2015/2016

Szenátusi határozatok 2016. június 24.

12/2016. (VI.24.) számú határozat Köztársasági Ösztöndíjra felterjesztésről

A Szenátus - az SzMSz 8.§(1) bekezdés s) pontjára hivatkozással- meghozta az alábbi határozatot. A Szenátus Köztársasági ösztöndíj adományozását javasolja Vörös Mátyás Béla harmadéves teológushallgatónak.

Szenátusi határozatok 2016. május 26.

11/2016. (V.26.) számú határozat az intézmény 2016. évi költségvetése elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus a Főiskola 2016. évi költségvetési tervét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Fenntartói Konferencia FK11/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2016. április 28.

7/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus egyhangúlag elfogadta az SzMsz I. Könyv (Szervezeti és Működési Rend) 10. § (1) bekezdésének módosítását.

10. § (1) A Főiskola vezetője és képviselője a rektor. A Nftv. 37. § (3)  pontjához képest a Főiskolán mint egyházi intézményben nem történik pályáztatás, hanem a Fenntartó dönt a rektorjelölt személyéről. A Szenátus tagjai a fenntartónak közvetlenül kinyilváníthatják véleményüket a jelölt személyéről.

A Fenntartói Konferencia FK7/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

 

8/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a SzMSz 9. sz. mellékleteként az Adatvédelmi Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzatot.A Fenntartói Konferencia FK8/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

 

9/2016. (IV.28.) számú határozat az SzMSz módosításáról

A Szenátus -az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással- egyhangúlag elfogadta a SzMSz 10. sz. mellékleteként a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzatot.

A Fenntartói Konferencia FK9/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta.

 

10/2016. (IV.28.) számú határozat a Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – egyhangúlag elfogadta Könyvtárhasználat rendjéről szóló változtatásokat és a módosítására benyújtott határozatot.

A Fenntartói Konferencia FK10/2016. (V.31) számú határozatával jóváhagyta .

Szenátusi határozatok 2016. február 25.

4/2016. (II.25.) számú határozat a könyvtári beszámolóról

A Szenátus – a Könyvtár SzMSz-ének 6.2 pontjában adott felhatalmazás alapján – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Könyvtár éves munkáját összefoglaló beszámolót.

A Fenntartói Konferencia FK 4/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

5/2016. (II.25.) számú határozat az intézmény 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A Szenátus a Főiskola 2015. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.A Fenntartói Konferencia FK 5/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

 

6/2016. (II.25.) számú határozat az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Szenátus- az SzMSz 8.§(1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta 2016. január 01-jei hatállyal a SSZHF Iratkezelési Szabályzatát.

A Fenntartói Konferencia FK 6/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2016. február 1.

1/2016. (II.1.) számú határozat a 2015/2016. tanév Minőségfejlesztési Programjáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot: A Szenátus egyhangúlag elfogadta a főiskola 2015/2016. tanévre szóló Minőségfejlesztési Programját.A Fenntartói Konferencia FK 1/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

2/2016. (II.1.) számú határozat az SzMSz módosítására

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta a TVSz IV. fejezetének módosítására benyújtott határozatot.

A Fenntartói Konferencia FK 2/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

3/2016. (II.1.) számú határozat a szakfelelősi kinevezésre

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) pontjára hivatkozással – a rektor javaslatát egyhangúlag elfogadta, és Dr. Nagy Krisztinát kinevezte a Gyakorlatvezető mentortanár és a Gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgára felkészítő képzés szakfelelősének.

A Fenntartói Konferencia FK 3/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

Szenátusi határozatok 2015. november 26.

25/2015. (XI.26.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz II. számú mellékletének (HÖK Alapszabály) módosítására benyújtott javaslatot.

Fenntartói Konferencia FK 2/2016. (III.1) számú határozatával jóváhagyta.

 

 

26/2015. (XI.26.) számú határozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködési megállapodásának elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – egyhangúlag elfogadta  az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködési megállapodását.

Szenátusi határozatok 2015. november 5.

23/2015. (XI.5.) számú határozat az ELTE újonnan akkreditált osztatlan tanárszakjainak nyilvántartásba vételéről

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag felhatalmazta az intézmény vezetését, egyúttal megbízta a főtitkárt, hogy kezdeményezze az alábbi osztatlan tanárképzési szakok nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál:

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára,

holland nyelv és kultúra tanára,

kínai nyelv és kultúra tanára,

média-, mozgókép- és kommunikációtanár.

Fenntartói Konferencia FK 15/2015. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.

 

 

24/2015. (XI.5.) számú határozat együttműködési megállapodás elfogadásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés r) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.

A Szenátus egyhangúlag támogatta a Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola közötti együttműködési megállapodás megkötését.

Szenátusi határozatok 2015. október 8.

20/2015. (X.8.) számú határozat 2016/17. tanév rendjéről

A Szenátus az SzMSz 316. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozta meg a 2016/17. tanév rendjét:

 

I.     (őszi) félév

Tanári Konferencia

2016. szeptember 2 (péntek) 15.00 óra

Veni Sancte

2016. szeptember 3. (szombat) 16.00 óra

Szorgalmi időszak

2016. szeptember 3. (szombat) – 2016. december 16. (péntek)

Őszi szünet

Az őszi szünetet a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett őszi szünethez igazítjuk. Pontos időpontját később – annak ismeretében – hirdetjük ki.

