos munkatárs
Asztalosné Elekes Szende tanársegéd
Témától függően póttag/ok
HÖK egy delegált tagja,
Titkár: Pál Erika főtitkár

Tanulmányi Esélyegyenlőségi és Kreditátviteli Bizottság
Elnök: Dr. Fehérváry Örs Jákó főiskolai docens, rektor
Tagok: Somogyiné Dr. Petik Krisztina tanszékvezető, főiskolai docens,
HÖK két delegált tagja
Titkár: TO megbízott munkatársa
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

20/2020. (X. 02.) számú határozat a szakfelelősök megbízásáról

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 20/2020. (X. 02.) számú jóváhagyó határozata alapján az alábbi oktatókat bízta meg a szakfelelősi feladatokkal:

Képzés neve Szakfelelős
Teológia Dr. Tóth Beáta
Hittanár-nevelőtanár Dr.  Petres Lúcia OP
Hittanár-nevelőtanár – Etikatanár Dr.  Petres Lúcia OP
Szabóné Dr. Kármán Judit
Hittanár-nevelőtanár – Közismereti tanárszak (ELTE) Dr.  Petres Lúcia OP
Szabóné Dr. Kármán Judit
Hittanár-nevelőtanár Dr.  Petres Lúcia OP
Gyakorlatvezető mentortanár Szabóné Dr. Kármán Judit
Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő Szabóné Dr. Kármán Judit
Teológiai felkészítő modul (MA Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés képzéshez) Dr. Tóth Beáta

 

Szenátusi határozatok 2020. szeptember 4.

15/2020. (IX.04.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 15/2020. (IX.04.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens kinevezését a Pszichológia Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátására 2020. július 1. - 2024. június 30-ig terjedő időszakban.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

16/2020. (IX.04.) számú határozat a 2021/22-es tanévben meghirdethető szakokról
 
A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. §(1) d. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 16/2020. (IX.04.) számú határozattal a 2021/22. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:
A 2021/22-es tanévben az alábbi szakok kerülnek meghirdetésre:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

     X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs katekéta specializáció

alapképzés

6

X

   X

lelkipásztori munkatárs specializáció

     X

   X

X

Tanárképzés - osztatlan hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

  10

     X

   X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros: hittanár-nevelőtanár

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

japán nyelv és kultúra tanára

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

testnevelő tanár

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.