2019/2020

Szenátusi határozatok 2020. június 26.

10/2020. (VI.26.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére Kisnémet László osztatlan teológia szakos hallgatót terjeszti fel.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

11/2020. (VI.26.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A szenátus támogatja Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens főiskolai tanári pályázatát, és javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy kezdeményezze főiskolai tanári kinevezését.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

12/2020. (VI.26.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A szenátus támogatja Dr. Papp Miklós főiskolai docens főiskolai tanári pályázatát, és javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy kezdeményezze főiskolai tanári kinevezését.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

13/2020. (VI.26.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 13/2020. (VI.26.) számú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Dr. Bagyinszki Ágoston kinevezését a Fundamentális Teológia Tanszék mb. tanszékvezetői feladatainak ellátására.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

14/2020. (VI.26.) számú határozat tanszékvezetői kinevezésről

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés k) pontjára hivatkozással – határozatot hozott.
A Szenátus a 14/2020. (VI.26.) számú határozattal támogatja Nobilis Márió kinevezését a Gyakorlati Teológia Tanszék mb. tanszékvezetői feladatainak ellátására.
A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2020. május 29.

8/2020. (V.29.) számú határozat az intézmény 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról


A Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatott hozott.
A Szenátus a Főiskola 2019. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. június 3-i ülésén jóváhagyta.


9/2020. (V.29.) számú határozat az intézmény 2020. évi költségvetésének elfogadásáról


A Szenátus — az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással — határozatott hozott.
A Szenátus a Főiskola 2020. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. június 3-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2020. február 28.

5/2020. (II.28.) számú határozat a Szenátus - az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés o) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus 5/2020. (II.28.) számú határozattal elfogadta a 2020/21-es tanév rendjét az alábbiak szerint:
I. (őszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak     2020. augusztus 24. (hétfő) – 2020. szeptember 13. (vasárnap)
Tanári Konferencia     2020. szeptember 4. (péntek) 15.00 óra
Veni Sancte     2020. szeptember 5. (szombat) 16.00 óra
Szorgalmi időszak     2020. szeptember 5. (szombat) – 2020. december 11. (péntek)
Őszi szünet     Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje     2020. november 11. (szerda) 17.00 óra
Sapientia Nap     2020. november 14. (szombat)
Vizsgaidőszak     2020. december 12. (szombat) – 2021. január 18. (hétfő)
Portfólióleadás határideje     2021. január 9. (szombat)
Portfólióvédés     2021. január 16. (szombat)
Javítóvizsgák hete     2021. január 19. (kedd) – 2021. január 23. (szombat)
Záróvizsgák     2021. január 19-20. (kedd-szerda)
Diplomaosztó     2021. január 30. (szombat) 16.00 óra

II. (tavaszi) félév
Regisztrációs és tárgyfelvételi időszak     2021. január 25. (hétfő) – 2021. február 14. (vasárnap)
Szorgalmi időszak     2021. január 30. (szombat) – 2021. május 14. (péntek)
Tanári Konferencia     2021. február 1. (hétfő) 15.00 óra
Sapientia Nap     2021. március 20. (szombat)
Húsvéti szünet     2021. március 29. (hétfő) – 2021. április 9. (péntek)
Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje     2021. április 21. (szerda) 17.00 óra
Vizsgaidőszak     2021. május 15. (szombat) – 2021. június 19. (szombat)
Portfólióleadás határideje     2021. június 5. (szombat)
Portfólióvédés     2021. június 19. (szombat)
Javítóvizsgák hete     2021. június 21. (hétfő) – 2021. június 26. (szombat)
Záróvizsgák     2021. június 21-23. (hétfő-szerda)
Tanári Konferencia     2021. június 25. (péntek) 18.00 óra
Te Deum / Diplomaosztó     2021. július 3. (szombat) 10.00 óra
Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)     2021. július 5-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.


6/2020. (II. 28.) számú határozat az - Szervezeti és Működési Szabályzat IX. mellékletének az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat megújításáról
 
A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 6/2020. (II. 28.) számú határozattal elfogadta az  Szervezeti és Működési Szabályzat IX. mellékletének, az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat megújítását.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta. 
7/2020. (II.28.) számú határozat osztatlan tanárszakok indításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. §(1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – a 7/2020. (II.28.) számú határozattal a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű tanárszakok indításáról döntött.
Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a Főiskola a 2021/22-es tanévben a következő szakok indítását határozta el:
        hittanár-nevelő tanár – testnevelő tanár (ELTE),
        hittanár-nevelő tanár – japán nyelv és kultúra tanára (ELTE).
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2020. január 31.

1/2020. (I. 31.) számú határozata Roma társadalomismereti szakember szakirányú továbbképzés indításáról

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A szenátus 1/2020. (I. 31.) számú határozattal egyhangúan támogatja a Roma társadalomismereti szakember négy féléves szakirányú továbbképzési szak indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

2/2020. (I. 31.) számú határozata KETEG akkreditált pedagógus-továbbképzési szak létesítése

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus a 2/2020. (I.31.) számú határozattal egyhangúan támogatja az általános és középiskolai tanárok részére KETEG pedagógus-továbbképző tanfolyam alapításának és indításának kezdeményezését az Oktatási Hivatalnál.
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

3/2020. (I. 31.) számú határozata A Biblia története, műfajai és hatástörténete pedagógus-továbbképzési szak létesítése