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2016. november 16. (szerda) 17.00 óra

Sapientia Nap

2016. november 19. (szombat)

Vizsgaidőszak

2016. december 17. (szombat) – 2017. január 23. (hétfő)

Portfólióleadás határideje

2017. január 7. (szombat)

Portfólióvédés

2017. január 21. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2017. január 24. (kedd) – 2017. január 28. (szombat)

Záróvizsgák

2017. január 26-27. (csütörtök-péntek)

Diplomaosztó

2017. február 4. (szombat) 16.00 óra

  

II.   (tavaszi) félév

Tanári Konferencia

2017. február 3. (péntek) 15.00 óra

Szorgalmi időszak

2017. február 4. (szombat) – 2017. május 19. (péntek)

Sapientia Nap

2017. március 18. (szombat)

Húsvéti szünet

2017. április 10-21. (hétfő-péntek)

Szakdolgozat/Záródolgozat leadási határideje

2017. április 25. (kedd) 17.00 óra

Vizsgaidőszak

2017. május 20. (szombat) – 2017. június 24. (szombat)

Portfólióleadás határideje

2017. május 27. (szombat)

Portfólióvédés

2017. június 24. (szombat)

Javítóvizsgák hete

2017. június 26. (hétfő) – 2017. július 1. (szombat)

Záróvizsgák

2017. június 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)

Tanári Konferencia

2017. június 30. (péntek) 18.00 óra

Te Deum / Diplomaosztó

2017. július 8. (szombat) 10.00 óra

Nyári lelkigyakorlat (első éves hallgatóknak)

2017. július 10-ével kezdődő héten (pontos időpont később)

 

21/2015. (X.8.) számú határozat képzés indításáról keresztfélévben

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés n) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot:

A főiskola a hittanár-nevelőtanár MA 1+1 képzési idejű képzését meghirdeti a keresztféléves (2016K) felvételi eljárásban.

 

22/2015. (X.8.) számú határozat képzések meghirdetéséről a 2016/17. tanévben

A Szenátus az SzMSz VII. számú mellékletének 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta a következő határozatot:
A főiskola a 2016/17. tanévre az alábbi szakokat hirdeti meg:

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

X

Teológia

osztatlan mesterképzés

10, illetve 12

X

 

X

Katekéta – lelkipásztori munkatárs

katekéta specializáció

alapképzés

6

X

X

lelkipásztori munkatárs specializáció

X

X

 

Tanárképzés osztatlan szakpáros:

hittanár-nevelőtanár -

osztatlan mesterképzés

10, illetve 12

X

 

X

erkölcstan- és etikatanár

X

angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, középiskolai)

X

ének-zene tanár

X

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, középiskolai)

X

földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)

X

francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

informatikatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

kémiatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

magyartanár (általános iskolai, középiskolai)

X

matematikatanár (általános iskolai, középiskolai)

X

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

olasz nyelv és kultúra tanára

X

orosz nyelv és kultúra tanára

X

spanyol nyelv és kultúra tanára

X

természetismeret-környezettan tanár

X

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, középiskolai)

X

horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

X

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

X

portugál nyelv és kultúra tanára

X

román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

X

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

X

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

X

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

X

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

 

Indul

Szak

Képzési szint

Félév

Tagozat

Nappali

Esti

 

Tanárképzés osztott

 

 

 

 

 

hittanár-nevelőtanár (teljes, önállóan)*

mesterképzés

4

 

 

X

hittanár-nevelőtanár – etikatanár (teljes)

mesterképzés

5

 

X

X

hittanár-nevelőtanár (kiegészítő)

mesterképzés

2-3

 

X

X

etikatanár (kiegészítő)

mesterképzés

2-3

 

X

X

hittanár-nevelőtanár – etikatanár (kiegészítő)

mesterképzés

3-5

 

X

X

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

pasztorális tanácsadó specializáció

mesterképzés

4

 

X

pasztorális szervezetfejlesztő specializáció

 

X

X

Teológia részismeret

részismereti

2

 

X

X

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

szakirányú

4

 

X

X

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő

szakirányú

4

 

X

X

Gyakorlatvezető mentortanár

szakirányú

2

 

X

X

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

szakirányú

2

 

X

Szenátusi határozatok 2015. szeptember 4.

18/2015. (IX.4.) számú határozat főiskolai tanári kinevezések támogatásáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés q) pontjára hivatkozással – meghozta az alábbi határozatot.
A Szenátus támogatja

    Dr. Bakos Tibor Gergely OSB, főiskolai docens és

    Dr. Varga Imre Kapisztrán OFM, főiskolai docens 

főiskolai tanári pályázatát, s javasolja a Fenntartói Konferenciának, hogy 2015. szeptember 1-jei hatállyal kezdeményezze főiskolai tanári kinevezésüket.

Fenntartói Konferencia FK 13/2015. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.

 

19/2015. (IX.4.) számú határozat az intézményi SzMSz módosításáról

A Szenátus – az SzMSz 8. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással – elfogadta az intézményi SzMSz VII. számú részének (Hallgatói Térítések és Juttatások Rendje) módosítására benyújtott javaslatot.

Fenntartói Konferencia FK 14/2015. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.