2018/2019

Szenátusi határozatok 2019. június 28.

6/2019. (VI.28.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozását javasolja Szendrei-Bechtold Lili Hittan-történelem osztatlan tanárszakos hallgatónak.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 6/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

 

7/2019. (VI. 28) számú határozat a Szervezeti Működési Szabályzat III. Könyvének módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés a) pontjára hivatkozással –  SzMSz III. könyvében a leckekönyv kivezetésére vonatkozó módosítási javaslatokat 7/2019. (VI. 28.) számú határozattal elfogadta. 

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 9/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta.

 

10/2019. (VI.28.) számú határozat oktatói kinevezésekről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) q) pontjában foglalt rendelkezés alapján – meghozta az alábbi javaslattételi határozatot és egyhangúlag támogatja az alábbi kinevezés meghosszabbítását: 

Mervay Miklóst Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet mb. tanszékvezetői/mb. intézetvezetői feladatainak ellátásával bízza meg.

A Szenátus a határozatot a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

A Fenntartói Konferencia FK 10/2019. (IX.20.) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. május 17.

5/2019. (V.17.) számú határozat a Human Centered Economics (Emberközpontú Gazdálkodás) mesterképzési szak létesítéséről 

A Szenátus az intézmény az SzMSz 8. (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással az alábbi határozatot hozta:

A Főiskola a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen a Human Centered Economics (Emberközpontú Gazdálkodás) mesterképzési szak létesítését határozta el.

A Fenntartói Konferencia FK 5/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. április 12.

2/2019. (IV.12.) számú határozat az intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus - az SzMSz 8. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 2/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

 

3/2019. (IV.12.) számú határozat az intézmény 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

A Szenátus — az SzMSz 8. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus a Főiskola 2019. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 3/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

 

4/2019. (IV.12.) számú határozat a papíralapú leckekönyv kivezetéséről 

A Szenátus — az SzMSz 8. (2) bekezdésre való hivatkozással — meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangú döntése alapján a 2019/20-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kivezeti a papíralapú leckekönyvet.

A Fenntartói Konferencia FK 4/2019. (VI.4.) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2019. február 15.

1/2019. (II. 15.) számú határozat 2019/20. tanévre szóló mintatantervek elfogadásáról

A Szenátus az SzMSz 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló mintatanterveket az alábbi változtatással:

Etika és Antropológia tárgyak összevonása egy tanegységgé és a Politikai Filozófia bevezetését a Teológia és az Osztatlan Hittanár szakon

Osztatlan Hittanár szakon az Egyháztörténelem 4 féléves lesz, emiatt megszűnnek a „Gyakorlati opcionális” tárgyak.

A Fenntartói Konferencia FK 1/2019. (III.19.) számú határozatával jóváhagyta.
 

Szenátusi határozatok 2018. december 7.

19/2018. (XII. 07.) számú határozat 2019/20. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2019/20. tanév rendjét: 

 

I.      (őszi) félév

Tanári Konferencia

2019. szeptember 6. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2019. szeptember 7. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2019. szeptember 7. (szombat) – 2019. december 13. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2019. november 13. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2019. november 16. (szombat)

Vizsgaidőszak

2019. december 14. (szombat) – 2020. január 20. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2020. január 4. (szombat)

Portfólióvédés

2020. január 18. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2020. január 21. (kedd) – 2020. január 25. (szombat)

Záróvizsgák

2020. január 23-24. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2020. február 1. (szombat) 16.00 óra

 

I.            (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2020. február 1. (szombat) – 2020. május 15. (péntek)

Tanári Konferencia

2020. február 3. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2020. március 14. (szombat)

Húsvéti szünet

2020. április 6. (hétfő) – 2020. április 17. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2020. április 22. (szerda) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2020. május 16. (szombat) – 2020. június 20. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2020. június 6. (szombat)

Portfólióvédés

2020. június 20. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2020. június 22. (hétfő) – 2020. június 27. (szombat)

Záróvizsgák

2020. június 22-23-24. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2020. június 26. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2020. július 4. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2020. július 6-ával kezdődő héten (pontos időpont később)

 

 

20/2018. (XII. 07.) számú határozat 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programról

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadta a 2019/20. tanévre szóló minőségbiztosítási programot a melléklet szerint. (Itt letölthető.)

Szenátusi határozatok 2018. november 7.

18/2018. (XI. 07.) számú határozat tanári szakokon a szakfelelősök megbízásáról

Dr. Várnai Jakab OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, a Szenátus 18/2018. (XI. 07.) számú jóváhagyó határozata alapján az alábbi oktatókat bízta meg a szakfelelősnek:

 

„Tanárképzési felelős”

Somogyiné Dr. Petik Krisztina PhD

Hittanár-nevelő Tanári MA

Dr. Várnai Sándor Jakab PhD

Etika (erkölcstan)

Tanári MA

Dr. Papp Miklós PhD

Család- és gyermekvédő

Tanári MA

Somogyiné Dr. Petik Krisztina PhD

 

A Fenntartói Konferencia a határozatot FK 18/2018. (XII.04.) számon hagyta jóvá.

Szenátusi határozatok 2018. szeptember 28.

17/2017. (IX. 28.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2019/20. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2019/20. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

 

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

Nem indul

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2–5

 

X

Nem indul

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

Nem indul

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

 

A Fenntartói Konferencia a határozatot FK 17/2018. (XII.04.) számon hagyta jóvá.