A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:
A Szenátus a 3/2020. (I.31.) számú határozattal egyhangúan támogatja az akkreditált Bibliai kultúra - A Biblia története, műfajai és hatástörténete pedagógus-továbbképzés létesítését. 
A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

4/2020. (I. 31.) A Szenátus – az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

A Szenátus  4/2020. (I.31.) számú határozattal elfogadta a 2020/21-es tanévtől, felmenő rendszerben bevezetett a mintatantervi módosításokat az alábbiak szerint:
I.    Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Célok:
a)    megfelelés a MAB-iránymutatásnak, a jogszabályoknak és az egyházi KKK-nak,
b)    a nappali és az esti tagozat mintatantervének összehangolása, teljes egyezőség elérése,
c)    a gyakorlati tárgyak számának és kreditértékének növelése,
d)    a specializációk kreditszámának növelése,
e)    a két specializáció kreditszámának kiegyensúlyozása.

Nappali tagozat:
a) Latin I–II. megszűnése (Szabadon választhatóként felvehető, mert a Teológia szak mintatantervében megmarad.)
b) Retorika I–II. megszűnése (Szabadon választhatóként felvehető, mert a Teológia és az osztatlan Hittanár-nevelőtanár szak mintatantervében megmarad.)
c) Ószövetségi exegézis és Újszövetségi exegézis helyett 1 Exegézis, ami mindig Újszövetségi exegézis I. – 3 kredit, 3 óra)
d) Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)
e) Morálteológia szeminárium visszaállítása (tavaszi félévre)
f) Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
g) Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
h) Kateketikai szakmódszertan III. bevezetése (4 kredit, 4 óra)
i) Közösségvezetés II. bevezetése (Lelkipásztori teológia gyakorlat – 3 kredit, 2 óra)
j) Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása a jogszabályi 5%-ra, azaz 8 kreditről 9 kreditre.

Esti tagozat:
a) Lelkipásztori teológia III–IV. kivezetése
b) Biblikum szeminárium helyett 1 Exegézis, ami mindig Újszövetségi exegézis I. – 3 kredit, 12 óra)
c) Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
d) Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
e) Kateketikai szakmódszertan III. bevezetése (4 kredit, 12 óra)
f) Közösségvezetés II. bevezetése (Lelkipásztori teológia gyakorlat – 3 kredit, 8 óra)
g) Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása a jogszabályi 5%-ra, azaz 11/12 kreditről 9 kreditre.

II.    Teológia mesterképzés
a) Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)
b) Bibliai görög nyelv III–IV. kivezetése (Továbbiakban szabadon választható tárgyként felvehető.)
c) Bibliai héber nyelv III–IV. bevezetése szabadon választható tárgyként
d) Kórházi lelkigondozás gyakorlat és a Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat kreditértékének megemelése (1 kreditről 2 kreditre)
e) Liturgika I–II. áthelyezése a IV. évfolyamról a III. évfolyamra
f) Szakdolgozati szeminárium I–II. kreditértékének megemelése (3 kreditről 5 kreditre)
g) Szabadon választható tárgyak kreditértékének beállítása 20 kreditre (a jogszabályi 5% = 18 kredit)

III.    Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés
a) Retorika II. mellett Retorika I. bevezetése anyanyelvi kritériumtárgyként a szabadon választható kreditek terhére
b) Morálteológia I–II. eltolása fél évvel későbbre (Alapvetés őszre kerül, Vallási erkölcs tavaszra.)

A Fenntartói Konferencia a határozatot 2020. március 2-i ülésén jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. november 15.

15/2019. (XI. 15.) számú határozat a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programról 

A Szenátus az SzMSz 1.2.3.2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető)

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2019. szeptember 25.

13/2019. (IX. 25.) számú határozat az I. Könyv - Szervezeti és Működési Rend módosításáról 

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – 13/2019. (IX.25.) számú határozattal elfogadta az I. Könyv - Szervezeti és Működési Rend módosítását.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.


14/2019. (IX. 25.) számú határozat az III. Könyv – Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

az SzMSz III. Könyv 3.10.5.1. § szakaszában a tanulmányi ösztöndíj számítására vonatkozó részben a súlyozott tanulmányi átlag helyett a kreditindexet használ a továbbiakban.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2019. szeptember 6.

8/2019. (IX. 6.) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

az SzMSz III. Könyv a 3.11.3. szakaszában az átsorolásra vonatkozó rész 87/2015.(IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklet kivonata kivezetésre kerül.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti. 

A Fenntartói Konferencia FK 11/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

9/2019. (IX. 6.) számú határozat a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással – 9/2019. (IX.6.) számú határozattal elfogadta a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 12/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

11/2019. (IX. 6.) számú határozat osztatlan tanárszakok indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – a 11/2019. (IX.6.) számú határozattal a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben meghatározott osztatlan képzési rendszerű tanárszakok indításáról döntött.

Az új osztatlan rendszerű tanárképzés keretében a Főiskola a 2020/21-es tanévben a következő szakok indítását határozta el:

                       hittanár-nevelő tanár - könyvtárostanár (ELTE),

                       hittanár-nevelő tanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár (ELTE).

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 13/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

12/2019. (IX. 6.) számú határozat szakok indításáról

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a 2020/21. tanévben az alábbi szakokat hirdeti meg:

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

Nem indul

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

X

könyvtárostanár (indítás folyamatba)

X

rajz- és vizuáliskultúra-tanár (indítás folyamatban)

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

A Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 14/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta.