2016/2017

Szenátusi határozatok 2017. június 30.

6/2017. (VI.30.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással- meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj adományozását javasolja Juhász Dóra Hittanár–nevelőtanár – Erkölcstan szakos hallgatónak.

Szenátusi határozatok 2017. június 1.

5/2017. (VI.01.) számú határozat a személyi változásokról

A Szenátus a rektor javaslatára egyhangúlag elfogadta

–      Mervay Miklós kinevezését a Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Intézet vezetőjének,

–      Orosz Lóránt OFM az Egyházjog tanszék vezetőjének.

A Szenátus a javaslatot 5/2017 (VI.01) határozati számú határozatával elfogadta.

 

Szenátusi határozatok 2017. március 2.

3/2017. (III.02.) számú határozat az intézmény 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 2/2017. (III.07 számú határozatával jóváhagyta.

 

4/2017. (III.02) számú határozat az intézmény 2017. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK 3/2017. (III.07) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2017. február 2.

1/2017 (II.02.) számú határozat a Sapientia Könyvtár Családteológiai Intézet Letéti Könyvtárának megszüntetéséről

A Szenátus a Sapientia Könyvtár Családteológiai Intézeti Letéti Könyvtárát (Családkönyvtárt) megszünteti a további megjegyzéssel: Az Intézet Könyvtárában elhelyezett kötetek állománybevételét, feltárását, gondozását a Családkönyvtár alapításától kezdődően a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára végezte. A dokumentumok bibliográfiai adatait a kutatók a Sapientia Könyvtár online katalógusából érhették el, ezért a megszűnő letéti könyvtár állománya a Sapientia Könyvtár olvasótermébe kerül. A duplum, valamint a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának ügyrendi szabályzata 4. pontja alapján az állományból kivonandók.

 

2/2017. (II.02.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

A Fenntartói Konferencia FK 1/2017. (III.07) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2016. október 27.

19/2016. (X.27.) számú határozat a 2016/2017. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2016/2017. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.

A Fenntartói Konferencia FK16/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

20/2016. (X.27.) számú határozat 2017/18. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2017/18. tanév rendjét:

A Fenntartói Konferencia FK17/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

I.       (őszi) félév

Tanári Konferencia

2017. szeptember 8. (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2017. szeptember 9. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2017. szeptember 9. (szombat) – 2016. december 15. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2017. november 15. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2017. november 18. (szombat)

Vizsgaidőszak

2017. december 16. (szombat) – 2018. január 22. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2018. január 6. (szombat)

Portfólióvédés

2018. január 20. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2018. január 23. (kedd) – 2018. január 27. (szombat)

Záróvizsgák

2018. január 25-26. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2018. február 3. (szombat) 16.00 óra

 

I.       (tavaszi) félév

Szorgalmi időszak

2018. február 3. (szombat) – 2018. május 19. (péntek)

Tanári Konferencia

2018. február 5. (hétfő) 15.00 óra

Sapientia Nap

2018. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2018. március 26. (hétfő) – 2018. április 6. (péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2018. április 24. (kedd) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2018. május 19. (szombat) – 2018. június 23. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2018. május 26. (szombat)

Portfólióvédés

2018. június 23. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2018. június 25. (hétfő) – 2017. június 30. (szombat)

Záróvizsgák

2018. június 25-26-27. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2018. június 29. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2018. július 7. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2018. július 9-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

 

21/2016. (X.27.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2017/18. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:

A főiskola a 2017/18. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

A Fenntartói Konferencia FK18/2016. (XII.21) számú határozatával jóváhagyta.

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

X

Tanárképzés - osztatlan

hittanár-nevelő tanár (önállóan)

osztatlan mesterképzés

10

X

 

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10-12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára

X

biológiatanár (egészségtan)

X

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

X

földrajztanár

X

francia nyelv és kultúra tanára

X

holland nyelv és kultúra tanára

X

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

informatikatanár

X

kémiatanár

X

kínai nyelv és kultúra tanára

X

latin nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

magyartanár

X

matematikatanár

X

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

X

német nyelv és kultúra tanára

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

4

 

X

X

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés

2

 

X

X

etikatanár

mesterképzés

4

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

Szenátusi határozatok 2016. szeptember 29.

18/2016. (IX. 29.) számú határozata az új tanári mesterképzések módosított munkarendjének nyilvántartásba vételéről

A Szenátus – az intézmény SzMSz-ének 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – az alábbi határozatot hozta:

Egyhangúlag döntött az – Oktatási Hivatal által hivatalból levelező tagozaton nyilvántartásba vett – új tanári mesterképzés nappali, esti és távoktatás munkarendben történő nyilvántartásba vételéről.

Szenátusi határozatok 2016. szeptember 2.

13/2016. (IX. 02.) számú határozat a Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – egyhangúlag elfogadta a Családteológiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzatának rendjéről szóló változtatásokat és a módosítására benyújtott határozatot.

A Fenntartói Konferencia FK12/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

14/2016. (IX. 02.) számú határozata a tanszékvezetői ciklus változtatásáról

A Szenátus  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az SzMSz 50. § (1) pontjának változtatását, a tanszékvezetői ciklus határozott 4 évre történő módosítását.

 

15/2016. (IX. 02.) számú határozat tanszékvezetők jelöléséről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) l) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a következő tanszékvezetői megbízásokat terjeszti a Fenntartói Konferencia elé:

Filozófia Tanszék – Dr. Bakos Gergely OSB főiskolai docens

Egyházjog Tanszék – Makláry Ákos adjunktus

Pszichológia Tanszék – Somogyiné Dr. Petik Krisztina főiskolai docens

A Fenntartói Konferencia FK13/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

16/2016. (IX. 02.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz XI. számú mellékletének – Tűzvédelmi Szabályzat –módosítására benyújtott javaslatot.

A Fenntartói Konferencia FK14/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

17/2016. (IX. 02.) számú határozat az állandó bizottsági tagok megválasztásáról

A Szenátus – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdés i) pontjára hivatkozással – elfogadta az állandó bizottságok új oktatói összetételére tett rektori javaslatot.

A Szenátus a Fegyelmi Bizottság tagjává választja Kék Emerencia oktatót, póttagként jelöli Petres Lúcia OP oktatót valamint megerősíti Dr. Perendy László SchP mint elnök tagságát a testületben. A HÖK két tagot a mindenkori Szabályzata alapján delegál.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság élére egyhangú szavazással Bakos Gergely OSB oktatót, póttagként Szabó Xavér OFM oktatót jelöli, valamint elnökként a mindenkori főtitkárt választja. A HÖK két tagot delegál.

Minőségbiztosítási Bizottság tagjává választja Dr. Révay Edit rscj oktatót, valamint a főtitkárt és a HÖK egy tagját.

Kreditátviteli Bizottság elnökének jelöli Dr. Várnai Jakab OFM rektort, továbbá tagjává választja Somogyiné Dr. Petik Krisztina oktatót, és a HÖK 2 delegált tagját.

A Fenntartói Konferencia FK15/2016. (IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.