2017/2018

Szenátusi határozatok 2018. március 12.

1/2018. (III.12.) számú határozat 2018/19. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2018/19. tanév rendjét: 

 

A 2018/19. tanév rendje

I.      (őszi) félév

Tanári Konferencia

2018. szeptember 7. (péntek) 15.00 óra

 

Veni Sancte

2018. szeptember 8. (szombat) 16.00 óra

 

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 8. (szombat) – 2018. december 14. (péntek)

 

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

 

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2018. november 14. (szerda) 17.00 óra

 

Sapientia Nap

2018. november 17. (szombat)

 

Vizsgaidőszak

2018. december 15. (szombat) – 2019. január 21. (hétfő)

 

Portfólióleadás határideje

2019. január 5. (szombat)

 

Portfólióvédés

2019. január 19. (szombat)

 

Javítóvizsgák hete

2019. január 22. (kedd) – 2019. január 26. (szombat)

 

Záróvizsgák

2019. január 24-25. (csütörtök-péntek)

 

 

Szenátusi határozatok 2017. december 11.

9/2017. (XII.11.) számú határozat a 2017/2018. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2017/2018. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

 

10/2017. (XII.11.) számú határozat a 2017. szeptember 1. után megkezdett tanári mesterképzések lezárásával kapcsolatban.

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

Mivel a 2017. szeptember 1. után megkezdett kiegészítő tanári mesterképzések lezárásához a 8/2013. EMMI rendelet a záróvizsga szakdolgozati elemének a portfóliót határozza meg, amely szakterületi referátumot tartalmaz, ezért:

1.    Ezeken a képzéseken a záródolgozat készítésének kötelezettségét egy referátum készítésének kötelezettsége váltja fel.

2.    A referátum a portfólió II. fejezete.

3.    A referátum terjedelme 12-15 oldal, és a Dolgozatírási Szabályzat szerint készítendő el.

4.    A referátumot témavezető segítségével kell elkészíteni, aki írásos bírálatot ad róla.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

 

 

11/2017.(XII. 11.) számú határozat az Információátadási Szabályzat elfogadásáról

A Szenátus- az SzMSz 8.§(i) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a SSZHF Információátadási Szabályzatát.

A Szenátus a határozatot jóváhagyásra a Fenntartói Konferencia elé terjeszti.

Szenátusi határozatok 2017. szeptember 8.

7/2017. (IX.08.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2018/19. tanévben

 

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2018/19. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Szakok meghirdetése 2018A

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelőtanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

  

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

4

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2

 

X

min. 5 fő

etikatanár

mesterképzés

2

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

Nem indul

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

szervezetfejlesztés specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

Nem indul

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

 

 

8/2017. (IX.08.) számú határozat képzés indításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés 10 féléves képzési idejű képzését